Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 3 januari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 3 januari 2014

Vi är med er i den spännande tid när ni nu går in i, i det Nya årets vibrationer. Över hela världen finns det en förväntan på en kommande tid som för med sig underbara förändringar. De kommer att visa att de är de som skall ge en tydlig signal på att en ny era har inträtt. Utåt sett verkar det som att kaos fortfarande är närvarande, men det klargör ändå att de väntande förändringarna har kommit. Det är nu dags att ta itu med de möjligheter som presenterar sig själva för att avslöja nya sätt att föra samman människor så att harmoni kan återställas. Kärleken kommer att bli sedd som den energi som kommer att ta bort alla spår av den gamla energin som har hållit er tillbaka under årtusenden.

Rening pågår just nu över hela er värld och de gamla energierna skingras sakta eftersom de inte längre tjänar något syfte. De kommer inom kort att vara oförmögna att störa de förändringar som sker och detta visar utan tvivel på att den nya eran är här för att stanna. Under en ganska lång tid har ni blivit lovade stora förändringar och det arbete som har gjorts för att uppfylla de löftena bär nu frukt. Detta år kommer att markera en vändpunkt i många liv, och det kommer inte att finnas några tvivel inom er att Kabalens dagar är räknade. De vet det och är redo att medge nederlag, men det finns alltid vissa personer som inte vet bättre än att slåss till det bittra slutet.

Det kommer att bli många avslöjanden som hjälper till att reda ut några av de frågor ni har och anger den nya vägen till Ljuset som öppnar sig. Var säkra på att alla nödvändiga förändringar görs som tryggar er framtid. De olika vägarna har aldrig varit tydligare och för många själar är det nu dags att besluta vilken väg som påverkar deras framtid. Vi sänder vår kärlek till alla de som inte är redo att flytta in i Ljuset. Var och en beträder den väg de har lagt ut för sig själva, och går med vår välsignelse när de upplever precis det som är nödvändigt för deras utveckling.

Det är inte så konstigt att er historia är full av möten mellan människor med olika trosuppfattningar, för ibland krockar de på grund av att de inte har hittat den gemensamma nämnaren mellan dem. Emellertid är tiden på deras sida och de kan ta så lång tid som de behöver på sin väg till full förståelse. Utanför er dimension existerar inte tid såsom ni känner den. Allting existerar NU. Det betyder att du kan gå tillbaka i ”tiden” och även in till framtiden, även om den är en projektion av alla olika möjligheter. Du kommer att inse att när du lämnar ”tidsdimensionen” blir det inte längre samma sätt som du tar ansvaret för dina handlingar eller upplevelser på. Du kommer att vara fri utan begränsningar och du förstår att du inte får störa andra själars resa utan istället hjälpa dem om du ombeds att göra det.

Mina kära, er resa genom dualiteten som ni känner den är nästan slutförd, och det kommer att bli lättare att lägga ett avstånd mellan er själva och de gamla vibrationerna. Ni kommer att bli överraskade hur snabbt ni kommer att kunna åsidosätta era gamla minnen från era liv i dualiteten. Den glädje och lycka som ni kommer att känna i de högre vibrationerna kommer att bli mycket mer stimulerande och tillfredsställande än någon tidigare erfarenhet. Många av er är fortfarande nedtyngda av de gamla vibrationerna och kommer att behöva lyfta upp er själva ur dem för att säkerställa en smidig och kontinuerlig process av utvecklingen.

Ni lever i en spännande tid och har tillbringat många liv av förberedelser för en sådan händelse som den som sker nu. Ni visste att ni skulle vara redo att ta ett stort steg framåt och nu ligger en fantastisk framtid framför er. Många kommer att slutligen återvända till sina hemplaneter efter att ha avslutat sin tid i de lägre dimensionerna. De erfarenheter de gjort kommer sedan att delas med andra för att gynna helheten. Några har blivit så trångsynta av att tillbringa så lång tid på Jorden att de nästan har glömt bort att det vimlar av liv överallt i Universum. Det finns så mycket att se och så mycket att göra att ni aldrig blir trötta på att skaffa nya erfarenheter.

Era ögon har öppnats för förståelsen att ni är stora varelser och är destinerade till att återfå alla era chakran och undertryckta förmågor. Först då kommer ni att förstå potentialen hos en fullt utvecklad varelse som rör sig i de högre dimensionerna. För närvarande förbereds ni för ett stort språng framåt. Det kommer att återföra er till ett tillstånd som ni var i innan er resa genom de lägre dimensionerna.

Det är prövande tider för er just nu, men med era erfarenheter bör ni kunna gå igenom dem med lätthet. Följ intuitionen om du känner några tvivel och du kommer säkerligen inte att göra fel. Kom ihåg att många själar upplever sin resa genom dig och samtidigt hjälper de dig när de kan. Kom också ihåg att dina guider inte blandar sig i ditt liv, såvida du inte ber om det. De kommer dock att använda sitt inflytande för att peka dig i rätt riktning hela tiden.

Jag är SaLuSa och ber er att vara redo att acceptera förändringarna och ge hjälp till dem som kanske inte är så välinformerade. Vi är med er och ger av vår kärlek och välsignelse för en framgångsrik och lyckad resa.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge