Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 25, 2009

SaLuSa, November 25, 2009

Ni har all rättighet att känna er nöjda med er själva, när som händelseförloppet som leder till definitiva förändringar kommer snart att vara synligt för er. Efter en lång period av bemödande kommer ni att skörda resultatet av er hängivenhet att föra Ljuset till Jorden. Er tro har varit remarkabel med tanke på att ni har varit oförmögna att uppskatta hela bilden som vi gör. Där vi ser positiva utvecklingar har ni funnit det svårt att se detsamma, ja, kaoset har förefallit att accelerera. Som vi har nämnt angående det renande som pågår, det har ofrånkomligen givigt intrycket av icke koordinerade händelser på grund av dess natur. Sanningen är att varje händelse följer ett mönster som banar vägen för de nya systemen att falla på plats. Det är inte lätt att vrida bort människor från vad de har varit att vana att göra under årtionden. Därför är svaret på era problem inte nödvändigtvis självklara, men med assistans från våra allierade kommer ni att börja se klara tecken på vad som skall göras. De kommer att tillfredställa era önskningar om en ny väg framåt, och kommer så småningom att införa den länge väntade freden på Jorden.

Tempot ökar när som era tankar vänder sig mot festliga firanden, vilka snabbt nallkar sig. Detta är mer än välkommet, så när vår närvaro tillkännages kommer era sinnen att redan vara lyfta. Det är inte att alla kommer att bli extatiska av nyheterna, och många kommer inte att veta vad de skall tro. Vår intention är dock att tillräckligt med information kommer att släppas så att det tillfredställer en sådan person när det gäller våra anledningar och önskan för att ha en närmare kontakt med er. Våra handlingar kommer snart att bli förstådda eftersom de framför vår omtanke för er, och vår lojalitet till de Högre Tjänarna som är av Ljus and Kärlek. Vi kommer för att lyfta er till vår nivå av existens och rättmäktigt ta er plats bredvid oss. De flesta av er har nästan avslutat er erfarenhet i dualitet och ni behöver nu ta nästa steg up på er väg mot illuminering.

Vi kan knappt vänta med att påbörja vår mission, och en våg av spänning sprider sig genom den Galaktiska Federationen med utsikt om att den mycket snart inleds. För oss är inte tiden som ni genomlever den, men vi förstår att då ni lever med linjär tid så förfaller saker och ting att ha blivit utdragna. Vi delar er oro angående era pressande behov, vilket har lett till en försämring av livskvalitet för många av er. Vi säger återigen att detta är mestadels som resultat av behövliga förändringar som måste följa nedtagandet av ert gamla system. När vi väl har fått en klar signal kan vi så att säga förflytta berg, och inga uppgifter kommer att visa sig problematiska för oss. Vi är utrustade för att försäkra att ni är besvärade så lite som möjligt medan förändringarna infaller. Hastighet kommer att vara vår prioritet och ni kommer att bli glatt överraskade av farten för våra framsteg.

Så Mina Kära, det är en period i väntan, men den kommer inte att pågå mycket längre. Vi har nått en punkt då vår närvaro måste införas, för att göra det möjligt att vi blir accepterade och kunna mobilisera våra allierade för att arbeta koordinerat med oss. Var förvissade om att vi under alla omständigheter är medvetna om var vi behöver vara och vilka handlingar som måste utföras innan vår officiella landning på Jorden. Vi kan börja med en minuts förvarning, och det är ett mått på hur förberedda vi redan är. Vänligen oroa er inte i onödan om förseningar, det kommer knappast att ha någon effekt på våra övergripande objektiv och tids skalor.

Fler och fler människor ser våra skepp i skyn, och tillräckligt klart för att avgöra att de är utomjordiska och inte från Jorden. Det finns dock jordliga skepp med en design som gör det möjligt att de kan misstas för våra skepp. Storlek indikerar ursprung, då våra Moder Skepp som är disk formade kan vara hundratals kilometer i diameter. De kallas inte för Städer i Skyn utan anledning och som intergalaktiska skepp är de helt utrustade för dess besättning att förbli i rymden under extremt långa perioder. På grund av deras enorma storlek håller de sig på behörigt avstånd från Jorden för er säkerhets skull. Teknologiska framsteg måste gå hand i hand med en förståelse av vilket uppträdande som är förväntat. Ambitionen av era mörka krafter är inte i enlighet med dessa mål, och av den anledningen är de inte tillåtna att förflytta sig utanför ert solsystem. Ordning och laglighet existerar över hela ert Universum, och när civilisationer visar att de kan följa detta är de tillåtna att utforska utanför sina egna solsystem.

Människan förbereds för att förena sig med den Galaktiska Federationen och förväntas att ta det steget efter Upplyftningen. Ni kommer då att ha höjt er tillräckligt för att bli En med oss, och förena er med era bröder och systrar i Rymden. Det finns många organisationer liknande vår i olika delar av Universum, och de hjälper att upprätthålla fred genom deras andliga kunskap och applicering. Ni kommer aldrig att upphöra att finna saker att göra och er erfarenhet i dualitet kommer att bli ovärderlig när som ni hjälper andra att nå upphöjning. Erfarenheter är den ovärderliga juvelen som var och en av er söker, och ni har väl förtjänat er plats bland oss. Det är appliceringen av detta med ert uppnående av Ovillkorlig Kärlek som kommer att göra att ni kan vara till stor tjänst för andra.

Vi säger till er att er framtid ligger i de högre dimensionerna, och det är där som ert rätta hem ligger bland stjärnorna. I oss kommer ni att se er själva, och vi kommer att uppmuntra er att efterlikna oss i våra tjänster till er. Det är en högst angenäm och givande existens, vilken också höjer vårt medvetande nivå. Ni kommer att finna att ni aldrig slutar att lära er, och vilken som helst permutation av vad ni kan tänka er existerar finns där i verkligheten. Det finns millioner och åter millioner av planeter och alla är vid någon dimensionell nivå, vilken kan främja intelligenta livsformer. Många kommer att vara icke mänskliga, men de är i vilket fall som helst, som ni, födda av Källan som ni känner som Skaparen. Underverk upphör aldrig att häpna oss, och livet är häpnande i och med att det kan finna existens under de mest ovanliga förhållandena, men som ni är medvetna om är inte alla lika era Jordliga förhållanden. Detta visar sig i ert eget solsystem, där det finns enorma skillnader i planetariska förhållanden jämfört med ert.

Jag är SaLuSa från Sirius och välsignar er alla från hjärtecentra, att ni må finna förmågan att arbeta från ert och sprida Ljuset varhelst ni än går.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge