Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 25, 2010

SaLuSa, August 25, 2010

Vi hör att en del av er säger att om vi var här för att rädda er, och vi är så varför gör vi det inte. Svaret är att vi har varit med er under en mycket lång tid, och vi har guidat er på ett sätt som har gjort det möjligt för er att höja era vibrationer, och rädda er själva. Det ända sättet på vilket ni kan lämna de lägre vibrationerna är genom att lyfta upp er till en högre nivå, så att ni kan höja er upp med dem. Så, vi pratar om er framgång med att lämna den tredje dimensionen och dualitet, och sätta er själva utom räckhåll från de mörka Tjänarnas bojor. Vi kommer att rädda individer från faror, med det är i undantagsfall och det är ganska annorlunda från att blanda sig i er spirituella utveckling. För att upphöjas måste ni ha höjt ert medvetande, och så många själar hålls fortfarande tillbaka på grund av brist i deras spirituella utveckling. Den svåraste uppgiften för era lärare är att väcka upp er till tanken att ni är mer än enbart er kropp.

Vår närvaro och den av många andra själar som har inkarnerat för att hjälpa er, har framkallat minnen av större kunskap som hålls inom er. Undermedvetet så vet ni mycket mer än ni kan tänka er och när ni väl börjar vakna upp så börjar ni se er själva som ni verkligen är. Era begränsningar stoppar er inte längre och sanningen blir mindre skrämmande och tillåter er att känna igen er själva som ni verkligen är. Ni förlorar inget, istället berikas ni av allt som stadigt förankrar er på vägen mot frihet. Eftersom Jorden är ett öppet fängelse så tror ni att ni redan är fria, men det är långt ifrån sanningen. I det förgångna när det gäller de gamla civilisationerna så har det funnits perioder av stora spirituella framgångar. Dessa har dock aldrig bestått då sakta men säkert så har mörkret infört sina lägre vibrationer. Detta är alltid ett problem, som det nu är då ni är i en period av transformering, men de lägre vibrationerna förblir runt omkring er. Ert svar gentemot dem ligger inom er förmåga att lyfta upp era egna vibrationer, tillräckligt högt för att ge er skydd. Ljuset är som alltid det mäktigaste skyddet som ni kan ha.

När ni väl har nått en viss nivå och kan hålla den, så blir ni själva verket inte längre påverkade av de lägre vibrationerna. Det tillåter er istället att bli en observatör av allt som pågår runt omkring er utan att ni blir involverade i det. Det är en underbar nivå att uppnå, eftersom ni kan avlägsna er själva och bli skyddade från allt som är lägre än er era egna vibrationer. Under sådana omständigheter kan ni gå framåt med er spirituella utveckling mycket snabbare, och att arbeta på en intuitiv nivå kan bli positivt urskiljande när ny information kommer till er. Ett stort steg kommer för en del att vara accepterandet av vår närvaro, på grund av de skrämmande bilder som ni har på en undermedveten nivå. Ibland så förstärks det av religiösa uppfattningar, men vi måste nämna att Vatikanen officiellt och öppet har erkänt oss. Att acceptera att livet sträcker sig långt bortom er planet och det finns i överflöd överallt, och framförallt i de högre dimensionerna, tillåter en större expansion av ert medvetande. Vid ett visst stadium blir ni tvungna att komma ut ur er kokong när det gäller utomjordiskt liv. Det är nu dags för er att möta era förfäder som är er Rymdfamilj, och som har varit ansvariga för utvecklingen av den Mänskliga rasen så som den ser ut idag.

Ni existerar inte på grund av en slump i naturen, och är inte resultatet av naturligt urval, utan skapade med avsikt och med kärlek för att existera i er miljö. Ni är en special ras som har tagit över från Cro-Magnon människan, och har blivit genetiskt manipulerade för att tillåta en hastighetsökning i er utveckling. Vi skulle vilja säga att detta har varit speciellt framgångsrikt, och beviset är hur många bland er som nu står redo för Upplyftningen. För er del så är det i själva verket en enorm prestation, att ha levt liv under de mörkaste timmarna och att ha rest er upp ifrån dem. Ni är nu de oberörbara och under förutsättning att ni klart håller ert sikte på upplyftningen så kommer inget att kunna ta bort er fokusering mot framgång.

Det mesta av vad som nu händer är dolt för era ögon, men var förvissade om att allt framskrider väl. Händelser utvecklar sig som till slut kommer att se till att det blir tecken på i vilken riktning som ni går i, och det kommer från officiella källor. Det kommer att tillåta en hel uppsättning av händelser att påbörjas vilka kommer att signalera en början på nedräkningen till Upplyftningen. Processen förändras alltid, då förändring är det enda konstanta som finns, och Ljus och Kärlek börjar att växa på Jorden. Det har inte uppnåtts utan mycket stor hjälp och uppoffringar, men det är resultatet av er stora succé att lyfta upp vibrationerna. Till dem som inte har bestämt sig, skulle vi säga att möjligheten som ni nu står inför återkommer inte till er förrän om en mycket lång tid. Så var så vänliga att noga beakta vad betydelsen av denna tid i era liv är. Ni var otvivelaktigt informerade om det innan ni inkarnerade, och med valfrihet så är det möjligt att vakna upp till sanningen i tid för att upplyftas.

Vi ser på er historia och ser att i början så var ni gudar, och använde er makt för att skapa vad helst era hjärtan önskade. Ni var som upprymda barn som beundrade era egna förmågor, och spelade spel med varandra. När allt kommer omkring, så visste ni inte något annat och allt som existerade var er lekplats. Med tiden så glömde ni bort ert ursprung från Källan och era skapande krafter förminskades. Ni blev så småningom fångna i era egna skapelser, men ni förlorade aldrig gnistan av gud i er och det har varit er pall att stå på när ni nu återkommer till Ljuset. De flesta av er kommer att vara skeptiska när ni lär er sanningen om er själva, men det är nu som ni börjar resan till varifrån ni kom. Ni har fortfarande mycket mer att förstå och ert Ljus kommer att fortsätta att växa exponentiellt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och försöker att förstå vad ni har gått igenom för att komma så långt som ni har gjort. Jag finner det helt otroligt att ni har varit beredda att vandra igenom dödens dal, och trots detta har ni kommit fram starkare än någonsin. Er styrka har varit er tro på Skaparen, och med kunskap om att ni aldrig skulle bli övergivna. Ni visste också att då ni behövde hjälp, så skulle ni bli assisterade med att övervinna er mörkaste timme. Nu står ni upp så mycket kraftigare än någonsin, när ni har blivit en Ljusets krigare. Med tiden så kommer denna insikt att fullt komma till er, när som sanningen om er sakta avslöjas. Ni har gått igenom dualiteten med en fot på varje sida om staketet, inget annat kunde ha utsatt er för en tuffare test. Ni är absolut stora Varelser, och jag är stolt att ha en associering med er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge