Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 25, 2011

SaLuSa, July 25, 2011

Ni är en sådan samling av olika personligheter; det är inte underligt att era konfrontationer ibland slutar med ett uppbrott. Helt klart så om ni inte kan fortsätta tillsammans så är det ibland bättre att hi håller er borta från varandra. Dock när ni arbetar mot att lyfta er själva upp och in i Ljuset, så kanske ni kan beakta om ni bör titta tillbaka på era fotsteg och se om ni kan reparera skadan som har gjorts. Det skulle vara bättre att ta hand om det nu, då det inte finns alltför många frågor som inte kan lösas om båda parter önskar att övervinna skillnaderna. Ni kan inte helt och fullt gå framåt förrän ni gör så, och när ni gör så blir det ett steg närmare att vara kapabla att uttrycka Ovillkorlig Kärlek. När ni kan uppnå framgång inom familjemedlemmar och med vänner, så finns det ingen anledning varför ni inte skulle kunna utöka detta till alla själar.

När som avslöjandena kommer ut så blir det en ständigt ökande ström av uppenbarelser om de mörka Tjänarnas arbete, och som i fallet med 9/11 så blir det stor vrede och en häftig reaktion när förövarna blir kända. Vi skulle vilja tänka oss att när det väl har vädrats så förstår ni snabbt att sådant mörker kräver en stor mängd av Ljus för att transmuteras. I sådant fall kommer ni att finna det i era hjärtan att erkänna Ljuset inom de själar som desperat behöver väckas upp. Människans gamla sätt bör sättas åt sidan så att hämnd inte utkrävs, utan i stället rehabilitering. Kom ihåg att till och med de hårdaste av hjärtan inte helt tappar sin gudsgnista, och den kan alltid tändas igen.

Helt klart så kan Människan inte se sig själv som högre än de mörka Tjänarna om han använder precis samma metoder för att tillrättavisa och straffa dem för deras dåd. Folket reaktioner kommer i sig självt bli tillräckligt för att de skall veta hur ni känner det, och det kan fortfarande få dem att noggrant granska sina aktiviteter mot sina medbröder. Från aspekten att det stora spelet av dualitet som kommer till sitt slut så kanske ni ser att det inte kunde ha spelats ut om inte vissa själar gick med på att ta på sig de nödvändiga rollerna för att utmana Ljuset. Om ni kan förstå en sådan uppsättning kommer ni att finna att det blir mycket lättare att hålla ert fokus på Ljuset. Inget annat är mer viktigt just nu, då ni inte vill bli distraherade från er plan att lyftas upp.

Det blir snart som ni säger full fart framåt och då kommer ni att ha fullt att göra, och livet blir lite hektiskt men spännande. Till en början med kommer folk att finna det svårt att acceptera vår närvaro, men vi skall ta det och lugnt innan vi rusar fram mot er. Vi är medvetna om det ökande antalet människor som nu är så glad att se oss anlända, och det för en massöverflygning av våra skepp så mycket närmare. För närvarande så är detta dock inte de mest väsentliga uppdraget som vi har, då Jorden först måste ha nått en trygg nivå innan vi kan genomföra det. Det finns ingen brådska, men naturligtvis så välkomnar vi tillfället att hälsa er på ett sätt som klart visar att vi kommer som era vänner. Så småningom kommer vi att stå skuldra mot skuldra med era nyligen utsedda ledare, och ni skall veta utan tvivel att hotet från de mörka Tjänarna har tagits bort. Då kommer ni verkligen att se framsteg eftersom alla projekt går full fart framåt.

Fortsätt att förbereda er for Upplyftningen och se till att era vibrationer är höga hela tiden. På det sättet kommer ni att fullt tillgodogöra er inflödet av höga energier förknippat med 11.11.11., och därefter blir vägen bra mycket lättare. Det kommer att finnas bra mycket som händer som håller er upplyfta, men till slut så kommer det alltid tillbaka till er. Folk med liknande sinnen kommer att finna varandra och det kommer att leda till en förstärkning av deras uppfattningar. Ett öppet sinne är som alltid önskvärt, då ni kommer att behöva lägga till nya sanningar då ni träffar på dem. En stelhet i sinnet kan skapa en barriär som är svår att ta sig över. Ni kommer att ha mycket att tänka på när vi väl öppet kan samtala med er, då ni över tusentals år har blivit närda på falska religiösa och historiska uppfattningar, vilka på många huvudpunkter har varit helt felaktiga. Ert medvetande har dock lyfts upp sedan sekelskiftet, och vi finner att många är mycket mer öppna än vid något annat tidigare tillfälle. Där vi har en fördel är genom att kunna bevisa sanningen av vad vi ger till er.

Med tanke på att ni har haft det så svårt att finna sanningen om er själva och historian, så har ni trots detta gjort framsteg. Startpunkten är en tro på Gud, oberoende av vilket namn ni använder, och ett accepterande att Gud Är Allt Som Finns, och är en fontän av Kärlek och Ljus. Inget kan existera om det inte har sin existens inom Guds energi, vilket är varför ni bör respektera alla livsformer. Kom ihåg att till och med icke-kännande former fortfarande har en nivå av medvetande, och som allt annat förtjänar er kärlek och respekt. Människan var ämnad att se efter de andra Kungadömena, men har hitintills behandlat dem med förakt och brist på omsorg. I själva verket har Människan använt dem till sin egen fördel med föga förståelse av deras behov. I framtiden kommer ni att börja förstå era sanna förhållanden, och kommer att knyta band.

I hjärtat är alla Människor kärleksfulla individer, det är bara att ni har blivit sårade så många gånger och skolade att se andra som era potentiella fiender. Om ni accepterar att ni alla är En, varför skulle ni i själva verket behandla andra än hur ni skulle önska att ni blir behandlade? Medlidande kommer att gå långt mot att återställa den Enhet som en gång existerade mellan er alla. Brottslingen som har gått bort från Ljuset förtjänar hon/han det, eller är hon/han för alltid förlorad? Vi skulle säga att det inte går att diskriminera när ni är medlidsamma, och den utmaningen kommer upp åter och åter igen under resten av ert liv i dualitet. Ni kan kanske inte vara allt för alla människor, men vad kostar det er att vara medlidsamma, vilket är en aspekt av Ovillkorlig Kärlek.

Jag är SaLuSa från Sirius, och tackar er för att ni läser dessa meddelanden som är ämnade att hjälpa er på er resa mot Upplyftningen. Oroa er inte om ni inte omedelbart kan stå upp till utmaningarna i livet, men så länge som intentionen är där så kommer ni att lyckas till sist. Allt som ni uppnår startar med tankar och med kunskap om detta så är det vist att observera dem för att undvika att attrahera något som ni egentligen inte önskar er. Detta är svårt att hålla sig till men försök, och om ni gör felsteg så för era tankar snabbt till något annat. Ni kommer så småningom att lyckas och det kan ni vara säkra på.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge