Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 24, 2011

SaLuSa, June 24, 2011

Kanske att ni förväntar er många av de förändringar som är på vippen att äga rum, men det är nödvändigt för er att leva dag för dag och vänta tills att ni vet exakt vad de är. Det måste bli en ordningsam och vettig förändringsprocess och den kräver helt klart ert fulla samarbete. Var bara medvetna om att saker och ting är planerade och det med ett öga för att göra det så lätt som möjligt. Hastigheten av förändringar kommer säkerligen att möta ert gillande och det är möjligt på grund av den planering som har lagts ned. Svaret till alla frågor som kräver ett beslut är att lita på er intuition och låt inte ert ego distrahera er. Egot önskar vad som är bäst för er, men det är också själviskt och själv centrerat. Förhoppningsvis så är de som redan är på er spirituella väg redan vana vid att lyfta era tankar till de högre nivåerna.

Då ni höjer era vibrationer så förändras er syn på livet, och era tankar och handlingar reflekterar utsträckningen till vilken ni har fört er in i Ljuset. Ni kommer att finna att ni distanserar er från ting associerade med det gamla tankesättet. De kommer inte längre att ha samma attraktion, eller ge er samma tillfredsställelse. Det kan leda till förändringar i era val av musik, litteratur och ämnen av allmänt intresse. Väsentligast av allt är att ni kommer att söka efter vänner som har mycket mer gemensamt med er, normalt då ni gör framsteg så har ni ett behov att diskutera era uppfattningar med de som är av ett liknande sinne. NI kanske är annorlunda från de flesta andra, men ni är absolut lika normala som alla andra. Den Gyllene Regeln är att inte påtvinga era åsikter och kunskap på en annan person, utan istället vänta på att de närmar sig er när de är redo.

Som vi på senare tid har nämnt så kommer Ljusarbetare att snart kallas på för att dela med sig av sin kunskap. När sanningen väl kommer ut så resulterar det i hur många önskar att veta mer, och vi visualiserar hur centra öppnar där det finns information. Naturligtvis så kommer avancerade Varelser att träda fram med sin kunskap, och ni kommer att ha ett antal Mästare som leder grupperna som skall bildas. För närvarande finns det ett antal människor som påstår sig ha sanningen, men det är alltför fragmenterat och opålitligt för att helt tjäna andra. Det kommer att accepteras, sanningen måste tjäna alla människor jämlikt och vara tillräckligt pålitlig för granskning. Med vårt stöd tror vi det kommer att ha en klang av sanning och vi kan stödja den med absoluta bevis, om det skulle behövas.

Ni kommer att förstå att avslöjandena är kritiskt viktiga och de kommer snart att fullt inta era informationsvägar, och det är en sak att ta det steget, men en annan att hantera konsekvenserna som följer. Dörrarna kommer att öppnas brett och år av hemlighet kommer att avslöjas, vilket visar hur era regeringar i hemlighet har använt er som brickor i krigen som har förlamat er Jord. Ni har också hållits ned och inte tillåtits att gynnas och utvecklas från framstegen som enormt skulle ha förbättrat er livskvalitet. När vi alla dock kan komma samman och förbereda oss för Upplyftning så kommer ni gradvis att lyftas upp och ur de förhållandena som har skapats av den gamla regimen.

Det finns fortfarande rykten om de mörka Tjänarna och deras försök att fortsätta med att skapa kaos. Dessa rykten bör ignoreras, så långt som möjligt, då vi inte kommer att tillåta några handlingar från dem mot en stor befolkningen. De är redan utmattade och upplever avhopp från deras personal som vänder dem ryggen, och då Ljuset växer så kommer fler och fler att förena sig med dem. Det är här som ni kan hjälpa att föra de mörka energierna till ytan för att renas, genom att skicka ut ert Ljus till alla områden som ni uppfattar är bärande av de lägre vibrationerna. Mellanöstern är ett sådant område, och har mycket att tjäna på Ljuset. Det kan föra ned nivåerna av mörker så mycket så att de stridande partnerna börjar se att fred är den enda vägen framåt. Efter århundraden av nötning och lidande så är det dags att sätta ett stopp på dem, och tillåta en möjlighet att uppleva Kärleken och Ljuset som inte har någon begränsning.

Vi vill påbörja vår dialog med er snart, men det blir inte första gången då vi tidvis har mött med era ledare. Å era vägnar har vi många gånger försökt att få till stånd en överenskommelse som skulle leda till världsfred, men den har blivit förkastad. De mörka Tjänarnas agenda har aldrig tagit i beaktning behovet hos er, folket, och har följt deras plan för självförhärligande. Deras slutmål av kontroll av världen har misslyckats, och de tvekar att medge sitt nederlag och dra sig tillbaka från scenen. De vet att det är er tid för att lyftas upp, men har försökt att hålla denna vetskap från er. Så Mina Kära, ni har nått ett vägskäl och ert öde är i ert val. Vi tror att avslöjandena är en faktor för att få fram sanningen om oss, och de utomjordningar som har handlat från eget intresse. Vi är nu här och omger er Jord med våra skepp, men inte på något hotande sätt och ofta för att skydda er.

Våra allierade fortsätter att driva på för att införa några positiva rörelser, som kommer att tillåta oss att hjälpa er att etablera idén att dra nytta av enheter för fri energi. Många olika sorter har framgångsrikt byggts, och det behövs bara att vi stöder det för att få dem kända över hela världen. De kommer att komma ut och att ge ett svar på ett flertal problem som orsakar så stora svårigheter. Kampen för brödfödan kommer att elimineras med tiden, och till stor del som ett resultat av välståndsprogrammen. Era problem är gjorda av människan, och det finns i själva verket ingen anledning varför ni inte skulle kunna övervinna dem. Förändringar i er livsstil och beroende av Moder Jords resurser kommer omedelbart att lindra situationen och hon kommer att kunna gå vidare med hennes renande i full fart.

Allt går vidare, i själva verket står det aldrig stilla och regerar på energierna som kontinuerligt bombarderar Jorden. I praktiken får de saker och ting att förändras och eftersom energierna är av en hög vibration kommer de att vara förberedda föra att lyftas upp. Som Människor så är ni inget undantag i detta fall, då alla livsformer påverkas. Håll bara er själva medvetna om nyckeldatum då sådant inflytande äger rum, och dra nytta utav dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att saker och ting kommer till sin spets mycket snart. Så var snälla och gör ert arbete för Ljuset, då det har stort inflytande på slutresultatet. Jag välsignar er alla med hela min hjärtesång för ert välstånd.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge