Home > > Mike Quinsey - 27 mars 2020

Mike Quinsey - 27 mars 2020

Mike Quinsey

Jag skulle tro att många av er redan håller koll på David Wilcocks senaste videosändningar, eftersom de vanligtvis är mycket informativa och tar upp information som är användbar för den som slagit in på vägen mot Uppstigning. I den senaste titeln ”End Times” (Slutetider) refererar han till nuvarande period och lämnar uppgifter för att närmare ringa in karaktären av vad som framkallar ”The Event” (Händelsen). Jag känner att det är mycket viktigt för människor att bli medvetna om den och att veta precis vad den för med sig. Jag ger er därför ett något redigerat utdrag av den mest relevanta informationen kring dess natur, som hänvisar till det som givits ut genom David från "End Times".

”Den nuvarande perioden blir den sista gången vår civilisation kommer att finnas i den tredje dimensionen. Världen kommer att gå igenom en holografisk omvandling orsakad av en Wave of Light (Ljusvåg). En stad kommer att materialiseras ovan Jorden som redan har setts i skyn av människan många gånger och den är på en annan vibrationsnivå. Det kommer också att bli ett polförflyttning på 21 grader, det är också i tidens slut, och det kommer att bli en andlig transformation som förutsagts i Bibeln - se Matteus 13.12-43. Det blir Upplysningens dag och ni kommer att få en lysande kropp och uppleva Uppståndelsen. Ni kommer att finna att det är förutsagt på exakt samma sätt i Koranen.”

De som redan sett Himlastaden säger att den har vad som helt klart ser ut som höga byggnader liknande skyskrapor. Det verkar troligt att det kan vara samma som Genii Townsend besökt i nära tid och som också är i en högre vibration. Om detta är nytt för er, har hon en websida: http://www.sedonalightcenter.org/ (på engelska) som är väl värt ett besök.

Den kraftfulla Ljusvågen utgår från solen som en Ljusblixt, och det har spekulerats i att blixten till och med kan komma tre gånger. Så vitt jag känner till vet ingen exakt vilket år det kommer att ske, och nästan varje år från 2020 och upp till 2030 har hållits fram som det mest troliga. Rent personligt känner jag att David Wilcock, i sin förutsägelse som anger 2029/2030, kommer att vara mest riktig.

Här fortsätter jag nu, som vanligt varje vecka, med meddelande genom mitt Högre Jag:

Moder Jord är i färd med att rensa och kan inte längre vänta på att Människan ska inse realiteten av vad som är på väg. Människans sätt förstör Jorden och det måste stoppas nu innan det blir försent. Det är dock inte tal om något dömande då Människan har fått sin fria vilja men upprepat att strunta i hjälpande varningar om vad som blir resultatet av hens aktiviteter. Medan det är sant att vissa positiva förändringar har skett, så är det ännu osäkert huruvida de kommer att vara tillräckliga för att undvika en serie med de nu nödvändiga dramatiska förändringarna. Hur man än ser det har Moder Jord verkligen ingen möjlighet utan att ta till de mått och steg som är nödvändiga, allteftersom situationen blir brådskande. Tillräckligt många varningar har verkligen getts angående den möjliga resultatet, och kraftiga åtgärder måste vidtas för att hålla er på rätt väg för att nå de förmånliga förändringar som snart kommer att ske.

Dagarna är räknade för Illuminati och dess följare och deras makt försvagas redan. De kan inte längre kontrollera händelser på Jorden för att nå sitt mål att reducera befolkningen till ett hanterbart antal. Det betyder att de av Ljuset kan hålla på med sitt i full tilltro till att kabalens makt är stympad, och faktum är att arresteringen av dess följare har försvagat dess planer. Deras tillfälle till framgång har kommit och gått och de kan se fram emot att få stå upp för sina handlingar mot Mänskligheten och sakta men säkert nalkas denna dag. Vägen mot framgång har rensats för Ljuset och förberedelser kan starta så att arenan krattas inför ett framgångsrikt avgörande.

Håll under tiden sikte på det mål som satts upp så att era nuvarande handlingar medverkar till att ständigt föra er framåt. Kom ihåg att händelser ”organiseras” så att er utveckling kan fortsätta att förbereda er för ert medvetandes tillväxt. Ni är stora varelser som börjar vakna upp till er fulla potential efter att ha kommit så här långt inom en lägre medvetandenivå. Ni visste intuitivt att när markören passerats skulle segern vara er. Det kan vara svårt att se framför er med alla svårigheter ni står inför, men var säker på att Ljusets Krafter hjälper er att röja väg för er så att er framgång är säkrad.

Försök att inte se bakåt, utan tänk på att förändringar sker som för fram det nya till vardande, medan de gamla sätten inte längre går att tillämpa. Så håll sinnena öppna och ge ert fulla stöd till de som visar vägen, och vi ger vår försäkran att vi alltid har varit med er sedan ni passerade markören 2012 och som medgav att er totala framgång skulle säkras. Att ni faktiskt har kommit hit är en anmärkningsvärd prestation och ibland såg det inte ut som om ni skullle lyckas. Heder kan ges till de Ljusarbetare som med självtillit nådde framgång och har för avsikt att stiga upp till de högre vibrationerna.

När väl allt satt sig kommer ni att se hur framstegen antas på ett nytt sätt. Det säkrar att alla era ansträngningar leder in på rätt bana och bör snabba upp de kommande förändringar, vilka faktiskt redan skulle ha hänt. Från vår sida av slöjan kan ni vara säkra på att vi redan gör upp en plan som för er till rätt stråk. Ni kommer ut ur de lägre vibrationerna och med all rätt, eftersom det är dags för er att lämna dem och koncentrera er på allt som är menat ska ta er hela vägen till Uppstigning. Det kommer att bli en välförtjänt bedrift och vi gratulerar alla inblandade.

Genom att fokusera på det hjälper ni till att frambringa en snabb väg till fullkomnande. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?