Home > > Mike Quinsey - 3 april 2020

Mike Quinsey - 3 april 2020

Mike Quinsey

Världen har aldrig haft en möjlighet att luta sig tillbaka och iaktta sig själv, eller prova vilket gensvaret skulle bli i ett världsomfattande nödläge. Då ingen konfrontation finns är det intressant att se hur de större länderna kommer samman utan att veta vart pandemin för dem. Viruset som hotar det mesta av er civilisation prövar era gränser, och kommer att visa hur väl ni kan komma samman för att hantera hoten som skulle kunna sänka vissa av era regeringar. Viruset testar er beslutsamhet att knäcka det innan läget blir för allvarligt.

Viruset prövar redan allvarligt er förmåga att hantera dess påverkan på de grunder som era länder förlitar sig på ska finnas för att livet ska flyta på. Det kommer aldrig att bli riktigt det samma igen och det kommer att bli en hel del självrannsakan. Med tiden kan det gott hända att ni kan se det som händer nu på ett vis som en förklädd välsignelse. Därför är det ingen tvekan om, att när läget blir mer normalt igen så kommer det att funderas en hel del på behovet av att göra förändringar, för att undvika den här sortens katastofer. Det blir också en möjlighet att förbereda befolkningen på den härliga framtid som väntar er.

En del människor ifrågasätter varför Gud tillåter sådana pandemier när så många dör av virus, men förstå att den fria viljan måste få råda. Det blir svår för många att acceptera sanningen, men som individer eller kollektivt kommer ni att ta på er ett visst ansvar för resultatet, då era handlingar har fört er hit. Tänk på att de själar som som gått vidare kommer att få veta vilka omständigheter som ledde fram till deras bortgång och, med en större förståelse för karma, kunna acceptera sin erfarenhet som en del av sin utveckling. Ni kommer att se att varje livstid har planerats med ert samtycke för ett framåtskridande på detta sätt och lite eller inget sker av en tillfällighet.

Ni kan känna er upprörda över att ni inte har en vaken kunskap om er livsplan, men som vi har förklarat tidigare bör ni veta intuitivt när ni blir prövade. Att veta allt skulle betyda att era reaktioner vid upplevelserna inte nödvändigtvis skulle bli så spontana som de borde, förutsatt att ni kunde uttrycka er på vilket sätt ni än önskade. Då ni har fått fri vilja har vi ingen önskan om att påverka er på ett otillbörligt vis, även om vi försöker att hålla er på er andliga väg så att ni kan fullborda er livsplan.

Det är inte troligt att ni fullt förstår hur ert liv kan vara så väl organiserat så att det säkerställer alla möjligheter till att ni framgångsrikt ska klara av det, förrän ni kan se hela bilden, som ni gör när ni kommer tillbaka till de högre vibrationerna. Livet är inte så fullt av tillfälligheter som ni kan tro, och era Guider är alltid med er för att visa er i rätt riktning. Vi trycker igen på att de inte tvingar på er sin hjälp men att de alltid finns där för att leda eller hjälpa er att följa den valda vägen.

Ni har alla färdats långt för att komma till denna punkt i er utveckling och det är troligtvis den mest viktiga tidpunkt ni någonsin nått. Ni står på tröskeln till frihet från de Mörkas uppmärksamhet, vilka så kraftigt försökt att förleda er från er väg tillbaka mot Ljuset. Även om de har fått begränsningar i hur långt de kan gå för att uppnå sina syften, kan de ändå ofta avleda er uppmärksamhet från era mål. Många av er har ändå hållit fast vid er livsplan och kommit förbi hindren som placerats i er väg. Nu finns det ingen väg tillbaka då ni har tagit ett kraftigt tag om er framtid.

Nu kan ni snart börja tänka på er framtid och vart ni vill att den ska föra er, till skillnad från tidigare perioder då er väg var utlagd för er. Nu kan ni välja vilken väg ni vill ta och har tillräckligt med tid för att tänka igenom valet innan Händelsen sker. Galaxen ser fram emot er närvaro och kommer att välkomna er som Galaktisk Varelse följande sin egen angivna väg. Före Händelsen sker är det svårt att föreställa sig hur underbart det kommer att bli att ha en sådan frihet och vara fria från de Mörkas inblandning. Allt som ni upplevt hittills har gjort er mer uthållig och starkare inför svårigheter som dyker upp längs vägen.

De som övervakar er utveckling kan inte blanda sig i val som sker genom er fria vilja, men kan använda alla situationer som på lång sikt kommer att säkerställa att resultatet också kan vara till nytta för er. Ni kan se på den nuvarande situationen på Jorden och fråga er hur det kan vara såhär, men redan finns det ett erkännande av att pandemin pekar på svagheterna i det gamla sättet att leva. Det behövs förändring för att säkerställa att er framtid inte ska behöva möta konsekvenserna av en sådan allvarlig pandemi. Det har gett er en inblick i hur prekärt era liv har balanserats och hur lätt de kan ryckas upp med rötterna med allvarliga följder. Ni har en möjlighet att ställa allt till rätta för att försäkra er om att aldrig behöva uppleva detta igen.

Det kan vara svårt att acceptera att ni visste vad som skulle kunna hända, innan ni inkarnerade på Jorden, men ni visste också att resultatet högst troligt skulle bli en stor riktningsändring, fördelaktig för hela Mänskligheten. Den Nya Tiden kommer nu att starta upp på ett sätt som var omöjligt under tidigare period. Allt gott som ni blivit lovade kommer snart att bli till verklighet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?