Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 mars 2020


Mike Quinsey - 20 mars 2020

Mike Quinsey

Kaoset på Jorden når nya höjder och många av er är förståeligt nog förvirrade eftersom detta är helt oväntat. Som en följd av ett virus som ni ännu saknar bot för, upplever er värld en allvarlig epidemi som har spridits mycket snabbt. Många av er tänkte att när den Nya Tiden var i antågande skulle de nya vibrationerna snabbt resultera i ett stort upplyftande som snart skulle se till att sådana här problem skulle få ett snabbt slut.

Ändå är ni mitt i en världsomspännande pandemi vars like inte upplevts inom er tidsrymd. Ni är bekymrade eftersom det sades att i och med den gamla cykelns avslutning 2012, skulle ni i praktiken börja den nya eran utan gammal karma. Många själar har fortsatt att hållas fria från karma, men andra har dragit på sig ny karma, och vi varnade om att i den här nya tiden skulle den inte kunna tas med i framtiden, utan behöva rensas ut i stort sett omgående.

Därför är Coronaviruset ett sätt att ta itu med behovet att rätta misstagen som gjorts. Konsekvenserna är även en väckarklocka för många, många av er har försökt att upprätthålla den gamla livsstilen. Det gamla har ingen plats i de nuvarande tiderna och det skakar i själva grunden för basen till era liv. Ni ser den förra Tidens tillkortakommanden och ni kommer aldrig att återgå till dem. När ni startar på nytt kommer ni att se tillbaka och inse vad som var ohållbart för er framtid och ta detta tillfälle att starta om på nytt.

Trots alla prövningar och vedermödor som ni upplevt, ska det tillhållas er att många av er närmar sig snabbt Uppstigningens tid. Oavsett vad som händer, och även om det inte verkar så just nu, öppnas nu vägen upp till Uppstigning och inget kan hindra detta att ske. Den glädje och lycka ni kommer att känna kommer att bli gränslös och genom att ha flyttats bortom dualiteten kommer ni att leva ifred och kunna uttrycka er fritt utan att tyngas av blandade samhällen som ofta har styrts av Illuminati.

Även om ni inte kan ta med er några materiella ägodelar kan ni vara säkra på att allt ni behöver genast kommer att vara tillgängligt för er, fastän ni i realiteten kommer att kunna få fram dessa ting genom er egen mentala kraft. Det betyder att ni kommer att ha så mycket mer frihet än någonsin tidigare att kunna röra er, så långt som bortom Jorden. De flesta själar föredrar vanligtvis att förflytta sig i grupper med gemensamma intressen och ambitioner. Troligt är att ni kommer att träffa vänner från tidigare liv och återuppliva sådana vänrelationer. Det kommer att bli spännande tider och ni kommer att ha friheten att utforska det ni önskar. Fördelen av ett mycket längre liv lagt till detta, gör att era ambitioner förstås blir utan begränsningar.

Ni kan tänka er att genom att ha levt många, många liv genom tusentals år, skulle det inte finnas mycket kvar som kan göra er upprymda, men kom ihåg att allt rör sig framåt hela tiden och är utsatt för förändring. Det finns sju Universum och inom er tidsrymd har ni levt i några av dessa, så ni är faktiskt en erfaren resenär i himlarna. Ni kommer också att ha upplevt några av de olika livsformer som ni för länge sedan glömt, men er historia finns fortfarande lagrad och den kommer att finnas kvar i alla tider. Ni är faktiskt en erfaren resenär i Universum.

Ni har all rätt att känna er upprymda över möjligheten att än en gång kunna styra över ert eget öde. Var säkra på att målet fortfarande är att fortsätta er utveckling och snart kunna ha mycket mer att säga till om angående er framtid. Ni kommer att bära med er alla de positiva egenskaper ni fått i tidigare liv och ert mål är att utvecklas ännu högre. I stället för att ha mycket korta liv och upplevelser, kommer ni att få hundratals år medan ni upprätthåller ett ungdomligt yttre.

Det som ligger framför er kommer att kännas bekant, och därför får ni inga problem med att acceptera det. Efter många liv med en livsplan som ordnats så att ni ska kunna höja era vibrationer och åstadkomma Uppstigning, kommer det att ligga väl inom era förmågor att helt och fullt förstå och ha kunskap om de upplevelser ni behöver. Vetskapen om vem ni verkligen är bör lyfta er upp till nya höjder, och utsikten att kunna bli en av dem som söker upp andra som behöver hjälp att utvecklas, är spännande och givande.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge