Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 25, 2010

SaLuSa, January 25, 2010

Mina Kära, saker och ting kommer nu till ett avgörande och under en tid kommer det att förbli kaotiskt och osäkert. Vad ni inte kan se är det gradvisa fallet av de mörka Tjänarna, och dragen för att utnyttja deras nedgång. De har förlorat kontrollen över många frågor och tvingas nu att handla på ett oöverlagt sätt, vilket blir deras undergång. Våra allierade och vi håller vårt tryck på dem och vi förväntar oss att en stor händelse kommer till sist att avslöja sanningen bakom deras hemliga planer. De tror fortfarande att de kan dominera andra såsom tidigare, men träffar på motstånd. De slår vilt omkring sig utan hänsyn till andra, och skapar rädsla för att motivera skärpta kontroller. Detta kommer dock att bli kortlivat då en serie av drag från våra allierade kommer att resultera i att de blir avlägsnade från sin makt. Våra planer är långt framskridna och kommer att införa de förändringar som har utlovats, och inget kommer att stå i vägen för dem.

De mörka Tjänarna opererar med död och destruktion, och det kommer att leda dem in i en återvändsgata eftersom deras öde är att bli besegrade. Vi kommer att hjälpa med att snabbt återställa Jorden och den kommer att framföras i sin perfektion färdigt till Upplyftningen. Vad ni nu genomgår är en karmisk rening, för att rensa bort alla de negativa energierna som har byggts upp under tusentals år. I vissa fall så ligger de djupt inom Jorden och det finns fickor där de är speciellt kraftiga som till exempel i Mellansöstern. Under er historia ser ni att dessa områden är kontinuerligt sätet för mycket ont, och krig är en epidemi. Fred kan inte uppnås förrän de negativa energierna är transmuterade och folket själva är transmuterade för att leva i harmoni med varandra. Det som förefaller omöjligt kommer att uppstå under er tid, och över hela världen. Det kommer att kräva en stor förändring när det gäller er uppfattning om varandra. När ni väl förstår att ni kommer från samma källa och att ni är varandras systrar och bröder kommer ni att lättare acceptera Enheten av allt som finns.

Ett ökat antal av er vaknar nu upp till sanningen och finner Ljuset inom sig. Era energier dras samman och ni har blivit en kraft att räkna med. Med en fokus på allt som är av Ljuset, etablerar ni en energiform som transmuterar energier som är av de lägre vibrationerna. Har ni lagt märke till hur mycket energi som genereras när ni kommer samman i grupper med målsättningen att utföra Ljus arbete? Er kraft mångdubblas när ni gör så och när ni förenar er med globala länkar är det än starkare. Om tillräcklig många av er satte sig för att ändra världen kunde ni införa fred på ett ögonblick. Tro oss när vi säger att ni har denna potentiella kraft och innan cykeln tar slut kommer ni att använda den till godo för alla. Under århundraden har ni hållits tillbaka och er makt har förnekats er. Ni har blivit ledda att tro att ni är maktlösa utan hjälp från andra. Ni är medskapare av Jorden och ni kommer att växa i storlek och styrka när som vibrationerna lyfts på Jorden. Ni återtar er makt som er Gudomliga rätt, och kommer att återetablera er som suveräna Varelser.

Uppgångarna och nedgångarna i livet är långt ifrån färdiga, men när som ni vet att de inte kommer att fortsätta särskilt mycket längre uppmanar vi er att förbli centrerade och hålla ögonen stadigt på ert mål. Vi kan inte tillräckligt betona att ni redan har vunnit slaget om dualitet och att er civilisation inte kommer att bli förstörd såsom de sista på Lumeria och Atlantis. Låt inte er fantasi springa iväg med er när ni ser död och destruktion orsakad av de mörka Tjänarna, tiden har kommit till ända för dem och de slår vilt omkring sig i fruktlösa försök att gömma sina egna tvivel och rädsla. Stå upp och emot deras försök att begränsa er frihet och införa strängare kontroller. De skapar medvetet de flesta av incidenterna som inträffar, och deras metoder och hemliga vapen som används kommer att till sist avslöjas. De använder avancerad teknologi för att skapa dem och de är ansvariga för tillståndet som världen är i. Deras inflytande finns överallt, men de finner det svårt att behålla detsamma, eftersom det finns missnöje bland sina egna. Det betyder att de som har hoppat av är redo att hjälpa de som arbetar för Ljuset, och påskynda slutet till deras olagliga maktposition.

Er Jord är en svärm av aktiviteter just nu, då många frågor beslutas. En del är så komplexa och stora när det gäller deras vikt för framtiden. Det är här som vår hjälp är väsentlig och vi kommer att assistera er så mycket som vi är tillåtna. Framtiden för hela världen står på spel, och alla våra ansträngningar är riktade mot att få det bästa resultatet för er. Scenen måste sättas innan vi anländer, vilket kommer att göra vårt uppdrag så mycket lättare. Som ni kanske vet, så har vi kontaktat många människor under de senaste åren, och inte nödvändigtvis alltid de som är i makt position. Att vänja er till våra skepp och att se oss som Varelser liknade er själva har varit ett mycket viktigt förspel till vår kompletta landning. Eftersom miljoner nu har sett våra skepp anser vi att vi har varit mycket framgångsrika i det avseendet. Ändå förnekar en del oss fortfarande och har utvecklat en tro som förhindrar dem från att erkänna vår närvaro på och runt Jorden.

Det som håller fram oss är ofta målet för förlöjligande, men ni vet er sanning och inget kan ändra er övertygelse. Detta är ibland därför att ni i själva verket är från en av de civilisationerna som är medlemmar av den Galaktiska Federationen. Er stora attrahering till oss blir på så sätt förklarad, och när som tiden går och ni lär er mer om oss kommer allt att förefalla så bekant. Detta bör inte överraska er, eftersom var och en av er har kommit till Jorden från ett annat hem i Galaxen. Naturligtvis kommer Jorden att fortsätta att spela en stor roll i era liv, oberoende av om ni går framåt med Upplyftning med Jorden eller ej. Ni kommer alltid att ha en speciell relation till Moder Jord, eftersom hon har vårdat och fött er genom en mycket svår tid i dualitet. Det är en uppoffring som kanske inte många tänker på, och det är därför som ni kärleksfullt förväntas att återställa Jorden till sitt ursprungliga och forntida skönhet.

Jag är SaLuSa från Sirius och ser er som Änglalika krigare som står i Ljuset och är ödes bestämda att tjäna Skaparen. Ni är långt från fullt medvetande, ändå kommer ni under en ganska kort tid kommer igen att nå sådana nivåer. Med er begränsade hjärna kan ni inte fullt förstå vad det innebär, men försök att tänka er att ni vet allt som är, var och kommer att vara. Det kanske låter som alltför mycket för er att hantera, men när det infaller kommer det att bli en mycket naturlig utveckling för er. Ni kommer att återvända till ett bekant tillstånd som ni en gång tidigare innehade innan ni förflyttade er till inom dualitetscykeln.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge