Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 26 oktober 2018


Mike Quinsey - 26 oktober 2018

Mike Quinsey

"Tiden väntar inte på någon" är speciellt sant nu när ni befinner er i en tid då saker och ting går framåt väldigt snabbt. Ur ert perspektiv kanske ni inte ser det, men var säker på att sedan den Nya Tidsåldern tog sin början har tempot höjts, trots Illuminaternas förhalningstaktik. Deras förmåga att diktera händelseförloppet har tagits ifrån dem, det gäller så långt tillbaka som till slutet av 1980-talet när de planerade att förstöra jorden. Sedan dess har Ljusets styrkor motarbetat deras ständiga försök att gömma sanningen och hålla tillbaka era framsteg. Gamla problem löses sakta men säkert och det har kraftfullt fastställts att ytterligare ett världskrig under inga omständigheter kommer att tillåtas. Faktum är att Ljusets Krafter har varit så framgångsrika att det nu finns en växande rörelse för att skapa världsfred. Tiden då länder styrts av diktatorer är i det närmaste över och när den sista har avlägsnats kan planerna för fredlig samexistens genomföras worldwide. Visst finns det fortfarande arbete att göra, men när vägen ligger klar kommer händelseförloppet plötsligt att sätta sprutt.

Det är förståeligt att ni inte riktig kan uppfatta vad som händer bakom kulisserna. Som vi tidigare påpekat finns det ett sekretessbehov för att förhindra störningar från negativa källor. Det är inte bara ”the Blue Avian Alliance” som är på plats för att skydda Jorden och dess folk, det finns tusentals skepp som väntar på möjligheten att avslöja sig och visa sig för er alla. Rymdvarelsernas brödraskap väntar på fred på jorden när de öppet kan besöka er och utbyta idéer om att hjälpa till att förbereda er inför att bli galaktiska varelser. Ingenting kan stoppa Händelsen (The Event) som kommer att äga rum när vibrationerna har nått tillräckligt hög nivå.

Ni går in i en period när temperaturen succesivt stiger, men det här är inledningen till en annan världsomspännande förändring då processen vänder och en mindre istid (Mini Ice Age) inträffar. Det är ingen unik företeelse, det har hänt i ert förflutna. Istiden är emellertid något som en del av era forskare redan spekulerar om. Den här typen av händelser ger er gott om tid att förbereda er för dessa förändringar så att ni står bättre rustade att klara liknande extrema situationer. Historiskt sett har dessa förändringar alltid inträffat på Jorden. Bevis för detta finns i jordskorpan. Ni har genomlevt dem tidigare, så ur den synvinkeln är det inget nytt för er.

Vi har länge förutspått den nuvarande periodens förändringar, vilka härrör från att ni passerat Markören (2012). Era problem är oundvikliga eftersom det som införts under de senaste hundra åren inte kan rensas ut eller ändras över en natt. Det kan vara väldigt krävande, men man gör insatser för att rätta till förändringarna med minsta möjliga olägenhet. Ni måste alla göra uppoffringar för att det nya ska ersätta det gamla. Det är ingen lätt uppgift när det finns motstånd från dem som vägrar att acceptera förändring. Förändringarna är dock redan på gång och kan inte stoppas. Det finns mycket att göra som gör era liv mycket enklare och skapar en bestående fred på jorden.

Huvudkravet på Ljusarbetare för närvarande är att hålla fokus på framtiden och inte vilseledas av andra händelser. Jo visst, observera händelserna men bli inte känslomässigt involverade i de som är av negativ art. De mörka har så att säga sitt sista party på jorden, och mycket karma utspelas fortfarande eftersom de inte strävar efter att vända sig mot Ljuset. Som ni säkert redan känner till kan de inte fortsätta mycket längre i er nuvarande dimension, eftersom vibrationerna blir alltför kraftfulla för dem. Deras framtid är att förbli på den här Jorden, medan de som utvecklas i takt med Ljuset är avsedda att flytta över på den nya Jorden. Det blir en uppenbarelse för dem och en underbar hemkomst när gamla vänner och familj träffas igen.

Ni är fantastiska Varelser som precis börjat inse er sanna potential. När de gamla vibrationerna klingar av kommer ni att känna er på bekant mark där harmoni och balans är ordningen för dagen. Det blir en välförtjänt frikoppling från dualitetens gamla dimension, men genom era erfarenheter i den har ni blivit motståndskraftiga och kan möta de som skulle kunna äventyra ert liv. Era vibrationer är så höga att er blotta närvaro kan hjälpa till att lugna dem som är oroliga och vars handlingar är oförutsägbara. Det krävs övning och uthållighet, men med beslutsamhet kan ni hålla era egna vibrationer oavsett vad som händer runt er. En bonus är att det kommer att få er att känna er bättre och genom ert exempel hjälper ni andra.

Kära ni, vet att ni är skyddade och blir hjälpta av dem som är era guider, och på en högre nivå har ni ert Högre Jag som väntar på bekräftelse. När ni kan "prata" med den länken upptäcker ni att livet fungerar smidigare. Där har ni en alltid närvarande vän som ni bör prata med regelbundet, det finns ett band. Ditt Högre Jag är, som titeln antyder, en del av dig som vakar över ditt liv och alltid försöker hjälpa dig att följa din livsplan. Du har också andra hjälpare och när du utvecklas andligt lär du dig om dem och hur de arbetar för dig. Om du inte redan vet om det kommer du att bli ganska förvånad över den enorma mängd hjälp och råd du får.

Det är först nu som Anden har blivit behörig att utöka din kunskap om Jaget, och du kommer att lära dig mer allteftersom du går vidare. Din uppsättning, din ”set-up”, är mycket, mycket större än du kan tänka dig och du har väldigt mycket hjälp och skydd från dem som gör resan med dig. Det finns dock tillfällen då du har skapat situationer vars resultat du måste uppleva. Det är så du lär och utvecklas och det finns ingen bättre plats än jorden att uppleva konsekvensen av dina handlingar. Förstå att dina guider inte kan hjälpa dig i sådana situationer, om de gjorde det skulle du aldrig lära av dina misstag. När du fortsätter att utvecklas kommer misstagen förhoppningsvis att upphöra och du kommer att ha full kontroll.

Alla själar är lika mycket älskade av Gud och det kommer aldrig att vara annorlunda, så fall inte för tanken att Gud straffar dem som gör misstag. Gud är allt igenom Kärlek och oavsett hur djupt du faller så spelar det ingen roll för ert förhållande. Den straffande guden är människans påhitt. Med öppna armar och Kärlek välkomnar Gud alla själar tillbaka till fadershuset.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge