Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 19 oktober 2018


Mike Quinsey - 19 oktober 2018

Mike Quinsey

Medan den nya cykeln nu fortsätter att positionera sig över den gamla har nya stora konflikter uppstått mellan de två. Nya idéer ser dagens ljus medan det finns de som är beredda att hålla fast vid de gamla, kosta vad det kosta vill. Följaktligen är framstegen mycket långsamma och att rensa ut det gamla till fördel för det nya har visat sig vara en svår uppgift. Men för att förflytta mänskligheten framåt måste det nya inta sin plats och nya idéer etableras som helt förändrar sättet att leva. Skillnaderna blir påtagliga och redan nu pågår aktivitet för att förändra människans samhällsstruktur så att ni är förberedda inför förändringarna. Som man kan förvänta kommer de att påverka hela er livsstil och göra livet mycket lättare. Förändringarna ger er nya sätt att leva som ställer minimala krav på er tid, vilket ger er mycket mer personlig fritid. Som resultat blir människor mer oberoende och på lång sikt kommer människor att leva tillsammans i mycket mindre grupper.

Var säkra på att ur det uppenbara kaoset kommer framstegen att bli tydliga, och i takt med att vibrationerna fortsätter att stiga kommer ni att uppleva en större frid än någonsin tidigare. Harmonin växer och lycka kommer att tas för givet eftersom ni alla arbetar till gagn för allas bästa snarare än för individen. Hemlöshet kommer inte att existera och alla kommer att ha en lämplig bostad. Alla kommer att ha exakt vad de behöver för att leva ett bekvämt och hälsosamt liv. De här sakerna kommer att ta tid att manifestera men ni kommer att finna att resultaten varit väl värda att vänta på. Mer och mer kommer ni att upptäcka att er förmåga att manifestera saker med er tanke ökar och så småningom går det helt automatiskt. På samma sätt kommer ni också att ha förmågan att göra er av med det som inte längre tjänar er, och mark och hav kommer inte längre att vara fulla av skräp. Ni kommer också att uppnå den punkt där ni kommer att kunna "prata" med djur och även förstå dem.

Människor behöver ha ett mål i åtanke, det är det sätt de arbetar på och är vana vid, så att planera i god tid kommer att finnas med er under en längre tid. En av de mest välkomna förändringarna blir när ni kan få det ni behöver direkt genom tanken. Förvånansvärda saker kommer att tillhöra det förflutna och förvärvet av rikedom helt onödigt när det bara är att "tänka" det ni vill framkalla Den här utvecklingen, det här tillståndet måste låta mycket avlägset för er för närvarande, men förändringar kommer att driva er in i en framtid där allt börjar hända i snabb takt. Det är era yngre generationer som är fulla av nya idéer och de är mycket angelägna om att få sätta igång saker och ting och bör ges all uppmuntran till att göra det. Deras tillvägagångssätt och sätt att se på saker och ting skiljer sig väsentligt från era gamla sätt. De får fram svar på problem mycket snabbare och har en bättre uppfattning om vad som behöver göras och hur man bör gå fram.

Ni har gått över bron och befinner er nu på ny mark där ni kan manifestera mycket lättare än tidigare, plus det faktum att er egen kraft ökar hela tiden. Glöm det förflutna, det har tjänat sitt syfte, och ta språnget in i allt som är nytt och utmanande. Det är trots allt era val som kommer att bana väg framåt, även om det alltid finns en central plan och ett mål att uppnå - kallad Ascension (Uppstigningen). Människan såsom kollektiv har uppenbarligen inflytande över framtiden, men kommer alltid att riktas in mot den väg som bäst uppfyller era behov samtidigt som ni vägleds i rätt riktning. Självklart har ni fri vilja, men det skulle vara olämpligt att avvika från den väg som lagts ut för er. Sedan ni passerat Markören 2012 har ni fått rätt till mer hjälp och till att lyftas till högre vibrationer.

Låt oss gå över till valutaproblemet. Revalvering av valutorna är högst aktuell, men den övergripande faktorn är fortfarande att se till att alla länder är redo att delta. Men det kommer en punkt när förändringarna måste gå vidare, det finns en gräns för hur länge man kan förhala den. För att jämna ut spelplanen kommer vissa valutor att skrivas upp och andra att skrivas ner, och man kommer snart att se att resultatet blivit mer rättvist för alla berörda länder. Fred på jorden är inte bara en dröm utan en nödvändighet om ni ska uppleva en smidig övergång till den Nya Tidsåldern, så ni kan vara säkra på att många människor arbetar hårt för att uppnå de nödvändiga förutsättningarna för att skapa den. Revalveringen kommer att visa sig vara en av de viktigaste stegen ni någonsin tagit, så beslutet att gå vidare måste vara väl understött av alla berörda. Resultatet blir en kickstart för ett världsomfattande uppsving och får marknaden att leva upp.

På vår nivå i "nuet" ser vi allt som händer samtidigt, vilket gör det svårt att placera händelserna i kronologisk ordning. Vi ser var svårigheter kan uppstå och försöker använda vårt inflytande för att hjälpa er att övervinna dem. Vi kan göra mycket för att hjälpa er, men när det kommer till kritan är det ni som måste göra det. Ni har skött er mycket bra så här långt, med passagen av Markören som en milstolpe, och vi har all tilltro till er förmåga att övervinna de nuvarande problemen. Det verkar finnas akuta varningar över hela världen, eftersom förändringarna orsakar problem, men problemen går att övervinna om beslut fattas som är i alla människors intresse snarare än bara maktelitens. Det har helt klart gått upp för människor att om ni arbetar tillsammans blir det mycket mer uträttat på mycket kortare tid. Konkurrens är en egenskap inom kapitalismen, men även den kommer att blekna bort när samarbete mellan människor mer blir det normala.

Ni har under den senaste tiden väntat länge på ett positivt resultat från alla era erfarenheter. Var säkra på att ert tålamod kommer att belönas. Försök att luta er tillbaka och slappna av och låt händelserna ha sin gilla gång, eftersom allt kommer att gå er väg i sinom tid. Faktum är att ni kommer att bli positivt överraskade över hur väl allt kommer att fungera, troligen mycket bättre än ni tänkt er. Den extrema karma som upplevts under den senaste tidsåldern är över, men om ni som individer klampar i klaveret skapar ni fortfarande karma. Till skillnad från tidigare perioder och som ni redan hört skapas den bums för att omedelbart balanseras. Förstå att när du drabbas av karma påverkas dina vibrationer tillfälligt, dåh du helt klart bör göra allt för att behålla dina vibrationer på hög nivå. Det är ännu viktigare om du är inställd på att uppnå Ascension. Men eftersom du kommit så här långt är det osannolikt att du kommer att sänka din vibrationsnivå.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge