Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 2 november 2018


Mike Quinsey - 2 november 2018

Mike Quinsey

Alla älskar att titta in i en trolig framtid och 2013 fick vi en detaljerad bild av den via ett meddelande, ”Händelsen” (”The Event”) från Lord Sananda genom Elizabeth Trutwin. För närvarande pågår en succesiv ökning av vibrationerna vilket leder till Händelsen och Ascension. Meddelandet är mer relevant nu och beskriver i detalj de förändringar som vi kan förvänta oss.

Händelsen
För ungefär 2000 år sedan var Sananda Kumara inkarnerad på jorden som Jesus med en huvudplan att höja jorden (ascend Earth). Planen misslyckades när kejsaren i Rom skapade den maritima lagen som gjorde slaveri till landets lag. En ny plan måste skapas eftersom den mörka Kabalen hade tagit det stora experimentet långt bortom vad som var intentionen. För 500 år sedan gömde Rothchilds i England undan det faktum att Sir Francis Bacon var Saint Germain inkarnerad på jorden. De var inblandade i mörka penningaffärer och brottslighet och förnekade Sir Francis Bacon tronen. Han stod närmast i successionsordning till Englands tron och från den positionen kunna genomföra förändringar för att läka planeten och få ett slut på dualiteten. Han lovade att återkomma. Under senare år har den mörka Kabalen för egen vinning fortsatt att skapa krig runt om på planeten. De har flera gånger försökt att få igång ett tredje världskrig men misslyckats. De har skapat massvält, använt kärnvapenhot, skapat invasion av landområden, gjort insideraffärer, genomfört masspsykologiska attacker såsom ”9:e september”, och skapat banker för stora för att gå omkull oavsett hur de beter sig. Allt detta och mer har lett fram till den punkt då Galaktiska Varelser kan ingripa, därför att det viktigaste villkoret i huvuddirektivet har nonchalerats långt bortom vad som är tillåtet.

Det nya är att ärkeänglarna under ledning av ärkeängel Michael och ärkeängel Metatron öppnade en superportal den 11:e november 2013. Detta tack vare ett speciellt tillstånd, vilket indikerar att kraven för att genomföra Händelsen var uppfyllda. Jorden ingår i samma system som Sirius A, Sirius B och Solen. Jupiter blir nästa Sol i det här solsystemet. Jorden befinner sig i Fotonbältet och rör sig mot Plejaderna via Centralsolen, Alcyone. Superportalen är öppnad nära Jupiter och är en portal som fungerar som ett ”maskhål” och öppnar upp mot On´s ljusa universum (The Light Matter Universe of On). Denna multidimensionella portal tillåter att superladdat magnetiskt ljus från On strömmar in i detta solsystem och till Jorden. Jorden har höjts en hel oktav bara sedan höstdagjämningen i september 2013, och i ett annat meddelande talade Ashtar nyligen om de tio oktaverna mellan varje dimension. Den här nya energin gör att jorden kan gå över i ”Zero Point”, nollpunktenergi.

Det nya med den här portalen är att det krävdes beslut från Gudarnas Råd som slog fast att Jorden krävde detta speciella inflöde och att det var det bästa sättet att föra in förändringar. Det för in en stor verklighet. Allt görs för att ge möjlighet för så många själar som möjligt att gå vidare till den Nya Jorden. Eftersom Jorden är en planet med fri vilja har vissa vägrat att göra de nödvändiga förändringarna för att följa med Jorden efter dess uppstigning i de högre världarna. Fler själar kommer att lämna än förväntat. Via superportalen strömmar det in högre vibrerande energier som verkar för att lyfta upp Jorden in i de högre dimensionerna. I dessa dimensioner kan all de som bor på Jorden få tillgång till sin eterkropp och resa i sin Merkaba-kropp och verkligen lever multidimensionella liv. I den här höga energin blir ljusstäderna tillgängliga. De som inte följer med över till den Nya Jorden kommer att uppleva energin som en vibration som de inte kan upprätthålla i sina 3D-kroppar. De mörkare, tätare energierna kommer att finnas kvar på 3D-Jorden och fortsätter att verka där. De kvarvarandes fysiska kroppar kommer att vara fokuserade på 3D-Jorden och de kommer att fortsätta att förneka den högre kunskapen. De kvarvarandes uppfattning kommer inte att ha förändrats och dessa tidslinjer kommer tills vidare att fortsätta i dualitet.

Kosmiska Byggare kommer under tiden att höjas upp 5D-Jorden likt ett rymdskepp som stiger från sin startplatta och lämnar sin atmosfär och flyger ut i den djupa rymden. Var och en av planeterna hålls fast förankrade på plats av sitt energinät och är väl förankrade i sitt omlopp i förhållande till planeterna omkring dem. Denna superportal får Jorden att flytta sig allt högre i dimensionerna på samma sätt som vi kan föra ett smultron uppför ett strå. Jorden kommer att släppa de gamla tidslinjerna och bli lättare. Den kommer att existera högre i det kosmiska nätet, den kommer att stiga som en bubbla. Ett krav på Händelsen är att den underkastar sig gudomlig timing. Sanningen är att det rätta tillfället för Händelsen bara inträffar ett par gånger per år.

Om du inte har lyckats med att höja dina vibrationer till det minimum som behövs för att behålla kärleken så uppmanas du att förbli i dualitet ett tag till och återansluta till den dimensionellt högre Jorden när du är förberedd för det - det finns inga genvägar. Ingenting kan hindra Jorden från att stiga upp.

Händelsen innefattar Avslöjandet, tillkännagivanden och införande av NESARA-lagen. Sju till tio dagar efter Avslöjandet landar utomjordiska skepp på Jorden. Detta i sin tur innebär etableringen av gudomligt regerande på jorden – starten på den Gyllene Tidsåldern. Informationen om tillkännagivanden och antagande av NESARA-lagen kommer samtidigt via utsändningar på datorer, TV och radio runt om i hela världen. Det styrs med Ashtars teknologier och kan inte förvanskas på något sätt. När sändningen går ut kommer den att kunna höras lokalt överallt och vara översatt till det lokala språket och kunna höras av alla på jorden. Rymdskepp kommer samtidigt att avslöja sig och visa sig över flera stora städer. Ingen på jorden har förmågan att ”fejka” Händelsen, och när den sker kommer det att vara mycket tydligt att detta händer i verkligheten. Det kommer ett stort utflöde av kärlek från den Galaktiska Familjen vilket varje själ på jorden kommer att upplev som ren salighet. Vid den här tiden kommer Ashtar att introducera Nollpunktsenergin.
Slut på utdraget

Det pågår en mängd förändringar inom den mänskliga rasen, vilket kan märkas på den allt mer högresta befolkningen och på de yngre som i unga år har en nästan helt ny syn på livet som gör att de kan hantera jordens problem. De är mycket andligt medvetna och är mer än redo att ge av sin kunskap för att hjälpa oss. De har ett annorlunda sätt att se på livet och finner det lätt att ge oss djupare förståelse av idéer som ofta är futuristiska. De kom in i livet med full medvetenhet och är angelägna om att hjälpa oss att övervinna de hinder som står i vår väg. En del har redan kallats Indigo-barn och delar med sig av sin förmåga att lösa problem mycket snabbare än normalt. De finner lätt svaren och finns här för att hjälpa oss så mycket som möjligt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det är verkligen nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge