Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 23, 2009

SaLuSa, October 23, 2009

Vi ser att de goda nyheterna angående de kommande uttalandena sprider sig snabbt, och det har tagits emot av många med stor glädje. Det är som att en tyngd har lyfts från era sinnen, och nu lutar ni er tillbaka något lugnare då ni väntar på de första av många uttalanden. Starten är alltid den viktigaste tidpunkten, och det är anledningen till att valet av tidpunkt har varit så kritiskt. Sanningen om oss och andra besökare på Jorden måste balansera de mörka krafterna och deras nuvarande försök att sprida tvivel och rädsla i era sinnen när det gäller svininfluensan. Ni behöver ett alternativt spörsmål att fokusera er uppmärksamhet på, och vad skulle kunna vara bättre än löftet om början av aktiviteter som avslöjar sanningen om oss. Det kommer att föra er framåt på en våg av förväntningar, och definitivt plantera i era sinnen att Första Kontakt har startat. Det är sedan en fråga om hur snabbt ni förstår hur vi kommer att arbeta med er, på början av planen, som innefattar renandet av Jorden och er upphöjning. Sammanhangen kommer att klart återges så att varje själ kan bestämma sig för att acceptera oss eller inte. Trots den helt positiva naturen av våra meddelanden, kommer det att finnas en del som föredrar att förbli i den nuvarande dimensionen. Vi förväntar oss dock att de flesta av er kommer att hitta hopp och frid i våra meddelanden, och svar på de problem som sargar Joden vid denna tid.

Vårt mål är er spirituella utveckling, medan samtidigt försäkra att era fysiska behov är tillgodosedda. Det kommer att bli en snabb transformation från de begränsningar de mörka Tjänarna har satt, genom att avsätta dem från makten och att snarast möjligt återupprätta er suveränitet. Ni skall starta den sista fasen i er preparation för att bli redo för Upplyftning. Remarkabla tider ligger så att säga runt knuten, och när vi väl öppet kan tala till er kommer detaljer att ges. Detta är en tid som vi alla har väntat på och har noggrant arbetat på under många år. Att förändra ert sinne efter en så lång tid av dominering och utstuderad manipulation har inte varit lätt, men ni är reagerat väl till uppvakningssignalen.

Det kommer att finnas ett hundra och en frågor som uppstår i era sinnen, men vi kommer att ta besvara många av dem genom våra serier av presentationer som kommer att nå alla på Jorden. Vi kan arrangera så att var och en av er hör dem i ert eget språk och ingen kommer att bli utlämnad. Var förvissad om att vi har stor förståelse för era behov vid sådana tider, och vi har täckt in alla dess aspekter. De hemlösa och de hungriga är på toppen av listan, och när de har blivit tillfredställda tar vi hand of hälsofrågor som drabbar så många. Det kommer att kräva en närmare titt på er livsstil, vilken behöver reflektera er kropps behov och näringen åt er själ. Vi ber om flexibilitet er i uppfattningar så att ett nytt paradigm kan bli accepterad, eftersom den gamla blir otillräcklig för den nya Människan som växer fram.

Sanningen måste uttalas oberoende av hur svårt det kan vara att acceptera den. Det är inte vårt sätt att säga annat än sanningen, men vi kommer att hantera det sympatetiskt och med respekt för er fria vilja. Vi kan bara lägga ut sanningen framför era ögon, men vi kan stödja den med oantastliga bevis då det gäller er historia. Ni skall nu starta den sista sträckan som leder till Upplyftning fullt informerad och andligt redo att ta emot den slutgiltiga upphöjningen. Stegvis låt er attraktion till det förgångna förflyttas till bakgrunden, och låt kärlek och ljus sysselsätta er allt efter som ni stiger i vibrationer. Attraktionen för er blir löftet om en tillfredställande och lycklig framtid, där fred råder och ni inte längre drar uppmärksamhet från de mörka krafterna. De kan inte följa er in i de högre vibrationerna; dessa blir nu i själva verket lämnade på eftersläp då ni skär av banden med dem. Förneka dem er uppmärksamhet; samtidigt sänd ert Ljus närhelst ni är medvetna om de mörka energierna. Alltid när ni står stadigt inom ert Ljus är ni skyddade.

Ni får allt ni behöver för att växa i medvetande, så att ni kan göra ett välinformerat val i frågan om ni är redo att acceptera löftet om Upplyftning. Det kommer att förefalla attraktivt, men de själar som inte kan frigöra sig från sina jordelika band kommer att vara rädda inför förändringarna. Helt klart så kommer ni att ha behövt nå en viss medvetande nivå för att förstå implikationerna. När ni dock har accepterat att livet fortsätter och att er evolution är i riktning mot de högre dimensionerna, kommer ni inte att tveka att ta tillfället i akt och överge denna avslutande cykel. Vi skulle vilja säga att ni intuitivt vet vad som är bäst för er, och låt andra fatta sina egna beslut. Det finns inga påtryckningar på själar från oss eller deras guider att starta på vägen mot upplyftnings, och i vilket fall som helst är det så viktigt att valet sker av fri vilja. Oroa er inte alltför mycket om vänner och familj, det finns fortfarande tid att ta ett stort hopp i medvetande nivå. Det inkommande Ljuset orsakar omvandling bland själar, och de kan fortfarande ge ett plötsligt gensvar.

Vi kan snart påbörja våra slutliga etapper av planen för er upphöjning. Det blir konsekvensen av uttalanden som kommer angående verkligheten bakom vår existens. Efter detta är det bara de mest idoga skeptikerna som kommer att gömma huvudet i sanden. Ingen tycker om att erkänna att de har haft fel trossystem, men med tiden kommer deras motstånd mot sanningen att mjukna. Religioner kommer att konfronteras med stora utmaningar, och om de inte har en flexibel inställning kommer de på efterkälken. Återigen betonar vi att sanningen inte pådyvlas någon, men ni kan inte förbli i en obalanserad situation för alltid. Den kommande Upplyftningen är en mäktig förändring i er evolution, och alltför viktig att helt och hållet låta er helt och hållet ta hand om och på era vanliga sätt att söka er fram. Alla själar som deklarerar att sin intention att söka upphöjning, kommer att attrahera hjälp och de kan vara säkra på att de kommer att dirigeras och finna de möjligheter som tillfredsställer deras behov.

Jag är SaLuSa från Sirius, och med varje meddelande växer spänningen med tanke på att vi kommer så mycket närmare er. Vi har så mycket mer att föra vidare till er, som kommer att preparera er för de massiva förändringar som ligger och väntar på att starta. Nedgången i er civilisation kommer att fortsätta ett tag framöver och det är ett naturligt resultat av slutet på denna cykel, och när den nya är redo att ta plats. Behåll en positiv inställning och låt er lycka lysa upp andras liv.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge