Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 19 juli 2019


Mike Quinsey - 19 juli 2019

Mike Quinsey

När man ser oroligheterna i världen är det uppenbart att mycket verkar härröra från åsiktsskillnader om hur livet ska eller inte ska levas. Problemet verkar vara en intolerans mot andra personers åsikter eller tro, vilket har lett till konfrontationer och till och med krig genom hela er historia. Ur vår synvinkel ser vi människogrupper som spelar ut sin tro, men vissa är mer extrema och önskar att tvinga sig på andra för att övertyga dem om att deras tro är viktigare och mera sann. Kära Ni, varför kan ni inte låta andra följa sina egna övertygelser med vissheten om att i det långa loppet är det bara sanningen som kommer finnas kvar? Att historiskt sett tvinga människor att följa en trosuppfattning har aldrig fungerat och oundvikligen lett till krig utan att uppnå en fredlig samexistens. Det är dags att släppa taget om egot som hindrar er från att hitta fredliga lösningar på era skillnader, eftersom ni kan leva helt lyckliga tillsammans med en avsikt att skapa ett fredligt scenario. Detta sker i takt med att vibrationerna lyfts och alla krigstankar och krigshandlingar långsamt avvisas. Under de sista stadierna av den senaste tidsåldern rasade en serie oavbrutna blodiga krig, vilka resulterade i att miljoner och åter miljoner liv förlorades och ännu flera påverkades av utfallen av dessa krig. En dag kommer ni att titta tillbaka och ställa er frågan hur sådana barbariska händelser kunde äga rum, och varför ni inte kunde ha levt i fredlig samexistens. Livets ojämlikheter har mycket i övrigt att önska men utan ledare som kunde förmedla fred i alla nationer leddes ni av dem som stöttade Anti-Krist.

Många själar som förlorade sina liv i krig eller som drabbats hårt av krigsupplevelser reinkarnerar nu och de har med sig en stark önskan att skapa förutsättningar som kommer att leda till permanent världsfred. De förstår att Den Nya Tidsåldern har lämnat krig och krigsliknande handlingar bakom sig, och med tiden kommer till och med krigstankarna att ersättas av tankar om fredlig samexistens. Mänskligheten har genom sina handlingar visat en genuin önskan att skapa en väg till en värld där alla nationer strävar efter fred och montera ned eller ta bort alla saker som motsätter sig den. Kan ni föreställa er den välvilja (goodwill) som detta skulle skapa och den lycka och glädje som detta skulle ge folket, som äntligen kunde leva fritt från rädsla och berövande. Förändringens frön finns redan och fredsälskande själar är redo att leda er till det ”förlovade landet”.

Tanken är kraftfull, mycket mera kraftfull än ni antagligen inser och om tillräckligt många människor koncentrerade sig på fredliga tankar och handlingar, finns det ingenting som ni inte kunde uppnå. Var säker på att krigshetsarna nu är i minoritet och de största nationerna är skyldiga att träffas för att ta fram ett förslag till permanent fred. Föreställ dig hur fördelaktigt detta skulle vara för världens befolkning och hur det skulle höja moralen och hoppet för en bättre existensnivå. På en annan nivå skulle de minskande lägre energierna resultera i en allmän upplyftning av vibrationerna till gagn för alla människor. Tänk fred och kassera alla krigstankar och hjälp till att påskynda den annalkande tidpunkt då mäktiga förändringar är på väg att ske till gagn för alla människor.

Teknologier utvecklas i en rasande takt och när de används till förmån för alla människor kommer livsstandarden att förbättras och livets nödvändigheter kommer att vara tillgängliga för alla. Det beror på stora förändringar i sättet saker och ting blir mer automatiserade. Ni ser redan några framsteg men det finns många fler som redan används i hemlighet och som förnekas er. Sådana situationer kommer gradvis att upphöra att vara ett problem eftersom krigsliknande operationer inte längre kommer vara nödvändiga. Naturligtvis behöver varje planet övergripande skydd även i fredliga tider men de kommer inte att vara bundna av sekretess.

Under tiden kommer förändringarna att fortsätta tills allt lugnar ner sig, och ni har en värld med ledare som öppet samarbetar med varandra för fred. Världsregeringen kommer att fungera bra under sådana omständigheter då den helt klart blir till allas fördel. Tänk bortom de gamla sätten, eftersom ni inte är bundna av dem nu, och projicera positiva tankar som är er vision om en ny Jord, för den kommer. Genom att passera bortom markören har ni förtjänat rätten till att nu gå vidare till mycket bättre tider och njuta av fred och ett rikt liv. Den gamla blandningen av positivt och negativt är inte längre tillämplig och har gjort sitt för att aldrig återvända. Detta kommer att bli tydligare med tiden men ha tålamod eftersom den bara har dykt upp i horisonten.

Er förmåga att begripa och helt förstå meddelandena blir mycket starkare. Ni har förmågan att påverka vad som händer i framtiden, och det är upp till mänskligheten att fastställa den väg ni behöver gå för att uppfylla era förväntningar på en fredlig och kärleksfull existens. Det var alltid planerat på det sättet men det var bara en potential som förlitade sig på er förmåga att övervinna de utmaningar som presenterades för er. Den fria viljan är er och fastän planen är för er utveckling är den fortfarande i era händer.

Många av er har uttryckt en önskan att gå med i Ljusets Styrkor som övervakar alla aktiviteter inom ert universum. De är som Kosmiska Väktare som kan omgruppera sig när som helst genom tankens kraft och handskas med varje problem som uppstår. Emellertid är deras arbete att hantera problem innan de blir allvarliga och de har befogenheten att sätta sig över ansträngningar för att ändra deras verksamhet eller ignorera deras instruktioner. Kosmisk Lag övertrumfar andra faktorer och detta gör deras auktoritet absolut. Det finns alltid större Varelser som upprätthåller Lag och Ordning i universum och de som tjänar ljuset behöver inte oroa sig för sin egen position som alltid har deras stöd.

Er Jord har varit i karantän under mycket lång tid för att förhindra att de lägre energierna på Jorden påverkar andra som har nått bortom er nivå. Omvänt är syftet också att behålla er valda väg till Uppstigning (Ascension) och att förhindra andra väsen att blanda sig i, vilket på något sätt skulle kunna förändra utgången. Er evolution har övervakats noggrant under eoner av tid för att säkerställa att ni utvecklats på ett naturligt sätt till följd av era egna handlingar och tankar. Ni bör till exempel äras för att ni passerade markören 2012, och varför ni nu befinner er i en mycket bättre situation som har gett er en större valfrihet och mer hjälp att vägleda er på er väg. Vi tvekar att säga att ni inte kan misslyckas, men ändå har vägen lagts ut framför er, om ni bara kunde ta den.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudajag, och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: David LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge