Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 24, 2010

SaLuSa, May 24, 2010

Detta år kommer utan tvekan att bli ett som man kan se tillbaka på som ett mycket historiskt år då det gäller er utveckling. Det är en tid när era ögon kommer att öppnas upp till sanningen, och når ni börjar kräva tillbaka er makt. Vad som har tagits från er kommer att återges, så att ni kan påbörja en ny period med egenmakt. Det kommer att ta tid att uppnå fullt återinförande via lagliga medel, men marken har redan blivit preparerad. De som har regerat med orätt kommer att avlägsnas, för att tillåta en mer spirituellt baserad regering att ta över. Det kommer att bli av en övergångsnatur tills att en reformation har införts för att sätta upp en som har godkännandet av folket.

En serie av tidigare regeringar har varit marionettdockor åt Illuminati grupperna, även om det inte fanns ett fullt medvetande om detta bland representanterna. Deras makt har influerat politiken runt om i världen, och om det blev nödvändigt så har mutor och korruption använts. Sanningen om deras aktiviteter avslöjas dock nu och deras illegala institutioner förbereds för att stängas. Så mycket kommer nu till ytan och det kommer att fortsätta att göra så, tills alla aspekter av de mörka krafterna har avlägsnats.

Er uppmärksamhet attraheras hela tiden av händelser i världen, Ljuset fortsätter att växa och skapar det skydd som behövs för er säkerhet. I det förgångna så har pendeln gått från den ena sidan till den andra, men Ljuset har nu övertaget. I framtiden kommer vägen att bli lugnare och lättare för er, men tillåt en del störningar, då det finns mycket mer som skall klaras upp. Dessa är alla positiva ändringar med Upplyftningen i åtanken, och inom den kvarvarande perioden innan den inträffar kommer monumentala förändringar att äga rum. Dessa är oundvikliga, med tanke på utsträckningen av den skada som har åsamkats er och er Jord under tusentals år. Det är inte bara en fråga om att återupprätta vad ni tidigare hade, utan att också att byta ut och avancera det till nya nivåer som lyfter allt upp. Det hela är uträknat så att det påskyndar upphöjningen i ert medvetande, nödvändigt för er Upplyftning.

Mina Kära, med er erfarenhet bör ni kunna segla igenom den kommande perioden av turbulens, utan att bli avledda från era mål. Se hela tiden slutresultatet istället för vad som skall infalla som en del av förändringarna. Oroa er inte för hur det skall uppnås, och var försäkrade om att allt slutar som förordnat. Inga krafter på eller utanför Jorden kan nu göra någon skillnad, och vi på den Galaktiska Federationen har som uppdrag att se till att ni är framgångsrika. Det dröjer inte alltför länge innan ni introduceras till en del av våra medlemmar, och det kommer att ta bort mycket oro och tvivel då en del människor har fruktan inför vår närvaro. Det finns naturligtvis negativa Rymdvarelser, men de förhindras från att blanda sig i er Upplyftning.

Många uppväckta själar söker vägar för att hjälpa andra att finna sin väg, och det är välkommet vid en tid när en del gör sina första försiktiga sökningar efter sanningen. Det rekommenderas att ni hjälper när ni blir tillfrågade, men när ni ger svar så chockera dem inte genom att ge dem alltför mycket på en gång. Ett sakta framåtskridande är mycket bättre, vilket tillåter att information blir försiktigt beaktad, och inte på något sätt påtvingad dem. Det kommer att bli ett kontinuerligt flöde av information av uppenbarelser när vi väl kan kommunicera med er via era media, och med dessa tidiga förändringar kan ni förvänta er en hel serie av program utformade för att väcka upp er.

Vi vill så gärna att ni ser bortom människans trossystem, som i stort sätt inte har blivit utmanat under flera århundraden. I så många ämnen som vetenskap och religion, har ni blivit ledda av dessa lärda akademiker som påstår sig veta sanningen. Faktum är att ni aldrig har slutat att vidga er förståelse, och även nu så tar ni kvantum steg. En del av era uppfattningar är resultatet av ärliga försök att ge er fakta. I andra fall, har de avsiktligt blivit manipulerade för att tillfredsställa egot hos dem som berörs, eller så har ni helt medvetet fått falskheter. Ni kommer att finna att mycket av vad ni har lärt er kommer att noga gås igenom och mycket kommer att vara undermåligt. Sanningen kommer att låta er omvärdera era uppfattningar, den kommer att stödjas av otvivelaktiga bevis.

När som tiden går kommer ni att ändras från en Varelse med begränsat medvetande till en Galaktisk Varelse med fullt medvetande. Då kommer ni vara den Mästare som ni verkligen är, och utlösa er fulla potential. Det kommer att finnas föga eller ingen jämförelse med den Varelsen ni nu är med begränsat medvetande. Efter tusentals år med att sakta finna er väg tillbaka genom upplysning, kommer ni nu att hoppa på en resa av enorm betydelse och möjligheter. Det är som om ni precis har slutat på lekskolan, och för första gången ser ni världen utanför. Det finns under och häpnadsvärda upplevelser som nu väntar er, och när ni väl vet mer om dem vet vi att ni aldrig kommer att tillbaka på denna tid. Era erfarenheter i dualitet kommer att visa sig nyttig, och ni kommer aldrig att behöva gå denna väg igen.

Det är bara sedan relativt nyligen som era sinnen har tillåtit möjligheten att förstå att ni är mycket mer än ni tidigare hade fått förstå. Med kommandet av Rymdåldern har ni utbredd era vyer, för att beakta ett annorlunda liv där ni har förmågan att resa bortom Jordens gränser. Det kommer att förefalla helt naturligt att lämna er vackra värld, och ta er plats vid vår sida. Som en civilisation är ni ombudsmedlemmar av den Galaktiska Federationen, och kommer att ges alla möjligheter, vilka kommer att öppna er mot ett underbart spännande liv. I jämförelse så har er Jord varit ett självpåtaget fängelse, från vilket ni nu erbjuds nycklarna till friheten.

Jag är SaLuSa från Sirius, och stolt över att vara associerad med de vackra själarna på Jorden. Den Galaktiska Federationen och Spirituella Hierarkin tror att ni är tillräckligt uppväckta för att acceptera möjligheten till Upplyftning som erbjuds er. Det krävs lite i utbyte, och ni kommer att veta om ni är redo att ta ett kvantum steg in i framtiden, och om ni är på vägen mot Upplyftningen. Många kommer redan att ha tagit detta beslut, men de som inte har beslutat kommer inte att förnekas möjligheten att förena sig med er, men tiden är nu kort. Ett beslut kommer behövas göras på det ena eller andra sättet mycket snart, eftersom alternativet till Upplyftning är vidare erfarenheter på en plats med dualitet. Vi skulle önska att ni alla lyfts upp, men fri vilja att välja annorlunda tar överhanden.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge