Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 26 april 2019


Mike Quinsey - 26 april 2019

Mike Quinsey

Jag är tillbaka efter en vederkvickande paus och vistelse hos min familj. Allmänt sett förefaller saker och ting helt ha spårat ur, men se det som de mörkas sista krampaktiga försök att förhindra oss från att uppnå våra mål. Många framsteg görs trots turbulensen på ytan, och det är anmärkningsvärt att ungdomarna är väl organiserade och har förmågan att genomföra fredliga demonstrationer för att uppnå sina mål. Men det var väntat eftersom de själar som på senare år inkarnerat på jorden är mycket bättre informerade, mer förnuftiga och välorganiserade, och har tagit på sig uppgiften att hjälpa mänskligheten på dess väg mot Ascension. Betänk att de flesta av de förändringar som vi fått information om inte kan äga rum förrän efter Ascension.

Den 1 november 2013 skickade Elizabeth Trutwin ut ett meddelande som förkunnade att Ascension låg tidsmässigt mycket nära. Som vi vet var det inte så, men i ljuset av de händelser som sedan dess ägt rum, och med tanke på de stora förändringar som ligger snubblande nära, verkar Ascension vara närmare än någonsin. Att gå samman i enhet, "Såsom ovan - så nedan", är Nollpunkt (Zero Point), och när vi nu närmar oss detta hjälper vi den Gyllene Tidsåldern att etablera sig i det fysiska på en uppstigen Jord (Ascended Earth). Under dessa omständigheter tycker jag att det är lämpligt att ge en fullständig version av den del av Lord Ashtar´s meddelande som täcker de mest välkomna av de förändringar som väntar oss inom en snar framtid. Det fullständiga meddelandet var faktiskt sex sidor långt.

JORDENS UPPSTIGNING - LORD ASHTAR TILL ELIZABETH TRUTWIN:

Alla Arcturianska Ljusteknologier, inklusive medicinsk operationsteknologi, kommer att bli gratis tillgängliga för alla. Näringsbrist, blodsjukdomar, förlamningssjukdomar, kroniska sjukdomar och cancer kommer att vara som bortblåsta på mycket kort tid. Även andra avancerade teknologier och de ET: s som behärskar dem, till exempel tempelarbetarna från Sirius med sina avancerade former av akupunktur, kommer att finnas tillgängliga. Enkla saker som synproblem och fetma kommer att korrigeras mycket snabbt.

Alla former av föryngring, DNA- regenerering, hud- och skönhetsbehandlingar, kommer att vara tillgängliga för alla. Åldringar och barn kommer att få hjälp med de sjukdomar som de utsätts för. Det kommer att finnas rådgivare för hjälp med psykiska sinnestillstånd. Det kommer att finnas nya lösningar för barn i fosterhem. Det nuvarande vårdsystemet upphör och ändras till en lösning som passar barnen, där deras biologiska föräldrar och deras mentorer utgör hjälpande resurser. De som bor i gruppboende, i barnhem och äldreboende, kommer att tas omhand på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Alla kommer att vara fria att fritt få uppleva livet på ett sätt som är meningsfullt och på individens villkor. Var och en kommer att få hjälp att göra upp en plan för nästa steg i livet. Dessa Healing Centers kommer att finnas i de Ljusstäder som blir synliga och avslöjas i och med Avslöjandet (Disclosure). För många "troende" återstår ännu att integrera informationen om Ljusstäder. Dessa Ljusstäder bör uppfattas som en förlängning av moderskeppen. Man kommer att resa till dessa möten eller behandlingar, eller för att arbeta i dessa Ljusstäder, med små UFO:s eller strålas upp (flying cars or beaming up). Vid dagens slut kommer folk att återvända hem.

Inom ett par år kommer Jorden att vara en planet utan några som helst sjukdomar. Skador kommer att behandlas med avancerad vård och behovet av Healing Centers kommer att minska kraftigt. Efter att de läkare som jobbat i Ljuscentra har slutfört läkningen av befolkningen kommer de att ”omskolas” till nya arbeten som inte direkt är arbete utan mer en hjälpande kreativitet som inte varit tillgänglig förut. Till exempel att skapa självstyrande grupper och implementera nya lagar och nya sätt att säkra världsfreden.

Tänk på din personliga dröm och uppgradera den mot bakgrunden av den ny information som kommer fram. Låt din fantasi bära dig bortom vad som tidigare antogs vara sant. Efter Händelsen kommer alla krav för att överleva att svepas bort tack vare Fri Energi, rikligt med helande föda, rent vatten, avlägsnandet av föroreningar, mentorer och Ljusstäderna som ger gratis helande till alla. Djur och magiska varelser kommer att ha det överflöd de behöver och kommer att vara fria att komma och gå som de vill.

Marginaliserade människor tas om hand och alla icke-våldsamma fångar kommer att släppas fria, eftersom majoriteten fängslades på felaktiga grunder. Alla politiker kommer att avgå, och brottslingar kommer att behandlas vid snabba rättegångar. Nya val hålls några månader senare. De ekonomiska medel som införandet av NESARA medför kommer att börja levereras och tar ca 18 månader att nå ut till alla. När i tiden detta händer har att göra med att uppfylla kraven före när ”the window of opportunity” (”möjlighetens fönster”) inträffar.

SLUT PÅ UTDRAGET.

Vägarna går åt skilda håll när de mörka nu sjunker allt djupare i den kvicksand de själva skapat. Samtidigt som de fortsätter att sjunka ner i de lägre vibrationerna stiger de som är av Ljuset allt högre och högre i takt med att deras vibrationer höjs. De har aldrig tittat tillbaka efter att de storstilat passerade markören 2012. Genom att fokusera på allt som är positivt skapas ett skydd omkring er som är säkert och skyddar från alla försök att få er ur balans.

Här följer ett kort utdrag ur "Open Hand Website" som troligen summerar många människors uppfattning och känslor just nu:

"Med Brexit i åtanke verkar det som om EU tydligen är en viktig bricka för Den Nya Världsordningen (the New World Order). EU gör ett behändigt paket av jorden, dess människor och dess resurser, med hjälp av en ständigt ökande konsumtion som motor. Medan människor på kort sikt kan känna sig mer ekonomiskt berikade är effekten på det naturliga ekosystemet katastrofalt "

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Vi går igenom en testperiod som kräver lugn och fullt fokus på framtiden. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge