Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 3 maj 2019


Mike Quinsey - 3 maj 2019

Mike Quinsey

Den som sa att tiden flyger iväg hade verkligen rätt, och för närvarande verkar den gå fortare än någonsin. Det bevisar verkligen att tiden inte är konstant. Jag tror inte någon bestrider det påståendet. Så se fram mot en kommande period då vibrationerna är så höga att allt kommer att uppfattas som om det sker i i nuet. Du kan fundera på om allt förblir för evigt? Det finns all anledning att tro det. Du kan resa bakåt i tiden, så någonstans där ute kan du se historia som den verkligen hände. Mycket av den är onoterad i historikböckerna, och om den är noterad är den ofta felaktigt återgiven. Akasha-dokumenten är din viktigaste informationskälla och utformade så att du faktiskt kan vara åskådare vid ett evenemang och uppleva det som om du verkligen var där.

Det du finner är att historien upprepar sig. Civilisationer tenderar att gå igenom samma utmaningar gång på gång, tills de har upplevt dem tillräckligt många gånger för att ha lärt sig läxorna och går vidare. Ni slutar aldrig att lära er, och utvecklas från att vara separata själar till att vara gruppsjälar som växer sig allt större och större. Den mänskliga erfarenheten har varit mer av ett test på er beslutsamhet att möta det som konfronterat er, och många av er har övervunnit de svårigheter som uppstått hittills och står stadigt med fötterna på vägen mot Ascension. Ni har fått hjälp, men det är upp till var och en som tar utmaningen att visa beslutsamhet att lyckas. Var säker på att varje själ har potential att stiga upp, men många har inte uppfattat den möjlighet som ges.

Vad gäller din utveckling är den inget som brådskar. Faktiskt är varje liv du har planerat så att det ska passa din förmåga att lära av dina erfarenheter. Så ingen driver dig hårt förutom du själv, och det betyder att du aldrig får mer än du kan hantera. När den "mänskliga" upplevelsen började för eoner sedan hölls framstegen avsiktligt tillbaka för att ge själarna rikligt med tid att dra nytta av dem och utvecklas långsamt. Efter många, många liv kom en period då er utveckling påskyndades, och så har det fortsatt tills Homo Sapiens introducerades som ett nästa steg mot tillväxt och avslutning (completion). Er historia under senare tid visar tydligt på sådana framsteg och era framsteg sammanfaller med er förmåga att bli mer av ett Ljusväsen. Precis som under tidigare faser i er utveckling har många själar med stor erfarenhet funnits till hands för att hjälpa er.

Er historia håller på att omvärderas och det är mycket tydligt att ni inte bara fått hjälpt från utvecklade varelser, ofta har den också kommit från andra arter som ”the Avians” som för närvarande omger och skyddar er mot eventuella störningar. Grottristningar visar också tydligt att det varit besök av ”Myr Varelser” (Ant Beings) och även ”Mantis Varelser”. Du kanske tycker några av dem verkar skrämmande men de är kärleksfulla varelser och högt utvecklade och erbjuder sina tjänster för att hjälpa yngre själar att utvecklas. I deras närvaro skulle du finna deras energier kärleksfulla och inte på något sätt hotande eller obehagligt. Det finns naturligtvis andra varelser som är mycket utvecklade men som enbart betjänar sig själva, främst då Reptilerna (the Reptilians), men vi är snabba med att tillägga att inte alla är negativa. I allmänhet hålls de borta från er, men vid några tillfällen har en enstaka varelse haft kontakt med er. Låt inte detta oroa er eftersom ni är skyddade av Ljusets Högre Väsen.

Vi är medvetna om att det finns ett stort antal människor som bara inte vill veta om andra former av liv. Tydligt är att de inte är redo för sådana insikter, och ni kan vara säker på att ingen kommer att tvinga dem till insikt. Men upplysningen måste dock gå vidare till fördel för de själar som är redo att utöka sitt medvetande. Evolution är en mycket personlig sak och du uppmuntras att gå din egen väg enligt din smak. Vad kan vara bättre än att lugnt vandra på i en takt som inte sätter dig under stress.

Mellan liven gör du tillsammans med dina guider upp planer för din nästa inkarnation. Era guiders råd är högt respekterade på grund av den stora erfarenhet och kunskaper de besitter. Med få undantag valde ni alla den tidsperiod som var och en av er nu är inkarnerad på jorden baserat på vad ni har lärt er om era respektive behov. Du inkarnerar inte nödvändigtvis i samma land eller religion som tidigare och det beror på de lärdomar och läxor du behöver förvärva. Varje liv är ordnat för att ge dig maximal möjlighet att få en lyckad upplevelse. Missade chanser kommer igen, eftersom dina framsteg måste fortgå på ett ordnat sätt.

Naturligtvis finns det tillfällen då önskade erfarenheter innefattar andra människor och där situationen kan blir ganska intrikat. Ofta innefattar det själar som har spelat en roll i dina tidigare liv, och du kan till exempel "vara skyldig" dem en gentjänst i utbyte mot den hjälp du fått av dem eller vice versa. Livet kan tyckas vara fullt av slumpmässiga händelser och många är det, men huvudsakligen inrättas viktiga händelser för att ge vissa erfarenheter som kan hjälpa alla involverade själar. Det svåraste scenariot du sannolikt kommer att möta är när det är nödvändigt att du föds i en familj där det finns ett behov att möta varandra och där tidigare tillfällen varit misslyckade.

När ett liv har fullföljts följer alltid en genomgång av det tillsammans med varelser som förstod din livsplan och som kan hjälpa dig att övervinna de problem som du kan ha stött på. I så fall behöver du inte nödvändigtvis gå igenom samma saker omigen. Det som du upplever som slumpmässiga händelser är sannolikt planerade, hur osannolikt det än kan tyckas. Notera alla händelse i ditt liv som verkar avsiktliga, och försök att se meningen bakom dem, eftersom ingenting händer av en slump. Ibland är de svåraste erfarenheterna att förstå de som kräver någon form av generositet från din sida, men du kan inte alltid svara på det sättet. Det är uppenbart att om du intuitivt uppmanas att hjälpa är det troligt att du blir "uppmanad" av dina guider att göra det. Helt klart, följ din intuition och du kommer inte att gå särskilt mycket fel. Det är värt att påminna att varje själ som inkarnerar på jorden har ett syfte och en plan och är utrustad med det de behöver för att säkerställa att deras erfarenhet blir givande.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och vägen till fullkomning.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge