Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 26 januari 2018


Mike Quinsey - 26 januari 2018

Mike Quinsey

Det är uppenbart att de mörkas kamp för att behålla någon form av makt på jorden nådde nya nivåer när de försökte förstöra Hawaii och Japan. Men deras atomvapenbärande enheter och missiler stoppades från att fungera i enlighet med order från de ljusstyrkor som övervakar händelserna på och utanför Jorden. Men det är helt klart att många som arbetat mot jordens bästa har arresterats och placerats där de inte längre kan orsaka problem. Det är en uppstädning som så småningom gör de mörka oförmögna att störa de förändringar som fört in jorden på ljusets väg och på frihetens och överflödets väg. Mycket är nu på plats redo att sättas i verket när order ges och redan nu begränsas de mörkas aktiviteter för att minska deras förmåga att orsaka förseningar.

Saker och ting kan inte återgå till läget så som det var före markören 2012. Dessa tider är förbi och det går inte längre att gå tillbaka till det som var normalt i den gamla cykeln. Ni är väl inne i den nya cykeln och har nu fullt stöd från Ljusstyrkorna, och saker fortsätter att utvecklas för att förbättra allt. Utåt är världen i turbulens, men som ni kommer att börja se är mycket som gjorts och görs bakom kulisserna förberedelser för ett jättesteg framåt i den Nya Tidsåldern. Ert tålamod kommer att bli rikligt belönat, och inom kort bör ni kunna se de första tecknen på välkomna förändringar som är förknippade med upprättandet av en fredlig nation, som har folkets välbefinnande som en hjärtefråga. Det har planerats i god tid och över hela världen väntar nya innovationer på möjligheten att bli introducerade. Det blir en tid då de negativa krafterna har tryckts undan och inte längre kan stoppa införandet av de avsedda förändringarna.

Varje själ som är av Ljuset bidrar till framstegen genom att vara positiv och sprida Ljus och Kärlek. Det är den starkaste kraften i Universum och kan inte längre stoppas eller fördröjas. Vibrationerna har redan ökat markant och minskar effekten av de negativa energierna. Dock finns det helt klart mycket negativa energier kvar i de länder som har varit krigets centrum, men med hjälp av era ET-vänner kan de ”tvättas bort” och ersättas med en lugn och fredlig energi. Sedan ni passerade 2012 är den typen av hjälp tillåten, och ni kommer att bli förvånade över hur snabbt förändringar till det bättre kan uppstå.

Även om ni kanske inte ser alla uppenbara förändringar kan ni vara säkra på att hjälp redan har givits, som till exempel slutet på ”chemtrails” (ö.a; att spruta ut gift från flygplan). Föroreningen i hav och sjöar är en annan stor utmaning, men ni måste först visa er positiva avsikt och ta ert ansvar genom att på egen hand starta upprensningen. När ni har börjat kan vi hjälpa er, och vi har tekniker som överträffar de som ni har, och det tar i det närmaste ingen tid alls att återställa kvaliteten och renheten på ert vatten. Under ideala förhållanden kommer marint liv och vegetation snabbt att återvända, och därefter förväntas människorna på jorden stoppa alla åtgärder som orsakat stora föroreningar och skador. Restaurering kommer att höra till ordningen för dagen både till sjöss och på land, återställandet av allt som skövlats under många år utan hänsyn till konsekvenserna av era handlingar.

Moder Jord kan ta hand om mycket som behöver åtgärdas för att så småningom återställa henne till sitt ursprungliga orörda tillstånd. Men man kan säga att allt måste påbörjas av er, eftersom ni åter måste leva upp till ert ansvar för jordens underhåll och välfärden för alla livsformer. Med tiden förväntas ni visa er avsikt att hjälpa till att återställa Jorden till sitt orörda tillstånd. Fokusera redan nu på att visualisera förändringarna och på vad resultaten kommer att bli. Oroa er inte för storleken på uppgiften eftersom ni kommer att bli hjälpta, och med god vilja kommer ni att uppnå anmärkningsvärda resultat mycket snabbare än vad ni för närvarande inser eller kan förutse. Tiderna då ni behövt kämpa för att uppnå resultat är över, och ni kommer att få hjälp oavsett vilka förändringar ni föreslår, bara de ligger i Moder Jords och dess folks intresse. Ni ska veta att mycket väntar på er, mycket som hållits tillbaka av de mörka men som nu kan börja släppas ut.

Mycket ansvar ligger nu på de av er som är Ljusarbetare, man kan säga att er tid har kommit och det är dags att använda era talanger och era kunskaper till att lyfta upp Jordens folk. De gamla energierna har fortfarande viss effekt men förlorar långsamt sin kraft att bromsa framstegen in i den Nya Tidsåldern. Scenen är iordningställd och runt hela jorden svarar många själar på den väckarklocka som kallar på att de använder sina kunskaper och förmågor till att börja få det "nya" till stånd. Om ni bara hade vår panoramavy över det som äger rum skulle ni veta att stora saker är på väg att manifesteras, saker som ni länge väntat på.

Tålamod har länge krävts eftersom ett antal utlovade förändringar fortfarande väntar på att manifesteras. Ni människor på jorden sitter fast i det förgångna, och avsikten med det är att hålla er i ett nödläge. Ni har blivit nekade fördelen av förändringar som kraftigt skulle ha lyft er livskvalitet. Ni kommer dock inte att förnekas och många innovationer är redo att introduceras med kort varsel. Det finns så mycket i beredskap som omedelbart kommer att övervinna alla problem som ni dagligen har att hantera. Med tiden kommer er livskvalitet att förändras bortom dess like, och redan börjar de gamla restriktionerna att tas bort. Mänskligheten måste omstruktureras så att det blir mer jämlikhet mellan er alla, och det innebär en rättvis fördelning av de enorma rikedomar som idag åtnjuts av en liten andel av befolkningen. Var säker på att era behov är väl kända och den oproportionerliga fördelningen av rikedom kommer att ändras med tiden.

Det finns många avancerade civilisationer som följer era framsteg, men hittills har de inte tillåtits att "störa" er fria vilja. Men sedan ni passerade markören 2012 har saker förändrats. Hjälp till er tillåts inom vissa gränser när förhållanden så tillåter. Förändringar får inte överväldiga er och matas nu in på lämpligt sätt vid lämpliga tidpunkter. Men förändringar kommer att ske och inga störningar tolereras. Hela operationen övervakas av dem som övervakar aktiviteterna på jorden. Er fria vilja går utanpå allt annat, men trots detta är det inte tillåtet att försena eller förhindra det som redan har överenskommits som nödvändigt för mänsklighetens framsteg.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Hej vänner,

Russ Michael försöker att inrätta en meditationsrörelse, kallad "Worldwide Collective Global Meditation Community Event" med sin början kommande fullmåne som är onsdagen den 31 januari. Syftet är att under 10 minuters meditera på Kärlek, Fred, RV och Hälsa. Meditationen kan göras när som helst den dagen.

Tack

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge