Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 19 januari 2018


Mike Quinsey - 19 januari 2018

Mike Quinsey

Ännu en gång finner jag att Kryon har lagt ut ett meddelande som innehåller mycket viktig information som kommer att bidra till att öka människors medvetenhet och förståelse. Det berättar också om hur vi kommer att få hjälp att lära oss att dra jämnt och bemöta varandra. Krigstankar kommer att ersättas med tolerans och fredliga avsikter. Lär er om den nya triaden som är det nya medvetandet, och inse att i och med höjningen av vibrationerna lämnar mänskligheten det gamla paradigmet bakom sig. Det har tjänat sitt syfte och ger nu plats för ett nytt. Det är ingen tvekan om att en ny era har börjat, och när de gamla tillvägagångssätten är satta ur stånd kommer framstegstakten att öka, eftersom det som varit dolt kommer att uppenbaras. Ni, den breda allmänheten, hjälper redan till med att skapa en ny framtid, en framtid i fred och med kärleksfulla intentioner.

Följande är ett utdrag från Kryon´s budskap

KRYON FÖRKLARAR HUR NYTT DNA UPGRADERAS OCH FÖRSER LJUSARBETARE MED SPECIELLA FÖRMÅGOR:

Varje varelse har sitt eget schema att följ, och det är baserat på vad de valde när de inte var här. Det som sätts i verket är det vi kan kalla mallen (template). När Plejaderna lade grunden för sådden av Mänskligheten och gav dem den del av Gud som ni har i er esoteriska sådd, blandade ni er biologi med dem och resultatet blev det DNA ni har i dag, vilket finns inuti de saker ni inte kan se, det som är Kvant och dynamiskt och bär med sig frön av Gud. Den ursprungliga skapelsemallen innebär att Mänskliga Varelser skulle vakna med både en mörk och Ljus medvetenhet och söka efter Skaparen. Inget annat djur på planeten söker efter Skaparen. Det är inte det mänskliga intellektet som möjliggör detta, det är mallen, och som bevis på detta nämner jag att över 85% av befolkningen på denna planet tror på livet efter detta på något sätt. Det kan inte vara en slump, det kan inte vara en tillfällighet, inte med rimlig sannolikhet. Det var planerat och utformat på det sättet i den mall som var er. Vi berättade även att den också inkluderade den energi och det system som ni kallade karma. Det har varit samma mall fram till nu. Tidskapseln på denna planet skapade mallen genom processer som ni inte är medvetna om, storslagna och vackra processer, kvantbaserade processer, det vill säga multidimensionella och kommer från den Skapande Källan (the Creative Source).

Plejaderna har över 80% av sitt DNA i funktion, de är i det närmaste änglalika och i sin fysiska medvetenhet behöver de inga skepp eller andra färdmedel för att resa till andra platser. De använder det ni kallar upplysningsprocessen, en process som era fysiker redan har upptäckt, där fysiska föremål kan vara på två ställen samtidigt. Det här ligger inte bortom er fattningsförmåga, det ligger helt enkelt bortom eran normala upplevelse, och de gav denna planet flera attribut som ni använder idag. Mallen som Plejaderna gav er är inte en kontrollerande mall, men den har påverkan. Det gör att ni tänker på ett visst sätt och ger er frihet att välja i beslutssituationer.

Jag går nu över och pratar om den nya mallen. Ni kommer att lämna tankar på att erövra, även giriga tankar, tankar på konspiration och makt. Det tar tid, ibland generationer, att se dårskapen i vad de tidigare ställde till med, och att inse att det finns bättre sätt att uppnå det som ni verkligen önskar; en god hälsa, att njuta och att vara lycklig i det här livet, en lycka ni inte har njutit av tidigare. Den nya mallen medför också förmågan att komma överens med resten av planeten. Ni kommer att ha olika idéer och skilda egenskaper, men ni kommer att vara toleranta och komma överens med resten av planeten, ni kommer att ha olika idéer och olika andliga egenskaper, men ni kommer att ha tolerans att komma överens och inse att det är huvudsaken, för det skapar det ni alltid velat ha - inga krig.

Det finns ytterligare tre mallar på väg, det här är bara början. Det finns inga markörer som ska passera, men det finns passager där faktiska uppfinningar kommer att skapa skillnad på vad ni känner till och vad ni kan göra härnäst, och där en ny mall kommer att behövas för att ni ska tänka bortom var ni stod förut. Dessa mallar är medvetna mallar och det faktum att ni har en ny som sänds från ”nollor och noder” (being broadcast from the nulls and nodes) borde firas eftersom det finns de som sagt att detta aldrig skulle hända. Triaden är det nya medvetande som innehåller de tre medvetandedelar vi tidigare kanaliserat om specifikt, d.v.s. hjärnan, intuitionen och hjärtat. Hjärtat har det starkaste magnetfältet av samtliga organ, inklusive hjärnan, och i kroppen är det mer aktivitet i hjärtat än i hjärnan. Vetenskapen ser hjärtat som den andra hjärnan.

SLUT PÅ UTDRAGET.

Revalveringen av valutorna står fortfarande i fokus för många människor och väntan fortsätter, men det finns tecken som pekar på att vi nu är inne i de sista av väntans dagar. En sak är säker och det är att vad som än händer så kommer revalveringen till slut. Det blir den tidsmarkör som inleder början på stora förändringar på penningmarknaderna, och ännu viktigare, som skapar valutor som rättvist återspeglar deras rätta värde. Det kanske börjar i liten skala men kommer så småningom att resultera i en omvärdering av samtliga valutor. Dagarna när man fastställde valutors värden så att de passade investerare eller spekulanter kommer att vara över, och alla överenskommelser kommer att ske över bordet och vara ärligt genomförda.

Om ni är observanta kommer ni att finna att ärlighet i alla typer av transaktioner kommer att vara ordningen för dagen, och de vars handlande är annat än ärligt kommer att bli uppmärksammade och inte kunna dölja sina handlingar. Ärlighet kommer att ingå i alla aktiviteter och den tid kommer när det blir omöjligt att gömma undan sanningen. Den nya tidsåldern kommer att avslöja allt som är mindre än ärligt och det kommer inte att finnas någonstans att dölja sådana aktiviteter. Naturligtvis är ett rättvist samhälle uppbyggt på alla människors lika värde och människor kommer att börja leva i en lycklig, fredlig och kärleksfull atmosfär. Det kan tyckas tidigt att nu börja fokusera på vad som komma skall, men ju mer och tidigare ni gör det desto snabbare kommer de här tiderna.

Förändringarna måste helt klart börja någonstans, och början kan helt klart vara att den ljusstad som Genii nyligen informerat oss om nu är nära att manifesteras. Helt klart pågår förnyade aktiviteter vad gäller detta och det intryck man får är att vi står mycket nära att få se den första ljusstaden manifestera i Sedona. Genii besöker regelbundet sina vänner i den staden och det finns stor optimism att något kommer att hända mycket snart. Ja, ni har hört allt detta förut, men allt efter som tiden går och vibrationerna fortsätter att höjas kommer de idealiska förhållandena närmare och närmare. Framöver ligger storslagna festligheter och när dessa inträffar kommer den glädje och lycka som uttrycks att med råge överträffa tidigare besvikelser. Tiden för förändring är över er, så håll er positiva och slösa inte er energi på negativa tankar. Om du inte har karma att rensa torde du kunna njuta av en lugn och behaglig resa under vilken du utvecklas allt mer och mer.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge