Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 2 februari 2018


Mike Quinsey - 2 februari 2018

Mike Quinsey

Energierna ökar vilket skyndar på de första förändringarna, förändringar som signalerar början på införandet av något nytt, som i sin tur kommer att signalera att den Nya Tidsåldern verkligen är här. Det finns en underliggande känsla av att det brådskar, att det nya ska börja ersätta det gamla som nu har tjänat sitt syfte och inte längre passar för människors nuvarande behov. De gamla sätten att gå i konfrontation kommer att ersättas av uppmaningen att gå vidare och lösa gamla problem på ett vänskapligt sätt, utan att använda våld eller hot om vedergällning. Förändringar måste komma mycket snart och människor kommer att se upp till de större krafterna och finna bra exempel på fredligt samarbete.

Stora beslut är nödvändiga för att förändra de väpnade styrkornas roll, vilka kommer att ses som fredsbevarare styrkor i framtiden. Universella avtal måste till för att få ett slut på vapenkapprustningen. All krigsverksamhet måste upphöra och så småningom blir den verksamheten helt onödig eftersom alla länder är överens om en fredlig samexistens. Det kommer att ta tid att uppnå detta, men förändringarna kommer, oavsett den nuvarande uppfattningen att vara beredd inför krigsaktioner. Tanken på krig är under alla omständigheter inte längre ett alternativ, och de som bär på sådana tankar kommer att upptäcka att deras försök kommer att avvisas och blockeras.

Människan har mognat och inser att det finns mer i livet än de ständiga krig som har fyllt era historieböcker. Alla de läxor som behövdes är redan inlärda eftersom ni passerat markören. Det är dags att avvisa allt som strider mot idén om fredligt samarbete. Krigshetsare kommer gradvis att avlägsnas från sina maktpositioner. Samförståndslösningar kommer mellan personer som är mer lämpade att hantera välkomna förändringar som leder till världsfred. Var säker på att planerna på förändring kommer att gå i lås och bana väg för ett fredligt och stabilt samhälle som kan njuta av sin nyfunna frihet och lycka.

Ju tidigare människor inser att de har ett underbart tillfälle att planera sin egen väg mot Ascension, desto snabbare kommer de att dra nytta av de möjligheter som nu ligger där och väntar. Det bagage som ni bar med er från den senaste tidscykeln är inte längre ett hinder, och vägen framåt är rak och okomplicerad. Ställ in dig mot ditt mål och rikta in dig direkt på Ascension. Låt inte någon eller något fördröja dina framsteg, och var säker på att ju mer tiden går blir uppgifterna du står inför bara enklare. Du kan helt enkelt inte påverkas av någon annan om du inte själv tillåter det, så var fast besluten att i starkt självförtroende gå hela vägen. Denna Nya Tid tillåter att andra hjälper dig på vägen och du kommer att upptäcka att dina guider finns nära till hands om du behöver hjälp. Det finns ett ”tack och adjö” till de mörka krafternas metoder och det betyder att dina framsteg blir enklare med få om några svårigheter. De som skulle kunnat fördröja era framsteg kommer inte längre att kunna göra det.

Mänskligheten har tålmodigt väntat på det som kan beskrivas som den första av många fördelaktiga förändringar. För närvarande ingår där omvärderingen av valutor som börjar med Zim (ö.a: Zimbabwe´s valuta). Alla verkar vara redo och väntar nu på startsignalen. Förberedelserna har krävt omfattande arrangemang och har inte varit någon nådig uppgift. Detsamma kan sägas om eventuella förändringar under resans gång. Rätt timing är avgörande eftersom inga misstag kan tillåtas, och varje transaktion måste vara anpassningsbar och ske helt öppet över bordet. Allt kommer att betraktas som väl värt att vänta på och ses som den första av många förändringar som kommer att föra in en Ny Tid i er verklighet.

Mycket av det som ni har hört talas om under ganska lång tid ligger nu färdigt och redo att föra er in i en ny era. Vissa känner fortfarande inte till att krig och allt som hör samman med sådan aktivitet kommer gradvis att fasas ut, eftersom krig inte har någon plats i de högre vibrationerna. Även folket har sagt sitt och vidtagit de nödvändiga förändringar som ger dem rätt att leva utan hot om krig. I takt med att vibrationerna fortsätter att höjas avtar de negativa aktiviteterna. Det alltigenom kraftfulla Ljuset kommer dock fortsätta att föra in förändringar i områden där vibrationerna har varit som lägst. Inom kort kommer den punkt att uppnås där de lägre energierna inte längre kan existera och den absoluta freden breder ut sig över jorden.

Många människor är fortfarande osäkra på var de står och klamrar sig fast vid det som är bekant. Det som kommer är vitt skilt från det ni upplever idag och blir i alla avseenden ett stort framsteg från det ni nu känner till. Livet kommer att bli så mycket lättare än det är nu, eftersom ni inte kommer att behöva ödsla så mycket tid på att få ihop till era dagliga behov. Ni kommer att ha enheter som skapar exakt det ni behöver, inklusive de matvaror som ni använder dagligen. Det finns nästan ingen gräns för vad ni kan "skapa" och det inkluderar kläder och andra väsentliga saker.

Ni kommer snabbt att bli oberoende och har följaktligen mycket mer tid att ägna åt er själva och era intressen. Med metoder som ännu återstår att introducera kommer även resor att vara möjliga till vart som helst i världen på näst intill ingen tid alls. Det jobbas mycket med det som kommer att höja er livskvalitet, men kanske kommer du att lägga ett längre liv högst upp på din önskelista, De allt högre vibrationerna kommer att minska åldrandet tills det slutligen inte sker alls. Självklart kommer inte alla dessa förändringar att ske över en natt, men ni har så mycket att se fram emot, och ni är avsedda att bli Galaktiska Varelser.

Många av er kommer att gå hela vägen till Ascension, och om det är din ambition så satsa helhjärtat på det så hjälper du till att få det till din verklighet. Det faktum att vibrationerna fortsätter att stiga betyder att även dina gör det, så länge som du behåller ditt fokus på ditt mål och inte tillåter något negativt dra ner dina vibrationer. Det kan låta som en svår utmaning, men håller du dig bara till din uppgift kommer du att finna att du blir starkare och mer målmedveten jämförelsevis lätt. Glöm aldrig bort det faktum att du alltid har dina guider närvarande och de kommer att göra sitt bästa för att hålla dig på rätt spår. De är alltid nära dig så bjuda in dem att följa med dig på din väg till Ascension.

Om du tvivlar på din förmåga att hålla kursen mot Ascension, kom då ihåg att du har förtjänat denna möjlighet att stiga upp, och även om vissa själar kan göra det med relativt litet stöd utifrån, så ger den höjning av vibrationerna som har ägt rum sedan 2012 en möjlighet för varje själ att stiga upp. Men du måste själv känna för uppgiften, och med hjälp och din bestämda avsikt finns det ingen anledning till varför du inte ska uppnå ditt mål. Men du kan inte ta andra med dig som inte har höjt sina vibrationer tillräckligt. Håll dig positiv och du kan också hjälpa andra på vägen. Så är det.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge