Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 24, 2011

SaLuSa, January 24, 2011

Det står skrivet för de mörka Tjänarna och framfarten av händelserna går allt snabbare, så att de finner att de inte längre har en grad av kontroll längre för att influera slutresultatet till deras fördel. De börjar känna som om de är under belägring och de tappar fotfästet. De skulle vilja ”trycka på knappen”, men finner att de inte längre kan göra det och de skingras i sina försök för att undgå det oundvikliga nederlaget. Att ge upp anses inte som ett alternativ för dem, men kanske till slut så ser de detta som den ända utvägen. De skulle inte lida någon skada i sådana fall, då vi skulle ge dem samma rättigheter som vi ger till alla själar. Många lärdomar kommer att läras innan slutet av cykeln. Det gäller i själva verket för alla, då ni i normala fall inte går igenom en sådan prövande period utan att göra remarkabla spirituella framsteg. Detta Mina Kära är vad alla era erfarenheter har handlat om, och ni kommer till slut att bli en större själ på grund av dem.

Ni var en gång storslagna själar och accepterade utmaningen att sjunka ned genom dimensionerna för att uppleva dualitet. Det var alltid med kunskapen om att ni aldrig skulle glömmas bort, och oberoende av hur mycket ni förlorade kontakten med Ljuset så skulle ni bli hjälpt att återvända till det. Det finns bevis på detta överallt runtomkring er nu när Ljuset kommer åter till Jorden. Det är en tid då minnena av ert sanna självt kommer tillbaka till er, och eftersom det var överenskommet i förväg så får ni nu enorm hjälp med att lyfta upp er igen. ”Sök och ni skall finna”, har aldrig varit mer sant än nu och ingen som uppriktigt vill återgå till Ljuset kommer att misslyckas.

Ni har förberett er för sluttiderna under en lång, lång tid och med varje inkarnation har ni planerat era upplevelser så att ni kan ta utvecklingen så som den kommer. Var och en av er har tillåtits att göra framsteg i den takt som ni har valt, och det finns ingen press på er att föra er framåt i en fart annorlunda än vad ni är lyckliga med. Ni är alla unika när det kommer till er spirituella utveckling, och ni har tillåtits att uppleva på vilket sätt som ni än ville. Ibland så tar några av er en inkarnation utanför planeten, och återkommer senare till Jorden. Ni ges omsorg och skyddas på sätt som ni inte nödvändigtvis är medvetna om, men allt är för att göra det möjligt för er att fullborda ert livs plan. Medan ni är på Jorden så kanske ni inte har funnit tillfredsställelsen som ni önskade, och det kan till och med förefalla att ert liv var ett slöseri med tid. Tro oss, så är aldrig fallet, då alla era liv är av värde för er även om ni kanske inte förstår skälen. När ni därefter återgår till Sommarlandet, så lär ni er precis vad er plan var, och förhoppningsvis finner ni att ni framgångsrikt har fullbordat det. Om ni inte gjorde så, så tas nya möjligheter fram i följande liv.

Allt är organiserat för er på ett sätt så att ni konfronteras med vad det nu var ni ville lära er. Ibland kan lektionen vara smärtsam, men de skulle inte inträffa om de inte var väsentliga för er förståelse. Ta till exempel medlidande, vilket kommer sig från att inse Enheten av livet. Ibland har människor så ringa eller inget medlidande för andra som förefaller att vara så annorlunda från dem. Separation har varit en fråga sedan urminnes tider och baserade på olika inbillade skillnader mellan er. De som har förmågan att göra så bör hjälpa varandra, och det är så som ett samhälle kan göra framsteg som en enhet. Hitintills har det funnits enbart lite utav att komma samman, min inom snart kommer ni att se att det finns en gemensam sak som driver er framåt. Till sist så är ni alla på väg mot Upplyftningen, även om ni själva beslutar om att göra så. Ni kommer inte att sakna uppmuntran om ni ses som redo, och era Guider kommer aktivt att se till att möjligheten ges till er.

Vi sträcker fram våra händer till er, och vi gör mycket å era vägnar och våra ansträngningar blir uppmärksammade. Vi ser framemot att bli öppet aktiva och tiden är inte alltför långt borta. Mycket av vårt arbete utförs från skepp som är täckta och osynliga, vilket är nödvändigt inte bara för vår säkerhet men också för er. Vi har blivit beskjutna och jagade vid ett flertal tillfällen, men vi måste tillägga att vi aldrig har varit särskilt oroliga. Vi är helt säkra och har teknologier långt bortom er vildaste fantasi, men vi vill inte använda dem såvida vi inte har något val. Normalt kan vi hantera frågor via diplomatiska och fredliga relationer. Detta tillvägagångssätt är något som människan måste lära sig, men med det sagt så kommer den Uppstigna människan att redan ha lämnat alla tankar om krig och aggression bakom sig.

Som en civilisation så har ni en lång väg att gå innan ni till slut når de högre dimensionerna, vilka var er existensnivå för länge sedan. Det kommer dock att genomföras och det kan inte bli på något annat sätt. Varje själ gör kontinuerliga framsteg oberoende av hur många gånger de faller tillbaka, då tiden självt inte är en faktor när det gäller er utveckling. Upplevelser av att vara i dualitet ger er i själva verket ett gyllene tillfälle att påskynda era framsteg. Om ni i er uppfattning har lyckats med höja era vibrationer, så förtjänar ni komplimanger för vad ni har uppnått då ni har arbetat hårt för att uppnå det. När ni väl har lyfts upp så blir det lättare att gå vidare, men mer långsamt, och en lycklig och glädjefull upplevelse.

Vilken tid för att vara på Jorden och om ni bara kan se det positiva resultatet, så skulle ni i själva verket se detta år som ett som skall bli fullt med spännande händelser. Svaret till alla era problem ligger och väntar och är redo att komma fram. Storleken och utsträckningen av förändringarna kommer att pågå fram till nästa år, och vid slutet av det kommer allt att vara helt annorlunda från vad det nu är. För tillfället så kommer mycket lite att bli så illa som ni kanske har tänkt er, och alla svårigheter kommer att bli kortlivade. Jorden kanske skakar och mullrar, men vi kommer att notera effekterna som det har på omgivningen. I själva verket kommer vi att hålla saker och ting i balans så det inte blir okontrollerat. Vi har gjort detta under en lång tid, och har undvikt vad som kunde ha blivit katastrofalt för stora områden på Jorden.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi är extra sysselsatta med att följa vad som händer på Jorden. Det är en del av anledningen till att ni ser så många av våra skepp i luften. Det är en garanti att er framtid ligger säker med oss.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge