Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 23, 2009

SaLuSa, November 23, 2009

Vi hoppas att ni alla får ny energi som leder till handling och följer era hjärtans direktiv, så att ni kan förena er med den allt större skaran av människor som motsätter sig de mörka. Gemensamt hjälper ni till att sprida en rörelse som skapar små grupper med en potential att bli mycket stora. Ni för nu slaget till de mörka, och vi välkomnar denna utveckling. Det allra minsta hjälper för att motivera andra att följa ert exempel, och ni gör ett verkligt intryck. Sanningen kan inte förbli dold för alltid och den kommer fram ur spindelväven från gångna tider, för att avslöja ert sanna öde som suveräna Varelser.

Inget kan förhindra drivkraften för förändring som nu sker, och de skapar vägar mot än större förändringar. Vet med säkerhet att ni kommer att fullborda allt ni har satt er för att göra i namn av Kärlek och Ljus. När som veckorna skrider vidare kommer det att bli uppenbart för alla att det finns rörelse bland sinnen och själar att nå ut och återta sina rättigheter. Detta kommer att hjälpas av ett folkuppror som skall visa att många Kära utmanar auktoriteten hos dem som representerar er. Detta kommer att bli medlet för att ta tillbaka det som har förnekats er under många årtionden. Dessutom kommer vår omedelbara ankomst att förstärka era ambitioner, då ni vet att vi kommer att stödja er i alla ansträngningar att hjälpa andra. Vi skall vara styrkan bakom er, och er försäkran for succé.

Vi känner att många själar har varit helt ovetande om vad som har ägt rum bakom deras ryggar och är nu öppna för att bli upplysta. De inser att massiva förändringar är nödvändiga för att återställa något som liknar vad livet kan förväntas att vara, om folk skall kunna leva i säkerhet och åtnjuta fred och lycka. Oberoende av hur långt det officiella uttalandet om vår existens går kommer det att ge hopp till dem som miströstar om att förändringar någonsin skall ske. I oss kommer det att ses att hjälp kommer för att återföra er Jord till ursprungligt skick, och att överkomma alla restriktioner som har bortfört er frihet. Er komfort och goda hälsa är viktiga för er lycka, och vi är beredda att korrigera denna situation mycket snabbt.

Med omfördelning av rikedomar och ett ny finansiell konstruktion som är rättvis kommer de olagliga kraven på er inkomst att avlägsnas. Att dela är en ytterst viktig förändring, och det kommer att kräva ett nytt tankesätt, som accepterar att alla livsformer har rättighet att samexistera med varandra. Separation, oberoende av anledning, kommer inte längre att accepteras. Hur skulle det kunna vara annorlunda Mina Kära, när ni är En – och reser på samma väg av utveckling även den har många kurvor? Ni är den mänskliga familjen som redan har tillbringat tusentals år, under hundratals liv för att lära er att acceptera Gudomligheten i var själ. Att få reda på ert odödliga självt och ert andliga väsen ger er alla potentialen att bli gudar. Ni har sådan makt redan nu, vilket är varför det betonas att noga betrakta resultatet av era tankar. De medför makt att manifestera, och det är så som ni har skapat er realitet. Samma kraft kan lyfta er upp ur mörkret och in i Ljuset.

Kom ihåg att missionen för den Galaktiska Federationen är att göra allt som är nödvändigt för att höja ert medvetande. När vi så gör kan vi hjälpa er att nå nivåer som kommer att garantera er Upplyftning, och det är det slutgiltiga målet för allt som äger rum. När det väl börjar kommer förändringarna att äga rum snabbt och med vår teknologiska kunskap och antalet personal kommer fullbordandet att utföras som planerat. Kom ihåg att vi inte är här för att förlänga dualitetscykeln, då den upphör 2012 med en fredlig avslutning, och början på en ny cykel med ytterlig glädje och lycka i de högre dimensionerna.

För er som har ögonen på upphöjningen, inse att under den processen kommer era fysiska kroppar att återställas till nära perfektion. Eftersom den kommer att ha kristall baserad cell struktur kommer den att förbli kvar i detta tillstånd och inte behöva den uppmärksamhet som ni dagligen ger er nuvarande kropp, och alla dessa tidskrävande åtgärder blir onödiga. Detta inkluderar också ert intagande av mat, då er nya kropp kommer att kunna nära sig på energin runt om er. Det kommer dock att finnas delikata drinkar och mat, men ganska annorlunda från vad ni nu har. Att förnya er energi blir också annorlunda eftersom sömn som ni nu känner till det kommer inte längre att vara nödvändigt. Livet levs till fullo i total lycka och med stor tillfredställelse, och alla själar ni möter kommer att sträcka ut handen i vänskap och kärlek. Sanning genomsyrar all erfarenhet och de kommer att vara där för er i all oändlighet, i det Kosmos som är er lekplats.

Under alla erfarenheter kommer ni att fortfarande söka upphöjning och detta sökande upphör aldrig förrän ni når Källan. Emellertid, så kommer mycket levande att behövs göras innan ni når denna punkt. Istället för att fortsätta med individuella erfarenheter som på Jorden, kommer ni att förena er med andra och ha ett gemensamt medvetande. Det är ett nytt koncept för många att beakta, men det betyder inte att ni förlorar något av er egen personallitet. Tvärtom så växer den tack vare dessa erfarenheter och för er utveckling framåt. Tänk på allt detta och inse att många underverk och tjusningar väntar på er, och era nuvarande erfarenheter kommer snart att vara bortglömda. Ni är på god väg mot ett nytt liv som i realiteten kommer att vara mer än vad som kan uttryckas i ord.

Jag är SaLuSa från Sirius och skulle önska att varje själ på Jorden vänder sig mot Ljuset och tar tillfället i akt att lyftas upp. Utrymme måste dock ges för er fria vilja, vilken alltid kommer att respekteras. Det är av den anledningen som vi inte sätter press på er, då det är viktigt att det inte ser ut som att vi blandar oss i era beslut. Det är dock nödvändigt att sprida kunskapen om Upplyftningen, då det är en stor milstolpe och det gamla paradigmet försvinner. Vid slutet kommer ingen att kunna säga att de inte hade samma tillfälle som alla andra att upplyftas. Återigen, detta är del av vår mission att försäkra att det förhåller sig så, och vi skall kärleksfullt genomföra det.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge