Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 25 oktober 2019


Mike Quinsey - 25 oktober 2019

Mike Quinsey

Ett liv i ensamhet är inte nödvändigtvis utan behövda erfarenheter och erbjuder mycket tid för kontemplation. De tysta perioderna i ditt liv ger helt klart möjligheter att rensa ut virrvarret från ditt sinne. Ett klart och tydligt tankesätt ger positiv kunskap och gör att du kan följa din livsplan som erbjuder möjligheter att främja din utveckling. Ha en plan för ditt liv och om den överensstämmer med dina behov stöds den av dina guider. Ett klart tänkande ger dig också möjlighet att fatta beslut som följer dina planer på ett sätt som är till nytta för dig. Det som ofta kallas tillfälligheter i livet är ögonblick och händelser som har arrangerats för dig för att hålla dig på rätt spår enligt ditt livskontrakt. Du kan vara säker på att det ofta inträffar tillfällen då dina andliga framsteg äger rum helt enligt de planer som fastställdes före din inkarnation.

Situationer i enlighet med ditt avtal har inträffat och kommer att inträffa, även om du kanske inte accepterar en sådan idé. Men utan en fast plan skulle ditt liv vara utan mål och bortslösat. Ur din synvinkel verkar kanske många själar leva ett meningslöst liv utan syfte, men var medveten om att du inte nödvändigtvis kan veta orsaken till andras upplevelser. Inse också att du delvis också är involverad i andra själars upplevelser, även om det kanske inte är uppenbart just för stunden. Det börjar låta väldigt komplicerat, men samordnande guiderna har makt och förmåga att se till att saker och ting fungerar till fördel för alla berörda. Men om en själ misslyckas med att "spela" sin roll till hjälp för en annan själs utveckling eller till och med sin egen utveckling, kommer det alltid att finnas andra möjligheter. Anden har fler resurser tillgängliga för dem än du kan föreställa dig och ett misslyckande finns inte på kartan.

Nu när ni är på god väg in i den Nya Tidsålder bör ni vara medveten om att det inte finns någon återgång till de gamla sätten och metoderna. Ni befinner er i en övergångsperiod där det förflutna måste läggas åt sidan eftersom det har tjänat sitt syfte och möjliggjort att en enorm mängd karma har rensats ut. Se bara på de två världskrigen och de miljoner själar som gav sina liv under den perioden. Det var den största rensningen av karma någonsin och gjorde att själar blev fria och fick möjligheten att utvecklas genom egna erfarenheter. Efter att vänt blad har fokus lagts på var enskild själ, att hjälpa den att planera sitt framtida liv och säkerställa en kontinuerlig utveckling och undvika en återgång till de gamla sätten som med brutal kraft och okunnighet skapade så mycket karma. Om du tar tillfället i akt och håller dig till din överenskomna andliga väg kommer du att få all den hjälp som behövs för att lyckas nå den nivå som leder till uppstigning (Ascension).

Om du spårar ur på din väg genom livet finns det fortfarande möjlighet att komma tillbaka på rätt spår, men varje gång försenas din utveckling. Dina guider kommer aldrig att ge upp och jobbar hårt för att hjälpa dig att övervinna dina problem. Om du inte svarar på den hjälp du får gör du det svårare för dig att utvecklas. Det kommer naturligtvis att finnas ytterligare utvecklingsmöjligheter i livet. Var så säker, du kommer alltid att få hjälp även om det alla gånger inte är helt uppenbart. Anden vill att du ska lyckas och den känner din verkliga potential. I verkligheten är du en mycket erfaren själ och fullt kapabel att övervinna de utmaningar du står inför.

Mellan varje liv granskar du alltid resultatet av din inkarnation och beslut fattas så att ditt nästa liv planeras för att övervinna dina svaga punkter. Det väcker frågan om du kommer att känna igen de möjligheter du får att övervinna dina misslyckanden. Men förutsatt att du har förtroende för dina guider och svarar på deras uppmaningar kommer du att göra framsteg, ju mer du förstår syftet med ditt liv desto större framsteg. Men du kan aldrig riktigt misslyckas. Notera situationer du befinner dig i och försök att förstå lärdomarna.

Livet är inte alltid hårt arbete, du får god tid att också njuta av nöjen. Men avundas inte dem som verkar ha allt, ibland kan ansvaret vara överväldigande. Den fattiga mannen drömmer ofta om att vara rik men ändå är hans behov och önskningar enkla och uppfyllda. Kom ihåg att varje själ möter alla sorter av upplevelser sett över många liv. Det yttersta målet med detta är att främja själens utveckling. De som är framgångsrika och verkar ha allt förspänt kanske inte tycker det är så lätt som du tror. Rikedom kan vara ett stort ansvar, ja till och med en börda.

I takt med att du utvecklas kommer du att upptäcka att du får en större förståelse för livet och dess syfte, och du kommer att se andra i ett annat ljus. Alla blir som dina bröder och systrar och du inser att alla har ett ansvar gentemot varandra. Mänskligheten som helhet kan inte riktigt gå vidare förrän den sista själen har uppnått framsteg, eftersom ni är ett och inte kan separeras. Vissa själar gör uppenbarligen snabbare framsteg än andra, men i slutändan måste alla komma upp till samma nivå.

Du bör finna att livet gradvis blir lättare och utvecklas enkelt och mycket snabbare än det gjort under den senaste cykeln. I och med att de högre vibrationerna kommit så har saker och ting påskyndats och påverkan från de lägre vibrationerna har mindre påverkan än tidigare. Ju mer tiden går kommer livet definitivt att bli enklare och ljuset kommer att fördriva de lägre energierna i allt snabbare takt. Nya saker dyker definitivt upp och när saker och ting har satt sig kommer ni in i en ny era med relativ fred och lycka. Men för närvarande finns det fortfarande mycket förvirring och många mindre strider rasar fortfarande, men inställningen hos människor förändras och fred blir en allt mer angelägen sak. De gamla sätten att handla är inte längre acceptabla och folket tvekar inte längre att öppet kräva en fredlig existens. Folket är en stark kraft för det goda när de alla drar i samma riktning och deras röst kommer att höras och beaktas.

Vi nämnde tidigare att Moder Jord är mycket aktiv med sina förberedelser inför den höjning som kommer. Det pågår ansträngningar runt om hela tiden för att försöka göra framsteg och minska problemen för mänskligheten, men fram tills dess fullt samarbete råder kommer det att bli svårigheter. Det måste komma mera hjälp till dem som tar ansvar för att saker och ting ska fungera smidigt. Mycket tid och pengar används på projekt som är dåligt planerade, och människan är på väg mot svåra problem om det inte finns ett ärligt samarbete mellan länder. För vår del kommer vi att försöka påverka agerandet hos de inblandade så att saker och ting går smidigt.

Bli inte avskräckt av vad som händer på jorden, höjningen kommer efter att rensningen av gamla energier har avslutats och har gjort sitt. Ni har nu en bättre möjlighet att koppla ihop er till de nya energierna vilket kommer att höja era vibrationer, vilket i sin tur resulterar i att ni påverkas mindre av de lägre energierna. Vi ber er återigen att hålla ert fokus på och koncentrera er på de nya energierna eftersom dessa kommer att bära er snabbt framåt och hjälpa till att lämna de gamla bakom er. Ni har förberett er inför dessa tider under många liv, och ni har erfarenhet av att föra energierna framåt för att berika Andens arbete. Nu är det dags att börja använda de talanger ni har för att hjälpa dem som är redo att höja sina vibrationer.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordande. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och varje själ har samma koppling till det Gudomliga.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge