Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 1 november 2019


Mike Quinsey - 1 november 2019

Mike Quinsey

Förändringarna runt om på jorden fortsätter i oförminskad takt och kommer så att göra tills det gamla kan ersättas med det nya. Framstegen sker nu så snabbt att ni kan dra nytta av dem och därmed avlägsna gamla idéer och system som inte längre är lämpliga. På kort sikt verkar den färdriktning ni har inte att vara till någon nytta för er, men se det som en uppstädning längs vägen för att låta det nya träda fram. Ni har redan tillbringat allt för lång tid i de lägre vibrationerna och vet instinktivt att bättre tider är på gång.

De gamla metoderna tjänar er inte längre så en förändring är nödvändig. Många människor har jobbat hårt för att få nya idéer och system att slå rot. Mänskligheten har rätt till en hjälpande hand för att få saker och ting att börja röra på sig och ge dem som hållits tillbaka friheten att införa de nya idéer som omedelbart höjer människornas livskvalité. Framsteg kan bromsas av störningar, avsiktliga eller ej, men störningarna kan inte förhindra att det uppstår nya idéer och sätt att arbeta. Det finns faktiskt mycket att göra för att förbereda er upplyftning och ingenting får störa dessa förberedelser, det kan ni vara säkra på.

Som individ kan du hjälpa de nya energierna på traven genom att inte engagera dig i negativa situationer och helt fokusera på det positiva. Du kan vara säker på att de gamla energierna långsamt vittrar bort och de nya energierna blir allt starkare. När ni fortsätter att absorbera de nya vibrationerna kan det inte gå på något annat sätt. De är för mänsklighetens bästa och säkerställer att ni så småningom når den nivå där Ascension (uppstigning) sker. Den kanske inte nödvändigtvis inträffar inom din nuvarande livstid och du kan därför komma att komma tillbaka till jorden för den upplevelsen. Du har gått igenom många många olika liv för att nå din nuvarande nivå och är väl förberedd för de kommande utmaningarna.

Den period ni befinner er i är exceptionell i så måtto att själar från alla utvecklingsnivåer är inblandade, inklusive de i de lägsta tätheterna. Alla kommer att dra nytta av sina upplevelser vilka hjälper till att påskynda tillväxten in i Ljuset. Ingen möjlighet att hjälpa dig utvecklas går förlorad och alla erfarenheter planeras noggrant för att ge dig den mest lämpliga hjälp enligt dina behov. Du får mängder med möjligheter att höja dina vibrationer, och dina Guider, som alltid följer dig, gör sitt bästa för att säkerställa att du tar dem, utan att deras stöd och hjälp inkräktar på din fria vilja. Livet på jorden kan vara hårt och svårt ibland, men varje ansträngning du gör är väl värt mödan och belönas.

Bli inte distraherade av händelserna runt er eftersom det är viktigt att ni alltid behåller ert fokus. Vi vet att det är lätt att ta del av nyhetsflödet på jorden, men det är inte allt som kommer från sanningsenliga källor. Ofta får ni falsk information som de mörka sänder ut för att orsaka förvirring och sprida rädsla bland er. Det är faktiskt bäst att ignorera detaljerna samtidigt som man är medveten om de globala händelserna. Inse att det ofta är de globala skeendena som är anledningen till att nyheter ibland utelämnas. Med tiden kommer allt att förändras till det bättre. Till och med terrorister försvinner så småningom från scenen. Deras sak saknar framtid eller chans att lyckas.

Vi beundrar er uthållighet och beslutsamhet att nå framgång. Vet att ni har valts ut för era uppgifter eftersom ni hade rätt erfarenhet och en önskan att hjälpa mänskligheten att skapa fred på planeten. Din kraftfulla viljestyrka har framgångsrikt hjälpt dig igenom många uppgifter under många liv, och du är mycket älskad av alla som känner dig. Du är bara en i en armé av individer som håller Ljuset och som är fast beslutna att göra jorden till en bättre plats för alla livsformer. Du är framgångsrik och välkänd för din hängivenhet mot Ljuset. Vi säger "bra gjort" och en dag, som inte ligger långt borta, ska vi fira din framgång tillsammans.

Vi önskar att du kunde se samma potential som vi, eftersom det skulle göra det lättare för dig att förstå att det ligger bättre tider framöver, Grunden är redan lagd. Det finns ett system som ni kan betrakta som en "belöning" för mänsklighetens prestation. Ni har ställt inför uppgifter för att bevisa att ni är värdiga de högre vibrationerna och alla fördelar som följer med dem. Ni har klarat av er testperiod och har uppnått ett anmärkningsvärt fint resultat vilket på intet sätt var självklart och förväntat. All heder till dem som inte bara antog utmaningarna utan lyckats övervinna dem.

Det pågår för närvarande så mycket oroligheter på jorden att det är svårt för er att se potentialen, men vi försäkrar er att en hel del befinner sig i förberedelse inför ett stort steg framåt. Allteftersom det mörka ger plats för Ljuset kommer ni gradvis att lägga märke till de förändringar som utlovar en höjning och utgör slutet på mycket som orsakar betydande negativitet. Var en person som sprider goda nyheter och en motvikt till all negativitet som florerar för närvarande. Ni kan vara säkra på att vi är med er hela vägen och ge er all uppmuntran att fortsätta sprida ljuset. De mörka kommer att följa sin egen väg till en annorlunda framtid som även den ger dem möjligheter att vända sig till Ljuset.

Det har sagts tidigare och vi upprepar återigen att ni alla har en stor potential. Allt som behövs är att ni tror på era egna förmågor att få saker och ting gjorda. Om tillräckligt många av er fokuserade på era behov upptäcker ni att ni kollektivt har så mycket mer makt. Jo visst har de själar som fokuserar på det negativa en liknande effekt, men de har liten chans när de möts av Ljuset som är mycket kraftfullare och faktiskt kan skingra de mörka energierna ganska enkelt. Medan tiden kommer ni att upptäcka att Ljuset helt befriar jorden från de lägre energierna.

Er historia är full av berättelser om kollisioner mellan Ljus och mörker, Under den senaste tidsperioden, den ni just lämnat, upplevde ni två stora världskrig som gjorde möjligt att balansera och rensa bort så mycket karma, och det skapade vägen för Ljus att återigen etablera sig fullt ut. Ni ser nu hur Ljusets gör en slutgiltig ansträngning att rensa ut de mörka energierna en gång för alla. Utan tvekan kommer det att lyckas. Nyckelordet inför den Nya Tidsåldern är "medkänsla" och många själar har upptäckt att deras känslor har gått i den riktningen. Ni kan förvänta er mer medkänsla och kärlek gentemot de själar som fortfarande kämpar för sin fysiska existens.

Mängden av människor som flyr i sökandet efter ett drägligt liv väcker mycket medkänsla. Med insikten att ni alla är Ett är det bara naturligt att ni känner en önskan att lyfta upp dem ur deras fattigdom. I hjärtat är mänskligheten omtänksam och kärleksfull mot allt liv, det ligger i dess naturliga instinkt. Det blommar upp nu när allt mer fokus riktas mot dem som lider på grund av brist på livets nödtorft.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordande. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge