Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 18 oktober 2019


Mike Quinsey - 18 oktober 2019

Mike Quinsey

Kära vänner, ibland kommer det meddelanden från Kryon som innehåller mycket mer information om vår historia än vad vi vanligtvis får höra. Dessa meddelanden är exceptionella eftersom de tar oss tillbaka i tiden mycket längre än någon gjort tidigare. Det blir nu uppenbart varför Pleiadierna följer vår utveckling så noga och varför de nu vistas så nära Jorden. Till viss del beror det på att inga utomjordiska varelser får störa våra framsteg. Under en tid har det nu varit accepterat att vi kom från någon annanstans innan vi ”planterades in” på Jorden.

Det blir en fantastisk tid när vi börjar kunna ta kontakt med andra galaxer. Inse att vi nu har passerat markören 2012 och att vi nu får mycket mer avancerad information om vår historia. I takt med att vibrationerna höjs får vi även information om vart vi är på väg. Vi går igenom några tuffa förändringar just nu, men det är oundvikligt eftersom det gamla först måste rensas ut innan det nya fullt ut kan föras in.

Kryon. 2019.

Pleiadierna kommer att förändra mänskligheten.

Utdrag ur meddelandet.

Vi observerar mänskligheten och dess historia och noterar att sett över generationer har mänskligheten förändrats. Ni ”såddes” på Jorden för 200 000 år sedan och 100 000 år innan dess började livet på ett mer påtagligt sätt på den här planeten. När ni nu får ta del av de uppfinningar som är på ingång kommer allt att förändras. När ni kan manipulera och skapa hanterbar kvantenergi på den här planeten kommer ni att få tillgång till uppfinningar som förändrar mänskligheten för all framtid. Ni kommer att låta den händelsen markera början på er civilisation. För i denna Kvantenergi kommer ni teknologiskt att kunna skapa och tona in till galaxen. Ni kommer att kunna höra de andra ”där ute” för de är också intonade till varandra i Kvanttillstånd. Över generationer kommer människor att förändras. De ”där ute” vet vilka ni är och ni kommer då också att veta vem de är. Snarare än att vara rädda för att de ska invadera planeten blir det en lättnad och en omdefinition av själva livet. Livet kommer att hedra Gudomen men på ett annat sätt. I en avlägsen historia var även ni Pleiadier.

Det finns en plan / process för det vi kan kalla galaktiskt engagemang, ett engagemang då populationer i vissa stjärnsystem blir medvetna. Den kraft som skapas genom denna medvetenheten bygger upp sig själv och accelererar tills populationen i fråga kan skapa sig själva i en Kvantenergi, där själva livet kan inneslutas i ett Kvantum. Att transportera sig sker omedelbart, ja alla dessa ”fenomen” är en sammansmältning mellan biologi och teknik som jag inte kan förklara för er. Det har inte med robotar att göra, det är människan som skapar med hjälp av denna Kvantenergi.

Ni passerar just nu markören och den har samma potential som en pleiadisk markör. På vissa typer av planeter tar utvecklingen längre tid beroende på vissa livsformers uthållighet.

Slut på utdraget.

Moder Jord har påbörjat sitt arbete med att göra nödvändiga förändringar för att kunna återställa Jorden till dess jungfruliga tillstånd. Jorden kommer sedan att vara redo att helt och hållet gå in i de högre vibrationerna och där ytterligare förfinas. De själar som inte är redo kommer att fortsätta sin utveckling på en annan Jord, en planet som är helt förberedd för dem. Ingen kan flytta in i de högre vibrationerna förrän den är redo. Det vill de inte heller, eftersom de skulle finna det obekvämt och inte passa deras önskemål och behov. Vissa själar refererar till det som att förflytta sig från den 3: e till den 4: e dimensionen, men i själva verket finns det ingen sådan tydlig linje mellan dessa två, eftersom de flyter samman.

För de själar som höjer sig finns det inte längre något behov av att fortsätta med erfarenheter i de lägre vibrationerna, för de har genom att höja sina vibrationer med framgång antagit utmaningen att fortsätta utvecklas. Det har aldrig funnits en mer spännande tid eftersom den lovar att ta er till nivåer fulla av glädje och lycka, nivåer som bara hyser dig om dina vibrationer matchar den nivå det gäller. Där finns glädje i överflöd eftersom du kommer att finna att alla andra själar är lika mycket utvecklade som du och till fullo njuter av den skönhet och harmoni som finns på de högre nivåerna. Lyckan härskar överallt eftersom man har lämnat all negativitet bakom sig. Negativitet har ingen plats på era högre nivåer.

Kom ihåg att du till stor del skapar din egen framtid och kommer att dras till själar liknande dig. Det är så grupper bildas och umgås med varandra på ett naturligt sätt, och så blir det även i framtida grupper. I viss omfattning förekommer detta redan nu på Jorden och eftersom det finns styrka hos antalet så börjar sådana grupper få större inflytande på andra människor. Människor dras naturligt till personer av liknande slag med undantag för äktenskap underligt nog. Äktenskap kan ha beslutats före individernas födelse. Det ger en uppfattning om hur hårt era guider arbetar för er eftersom de "ordnar" händelser i era liv så att ni träffar rätt personer och får de rätta upplevelserna.

Livet kan tyckas slumpmässigt ibland men på lite längre sikt följer det din livsplan. Då ni vet att ni alla har en fri vilja kan ni logiskt undra hur livet någonsin kan följa en förutbestämd bana. Men det finns sätt och hjälpmedel bortom er förståelse som gör det möjligt att uppnå specifika resultat. Det är uppenbart att det är viktigt att din livsplan genomförs, eftersom den vid ”slutet av dagen” är ordnad så att den främjar din utveckling. Om du missar kommer du att få en ny möjlighet, kanske i ett annat liv, eftersom den är en del av din evolution och inte kan förbises.

En poäng att komma ihåg är att alla själar genomgår samma läxor. Oavsett om de är medvetna om det eller ej så är alla på väg under andlig expansion och tillväxt och alla har en önskan att finna sitt eget jag. Det finns ofta en känsla av att vara förlorad och inte kunna finna sitt sanna hem. Under den förestående nya utvecklingsperioden kommer dessa känslor snart att minska eftersom tiden nu är inne för fler avslöjanden. Allt kommer till var och en när tidpunkten är den rätta.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordande. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge