Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 23, 2010

SaLuSa, August 23, 2010

Mina Kära, låt det vara sagt att innan ni sjönk ner i de lägre vibrationerna var ni fullt medvetna om ert ursprung som en gnista av Gud. Det var så länge sedan att det inte kan talas om i linjär tid, då ni inte till en början hade en fysisk kropp som ni nu har. Intelligenta livs former har dock varit på Jorden under milliontals år, och under den tiden har Jorden blivit en fängelseplanet, dit själar av olika anledningar har sänts. Som ett resultat så har ni blivit en riktig blandning av själar, från de okontrollerade vilka utnyttjar de mörka energierna, till dem som har fört Ljuset med sig. Resultatet har blivit en konstant kamp mellan mörkret och Ljuset över kontroll av Jorden. Var och en har haft perioder utav varande den dominerande kraften, och gradvis så har Ljuset framstått som segrare. Detta var dock inte innan de mörka Tjänarna praktiskt taget uppnådde deras plan för en total kontroll av världen och ett slaveri för Mänskligheten.

Ljuset rör sig i själva verket på mystiska sätt, som de mörka Tjänarna inte har upptäckt. De har inget att svara med när det är närvarande, och kan inte hantera dess kraftiga energi. Det bästa de kan göra är att söka att framkalla rädsla och de lägre energierna, men allt som det gör är att ge ett tillfälligt uppehåll. Ljuset kan transmutera det mörka, men inte det omvända. Det är därför som varje själ som förstår det starka vapen de bär på så behöver den inte frukta de mörka Tjänarna. När ni också applicerar Lagen om Attraherande, så vinner Ljuset utan vidare och drar till sig en enorm mängd Ljus från runt omkring Universum. Ljuset är kärlek och om ni kan hålla er plats som en kanal för det så kommer ni att hjälpa med att jorda det på Jorden. Det handlar om hur mycket ni transmuterar de mörka energierna, och därigenom reducerar Moder Jords behov att utföra kraftiga reningar. Ni är välsignade med fri vilja, och det är därför som det ni gör har en stor inverkan på hur sluttiderna kommer att genomföras. Det kommer dock inte på något sätt att ändra på den slutliga segern för Ljuset.

När ni till slut lär er om er sanna historia så kommer ni att förstå hur de mörka Tjänarna har varit extremt falska och luriga. De har använt allt till deras förfogande för att förhindra att ni kommer till insikt om er inneboende makt, och ert Ursprung. De har försökt att få er att tro att ni inte är något mer än en fysisk kropp, och beror på dem för ert överlevande. Nu när så många av er har upptäckt ert spirituella självt, och inser att ni är odödliga så är de mycket rädda. Det är ni som har vänt på steken och mycket snart kommer deras maktbas att helt och hållet kollapsa. Deras makt har inte varit i antalet, då Illuminati grupperna är fåtaliga, men de har samlat på sig enorma rikedomar på er bekostnad. I den fysiska världen så kan pengar köpa praktiskt taget allt från exotiska vapen till individers lojalitet, och de har gjort så praktiskt taget utan motstånd. Som ni vet vid det här laget så är den finansiella situationen i världen skakig och den kollapsar, vilket kommer att ta ned deras makt bas. När de väl är allvarligt försvagade kommer vi via våra Allierade att agera och se till att de inte kan återhämta sig.

De nästa stegen kommer att fortskrida ganska snabbt, vilket ni kommer att gilla, efter att ni tålmodigt har väntat på vad man kan kalla ”avfyrandet”. Vi måste avväpna odjuret så att de inte längre har möjligheten att blanda sig i er Upplyftning. Som vi ofta säger så är det den mest viktiga delen av ert avslutande erfarenhet i dualitet. I själva verket så kan inget vara mer definitivt eller mer positivt då det har blivit gudomligt förordnat. Ni skall därför inte oroa er för resultatet, och även om vi vet att ni skulle vilja att övergången går lätt så blir vad än ni måste utstå av kortvarig karaktär. Om ni råkar vara i centrum av en del händelser, så kom ihåg att ni var medvetna i förväg om att ni skulle vara där. När det ger svåra tider som resultat så se det som en lektion vilken behövdes läras, då karma spelar ut sig ända upp till de sista dagarna av denna cykel. Om ni kan se det på detta sätt så slår er inte resultatet lika mycket som det annars skulle ha gjort.

Är inte dessa tider så utmanande att det är klart att människorna testas för att se om de har lärt sig att ha medlidande. Det finns så mycket hjälp som behövs just nu till de i de fattigare regionerna av världen. Maximet att ”handla mot andra som ni skulle er själva” kommer i tankarna, och om ni känner er som Ett med allt liv så kommer ni att handla. I själva verket så stödjer människor andra i extrema förhållanden, och varje handling av vänlighet skapar en ny punkt av Ljus på Jorden. Skoltiden på Jorden är nästan över, och när som ni har fått styrka och vaknat upp till era uppgifter, så kommer slutdagarna att gå allt snabbare. Vi är hela tiden fullt medvetna om vad som händer och vi arbetar på många sätt för att lindra effekten av vad som händer för att göra er väg så lätt och jämn som möjligt.

När vi säger att ni har skapat er egen realitet, så refererar vi till den perioden då ni har varit i de lägre vibrationerna. Under den nuvarande cykeln så nåddes djupet vid början av det förra århundradet. Krig blev mekaniserat och ni utvecklade sätt för att snabbt döda massor av själar. Under Andra Världskriget så spred det sig till dem som inte direkt var involverade, och dödstalen nådde otänkbara nivåer. Sedan dess har ni fått sofistikerade vapen som kan ödelägga hela områden med nästan en total förlust av liv, och hela världen har varit i farozonen. Som tur är så har vi tillåtits att stoppade mörka Tjänarnas alla ambitioner för att starta ett Tredje Världskrig, det skulle ha haft potentialen att förstöra Jorden, och det skulle aldrig tillåtas under några omständigheter.

I vilket fall som helst så kunde ni inte stoppa vad som hände i forntida dagar, och det var långt innan er nedskriva historia. Dessa perioder var när Galaktiska krig ägde rum och koloniseringen från de mörka Tjänarna sträckte sig till Jorden. Olika civilisationer har sedan dess kommit och gått, men de har lämnat sina märken på Mänskligheten. Jorden blev en planet som bokstavligen var ett fängelse, och det är bara kommandet av Ljust som har lyft er upp och frigjort er. Sådana framsteg har inte tillåtits att förspillas eller stoppas under en sådan viktig tid i er utveckling. Så här är ni nu på gränsen till att uppleva en stor förändring som kommer att rena Jorden från de mörka energierna, i beredskap för Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och litar på att ni kan förstå vilket enormt steg framåt ni är på väg att ta. Vi skall alla resa på samma väg tillsammans, och den kommer att skina med Ljuset av Kärlek från millioner av själar som avslutar deras resa.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge