Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 22, 2011

SaLuSa, July 22, 2011

Det finns allt att vinna och inget att förlora på att följa stigen mot Upplyftning. Ni kommer i själva verket att uppnå så mycket att ni kommer att se tillbaka på era liv på Jorden och undra hur ni tog er igenom dem. Vad än ni visualiserar som den skönhet, glädje, och lycka från att föra er in i den himmelska boningen så vill vi säga er att ni kommer att bli överväldigade utav hur magnifikt allt är. Vart än ni går så är ni fokuspunkten för mycket kärlek och uppmärksamhet från alla livsformer. Ni kanske tror att ni har upplevt kärlek, men ni kommer att få överraskningar. Det omger er, och ni kommer bokstavligen känna det som att ni promenerar i luften. Det är så det skall vara och det är ett högst naturligt drag av de högre dimensionerna. Varje själ ni träffar på skulle kunna ses som Gud för er, men vid den tiden så är ni också en sådan. Är ni inte skapade i Guds bild, så är det inte naturligt att ni skulle erkännas som en själva? Det verkliga ni liknar föga vad ni nu är, men vi erkänner att många av er försöker allt ni kan för att lyfta upp er själva, och är framgångsrika genom att vara en som lever i enlighet med Ljus och Kärlek.

Medan ni är på Jorden så har ni stora svårigheter att lyfta er upp och ur de lägre dimensionerna, vilket är varför få själar uppnår Upplyftningen utan en enorm hjälp. I er nuvarande situation så får ni nivåer av hjälp som normalt in ges, men de är intensiva då Skaparen önskar att så många av er som möjligt lyfts upp under denna runda. Det är när allt kommer omkring ett speciellt tillfälle som tillåter en massupplyftning, då cykeln av dualitet tar slut för alla livsformer på Moder Jord. Som ni måste veta om vid det här laget så tar det inte bort er gudomliga rättighet att följa ert fria val. Genom era handlingar, ord och intentioner så är det ni som bestämmer vad era upplevelser skall vara. Om ni väljer att fortsätta inom liknande omständigheter som ni nu gör så är det helt acceptabelt och ingen kommer att förmana er eller att se er som en mer ringa Varelse.

Michael har nu lagt Städer av Ljus till hans förståelse, och som en annan sida av vad som kommer att manifestera för själar på stigen mot Upplyftning. Då veckorna rullar på så kommer information om dessa magnifika städer att bli allmänt kända, och ni kommer att finna att de är teknologiskt avancerade centra för helande som helt och hållet kommer att förändra er. De kommer inte att vara de enda, då det kommer att finnas många sätt tillgängliga för er som är fokuserade på att höja era vibrationer. Många civilisationer i den Galaktiska Federationen kommer att bidra till uppgiften att ta hand om era behov, och ofta så har varje sin egen speciella expertis. Var försäkrade om att innan ni når Upplyftningen, så kommer ni att få ett helande som är baserat på Ljus, Ljud och Färg. Era jordliga sätt är ofta ganska grova, men vi förringar inte era försök att ta hand om alla typer av åkommor och sjukdomar. Många nya metoder förstås nu av er, men saknar oftast finansiering för att kunna bli utvecklade. Det finns också företag inom läkemedelsindustrin som stoppar alla framsteg som skulle kunna byta ut deras produkter och reducera deras vinst.

Mina Kära, er tokiga värld faller samman, då den inte längre kan hållas uppe. Ni existerar i ett föränderligt universum, då allt alltid är i rörelse, även om det ibland inte märks. Inget kan stå stilla, och även om de mörka Tjänarna skulle vilja ha er under deras kontroll för alltid så är det inte möjligt. Varje civilisation har en tidsperiod för att växa och uppleva, och er historia visar att alla de tidigare föll ihop. Lärdomen som uppnåddes förs dock vidare på en undermedveten nivå, och er nuvarande hade som uppdrag att avsluta sin cykel utan att förstöra sig själv. Utan vårt ingripande på senare tid skulle ni lätt kunnat ha misslyckats, och vi gavs auktoriteten att se till att själar som var redo att lyftas upp skulle tillåtas denna möjlighet. I dualitet så kommer och går de höga och låga punkterna av er utveckling i enlighet med nivån på ert kollektiva medvetande. Efter att ha sjunkit ned till en mycket låg punkt på senare tid så har ni övervunnit försöken att hålla er nere och är väl framskridna på er väg mot ett framgångsrikt avslut.

Ni talar ofta om folk som lever i sin egen lilla värld, men det är helt acceptabelt i dessa tider och bättre än att bli förvirrad av allt runt omkring er. Håll er till vad ni tror på och låt inte inflytande utifrån påverka er, och håll ett klart sinne då det gäller era mål. På detta sätt kan ni skapa ett yttre skydd som tillåter er att vara i denna värld, men inte utav denna värld, och det är helt ok och önskvärt. Det betyder inte att ni inte kan vara aktiva inom det som är av intresse för er, men se till att de är av en hög vibration. Allt lägre bör nu släppas som en del av ert personliga renande, och det gäller också era tankar. Håll dem rena och fina, i annat fall så kommer ni att attrahera det som ni konstant sysselsätter er med. Tänk Upplyftning, och så gått som det är möjligt var den personen som ni förväntar att vara efter ni har lyfts upp.
De som inte tror på Upplyftningen eller profetior om den Nya Åldern i allmänhet övergår ofta till förlöjligande när de står inför fakta. Det är er sak att låta sådana kommentarer att gå rakt förbi er, och genom att visa att ni inte påverkas av dem så visar ni styrkan av era uppfattningar. Det är annorlunda om ni bes diskutera era uppfattningar, men Varelser av Ljuset använder inte sin kunskap för att pådyvla andra med vad de tror på. Var och en kommer så småningom att finna sin egen väg, och det är helt klart bästa vägen för dem. När ni har gjort tillräckligt med framsteg så visar Mästaren upp sig, och det är ett tecken på att ni har nått en hög nivå av förståelse. Inget kommer att påtvingas er utan det läggs bara framför er för ert godkännande.

Ni kommer snart att finna hur era medvetandenivåer högst märkbart förhöjs, och ni kommer att veta, utan tvivel, att era framsteg går allt snabbare. Det kommer att tillåta er att påbörja 2012 med ett självförtroende att veta att ni är en god bit på vägen mot fullt medvetande. Därefter kommer ni att inse hur mycket era nivåer tidigare hade stängts av, så att ni bokstavligen var i mörkret. En del själar famlar fortfarande på en låg nivå, och de är medvetna om att något underligt pågår, vilket gör dem olustiga. Deras belägenhet ignoreras inte och de kommer att få tillfällen för att söka ut sanningen, och när de väl visar ett intresse får de mer hjälp.

Jag är SaLuSa från Sirius, och är så nöjd att meddelandena visar sig vara till hjälp för många människor. Välsigne er alla och må Gud vara med er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge