Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 23, 2010

SaLuSa, June 23, 2010

När ni väl sätter tänderna i något så släpper ni inte taget, och det gläder oss enormt att se er beslutsamhet att lyfta er medvetande nivå. Era nivåer går framåt med stora steg, och när de så gör så för det ut andra kära själar ut ur deras gamla drömvärld och in i verkligheten om vilka de i sanningen är. Folk över hela världen svarar på de högre energierna som flödar in i Jordens energi nät. Helt plötsligt så är det klart vad ni behöver göra för att sätta er utveckling på en annan bana. Det mest väsentliga är att ni inser att ni har makten att förändra riktningen som Mänskligheten följde, och istället sätta den på en kurs mot Upplyftningen. Den gamla Världsordningen har inte längre kontrollen över er, vilken tidigare har blint lätt er in i deras klor. Deras dominering av er har väsentligt försvagats utav ert uppvaknande, och er önskan att skapa en realitet som för in fred i världen.

Vad som också är klart är att ni är förmögna att hålla er fokus på er underbara framtid som ni visualiserar, och luras inte längre av taktiken som används för att distrahera er från den. Det är er tro på framtiden som ger er styrkan att resa er upp mot dem som har satt hinder i vägen för er. Som ni vet, allt är möjligt när ni stadigt fokuserar er på vad ni vill till förmån för alla. Det förutsågs alltid att ni till slut skulle ha tillräckligt med förståelse av vad som krävdes av er, för att lyckas med att skapa den fredliga existensen som tidigare förnekades er. Dualitet visar er vad som händer när Ljuset har blivit förtryckt, och hur det förkrymper er förnimmelse av er förmåga att resa er över alla svårigheter. Det är nu dags för er att återta er suveränitet och kollektivt kräva att era rättigheter är respekterade.

Under tiden så uppnår oljeutsläppet i den Mexikanska Bukten global uppmärksamhet, och även de länder som inte drabbas direkt är extremt oroade för dess hot mot ekologin. Det har påvisat faran av att fortsätta med ert beroende av fossila bränslen. En allvarlig titt på alternativa energikällor är vad som behövs, och som ni vet vid det här laget så existerar de redan och ger de inga föroreningar, men de har förtryckts och ignorerats av myndigheter som är beroende av olje- och energiföretagen. Förändringarna kommer att påtvingas och de globala företagen kommer att omstruktureras, så att det inte längre har samma inflytande och makt. Frihet för folket kommer att bli målet för Första Kontakt, och etablerandet av ett system där världens rikedomar kan distribueras rättvist. Nästa steg kommer att bli att bannlysa fattigdom och vi är väl förberedda för att se till att det snabbt genomförs.

Vi har ofta indikerat att det hela blir värre innan det blir förändringar till det bättre. Ni inträder en sådan period nu, men ni är mer föreberedda att ta er igenom den tack vare er förståelse av frågorna som är involverade. I klar text menar vi att ni vet att vi och våra allierade är på vippen att uppnå våra mål för att kunna införa vår plan. Det är fortfarande tidpunkten som är betydelsefull, och vi hjälper med att se till att ideala förhållanden skapas för att kunna starta. Vi sitter inte stilla medan vi väntar på startsignalen och vi observerar fortfarande alla aktiviteter på Jorden. De är under vår kontroll så att vi kan införa begränsningar där stora skador kan förväntas. Vi har gjort detta under en lång tid för att se till att ni lyckligt och väl när sluttiden.

Nu stundar tiden för när stora beslut görs, och det gäller likaväl individer som grupper, som kan besluta ert öde. Kallelsen på förändringar när öronen på de vid makten, och de vågar inte ignorera er under en alltför lång tid. De som i egen person är välkända hjälper också er sak, och vi applåderar dem för att de ser världens folk som Ett. Känslan av att vara er Broders Väktare, kommer från att ha medlidande och kärlek för allt liv. Det är vad som inte har funnits under en lång tid, men med de ökande nivåerna av medvetande så öppnar fler bland er era hjärtan på detta sätt.

Oberoende av vilket sorts liv ni har haft så har var och en av dem blivit planerat för att gynna er utveckling. Lektionerna som skall läras är väl avvägda för att passa er förmåga att gynnas av dem, och ingen ges utmaningar så vida det inte är känt att de kan hantera dem. Under upploppet till Upplyftningen är det naturligt att ni har tenderat att packa era liv fulla med så många möjligheter som möjligt. Det är därför som en del av er har haft liv med sådana rika erfarenheter, och de involverar ofta förhållanden med själar som har varit en del av era tidigare liv. Dessa kan ofta leda till besvikelser då ni inte vet att alla slutresultat är förutbestämda. Det är under motgångar och även under smärta som de största lärdomarna uppnås. Ni söker lyckan på Jorden, men inte många kan påstå sig ha uppnått detta under någon längre tid. Lyckan är som skönheten – det vill säga det ligger i betraktarens ögon.

När ni väl har gått bortom dualitet och tagit er plats i de högre dimensionerna kommer ni att finna all den fred, glädje och lycka som ni kunde önska er. Balans och harmoni är då överallt runt omkring er, och livet kommer att bli en kontinuerlig erfarenhet av fullbordan. Det är där som ni på ett naturligt sätt borde leva och ni har rest igenom det tidigare. Dualitet är helt enkelt testområdet för själar som vill påskynda sin utveckling. Inte bara det, utan genom att gå igenom det så hjälper ni alla andra själar som kan komma efter er. Tjänst till andra blir naturligt när ni har återetablerat era nivåer av Kristet Medvetande. Sök att höja er själva så ni kan inta en position där ni kan vara den högsta personifieringen av Obetingad Kärlek.

Jag är SaLuSa från Sirius och säger att vi från de Galaktiska Federationen inte är religiösa på något sätt, såsom ni förstår det. Vi finner all kunskap inom oss, och har manifesterat vårt gudomliga själva genom en förening med Gud. Ni är också på väg dit, och vi vet att en del av er redan har gjort stora framsteg härvidlag. Nu förstår ni varför ni inte kan inträda de högre dimensionerna såvida ni inte redan lyft era vibrationer till den nivån.

Fördomar är vanliga på Jorden, men när väl börjar acceptera att ni är alla En så börjar de att avta. Se på människor och se deras själar inför er, sökande, som ni är, efter vägen mot frihet och lycka. Låt er Kärlek och Ljus bli er guide, och det kommer att leda er till den himmelska freden ni söker. Vet också att vår kärlek är med er, och att ni kan vända er till oss för att få hjälp.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge