Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 25 maj 2018


Mike Quinsey - 25 maj 2018

Mike Quinsey

Tiden går nu allt snabbare, vilket är ett klart tecken på att förändringarna påskyndas. Mycket som medför förändring är högst önskvärt och kommer att välkomnas av alla som väntar på att de uppenbaras. Det gamla ersätts långsamt av det nya som klargör att den Nya Tiden är på gång. Människan börjar förstå hur dess närvaro på jorden påverkar planeten och söker efter sätt att komma bort från de saker som fortsätter att stödja de negativa vibrationerna. I detta avseende har många framsteg gjorts genom att skapa mindre grupper av dedikerade människor som gör sitt bästa för att ge harmoni till alla. Allt fler människor dras också till grupper som försöker föra in mer ljus till jorden. De positiva effekterna ger snöbollseffekter och bidrar till att ytterligare höja vibrationerna. Allt detta uppnås under mycket svåra och prövande omständigheter.

Skillnaden mellan ljusets och det negativas vibrationer ökar hela tiden och kommer att uppnå den punkt där den leder till ett stort medvetandelyft. Under en tid nu har det funnits en strömning mot att skapa mer harmoni på jorden, och den har lyckats till den punkt där inte bara krigshandeln har eliminerats, utan där en fredlig samexistens nu eftersträvas och kommer att förena folk i olika länder. Krigets oförmåga har resulterat i miljontals själars död och ses nu som motbjudande när samarbete kan uppnås genom ömsesidig vänlighet och en beslutsamhet om att göra krig till någonting från det förflutna. Det visar sig genom att många länders vilja att gå samman i en gemensam strävan efter frihet och lycka nu kan uppnås.

Människorna uppmuntras att tänka Ny Tidsålder och får nu idéer som skyndar på framstegen och leder till livs- och tidsbesparande uppfinningar. Kunskapen har redan getts till dem som är i stånd att agera på den, men det kommer fortsatt motstånd från dem som önskar behålla "status quo". Var säkra på att inget kommer att tillåtas att stå i vägen för de framsteg som de nya uppfinningarna ger er. De som står i vägen och hindrar introduktionen kommer att flyttas åt sidan. Ingen kommer att kunna blockera dessa framsteg.

De yngre generationerna har ett annat sätt att tänka och ser möjligheter till att skapa fred där den äldre generationen har misslyckats. Det är ingen kritik mot era försök att lösa problemen, men ibland kan ni vara så involverade i dem att ni inte ser vägen ut. Helt klart har folket haft tillräckligt med krig och därmed sammanhängande förluster av liv, och längtar efter en lösning att stoppa blodbadet och slöseriet med människoliv. Karmiska läxor har lärts och det finns inget att uppnå med att förlänga meningslöst dödande och förstörelse. Det är dags att lägga alla skillnader åt sidan och lära sig att leva tillsammans i enhet, i glädje och kärleksfullt samarbete.

Människor är naturligt kärleksfulla och omtänksamma, men har en personlighet som ofta gör att de verkar vara mycket kalla och oförmögna att uttrycka sina känslor. Med högre vibrationer kommer detta oundvikligen att förändras och människor blir alltmer öppna och visar sin kärlek till varandra. Ni är en mänsklig ras oavsett färg och religiös övertygelse, och det finns ingen anledning till varför ni inte ska komma samman samtidigt som ni respekterar skillnaderna mellan er. Det är dags att lägga de saker som står i vägen för fred åt sidan och uppskatta att det är era skillnader som behåller er speciella plats i historien.

Som ni har informerats om ett antal gånger, när vibrationerna har nått en viss nivå kommer de själar som inte har kunnat uppnå samma nivå nödvändigtvis flytta och får ta en annan väg för att fortsätta sin utveckling, och de som kan fortsätta följa med i höjningen kommer då att gå hela vägen till Ascension. Det är ett naturligt framsteg som gör att ni kan åtnjuta fullständig frihet i en vibration som är så ren att endast sanningen kan existera. Under tiden kommer ni gradvis att förändras under varje steg i er uppstigningsprocess. Framstegen kommer obehindrat och inte som tidigare när ni måste uppleva närvaron av lägre vibrationer.

Du representerar bara en aspekt av ditt Högre Jag. Så är det för att du ska kunna koncentrera dig på dina livserfarenheter. Få har kännedom om sin livsplan, och det är så för att du ska svarar på situationer på ett naturligt sätt enligt din intuitiva nivå och din erfarenhetsnivå. Varje livsplan är skräddarsydd exakt för varje persons behov och om den följs framgångsrikt representerar den ytterligare ett steg framåt, och såsom en läxa väl lärd behöver den aldrig upprepas. Naturligtvis har du varit med och beslutat om den svårighetsgrad som din livsplan representerar, och på så sätt har du inte tagit på dig mer än du kan hantera. Säkert är du nu också medveten om att dina guider håller ett vakande öga över dig och kommer att hjälpa till om det behövs. De har möjligheter att se till att du följer din överenskomna väg. De är lika angelägna som du att se till att hela ditt liv är framgångsrikt. Det innefattar att ta hand om all form av karma som du fortfarande inte har rensat ut, även om det måste sägas att det i så fall är den karma som du kan ha ådragit dig sedan Den Nya Tidsålderns inträde år 2012.

Ni bör mentalt vara beredda på den tid som ligger framför oss, när besökare från andra planeter öppet besöker jorden. Det kommer att ske enligt överenskommelse och symbolisera det första officiella besöket av utomjordingar som önskar fredlig kontakt och vänligt samarbete. Det kommer inte att hända nu bums eftersom förhållandena på jorden måste vara sådana att det inte finns någon risk för störningar. Olika frågor måste vara klart utsorterade i förväg för att säkerställa ett fredligt möte, vilket leder till ett informationsutbyte som är till nytta för båda parter. Er framtid är galaktisk, även om den utvecklingsmässigt ligger en bra bit längre fram än där ni befinner er idag. Men det är ert öde att vara rymdresenärer och utforska ”det stora därbortom”. I takt med att vibrationerna höjs kommer ni också att få njuta av ett längre liv, eftersom åldrandet dramatiskt kommer att sakta ner.

Förändringar sker överallt omkring er nu när det gamla bryts upp för att skapa plats för det nya som är kraftigt försenat. Över hela världen arbetar många med nya enheter och system som snabbt förflyttar er in i den Nya Tidsåldern. Livet blir mer tolerabelt och roligt eftersom ni får mer tid för egna sysslor. De förlorade åren, med alla dess fördelar och framsteg som länge hållits tillbaka, kommer snabbt att tas igen. Det kommer att ta ett tag för framstegen att nå ut till alla delar av världen, men med ny teknik kommer det att gå snabbare än man kan föreställa sig. Goda tider ligger runt hörnet och kommer att materialiseras enligt planen för mänsklighetens framsteg, vilken planerats under en mycket lång tid. Ni kommer att välkomna förändringarna, så gör er redo att njuta av dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge