Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 1 juni 2018


Mike Quinsey - 1 juni 2018

Mike Quinsey

Rymden omkring er verkar tom, men eftersom det finns många existensnivåer, är den full av många olika livsformer. För att enkelt förstå talar ni om olika dimensioner, men i verkligheten går en vibration smidigt in i en annan utan någon tydlig uppdelning. Var och en av er befinner sig på sin egen nivå vilken överensstämmer med er nuvarande vibration. Ni uppnår de högre vibrationerna som ett resultat av er förmåga att projicera kärlekens energi som har samma högre vibrationer. Genom att behålla en konstant hög nivå kan ni utvecklas ännu längre, utvecklas till den punkt där vibrationerna är så höga att ni inte längre påverkas av de lägre vibrationerna runt omkring er. Det beror på att ju mer du höjer dina vibrationer, desto mer är du skyddad av ditt ljus som är helt igenom kraftfullt. På era nuvarande nivåer skulle ni inte kunna stå framför högt utvecklade Ljussjälar såvida de inte sänkte sina vibrationer.

För människor är den största utmaningen att komma överens med sitt ego. Många inser inte ens hur mycket egot dikterar deras handlingar. Egot kan faktiskt ha kontroll och agera på egen hand så till den grad att det sätter dig främst i alla omständigheter. Egot kan kallas "själviskt", att vara själviskt utan hänsyn till andras behov. Det är när ditt ego sätter dig först, sätter dig främst under alla omständigheter, när du inte har någon invändning mot att bli satt i den positionen. Men att sätta sig själv först förnekar ibland andra deras rätt till den erfarenheten, så om du ska förändra omständigheterna måste du även ta hänsyn till andra när du fattar dina beslut. När du verkligen kan älska andra såsom dig själv har du kommit långt med att kunna utöva Universell Kärlek. Nu inser du säkert att sann kärlek till din medmänniska överskrider behovet av att ha ett aktivt ego som sätter sig själv först.

Eftersom vibrationerna på Jorden fortsätter att höjas kommer detta att ge större styrka till dem som arbetar i Kärlek och Ljus. Omvänt kommer de mörka att förlora sin makt och inte längre kunna störa mänsklighetens framsteg mot Ljuset. Många andra varelser från de högre dimensionerna väntar på sin möjlighet att hjälpa er att utvecklas och få den Nya Tidsåldern att helt bryta igenom. Evolutionära framsteg är er rättighet som ni har förtjänat och de kommer att bli era snabbare än ni tror. Mycket är på gång för att driva er vidare in i den Nya Tidsåldern, och det är en spännande tid att vara på Jorden. Omkring er ser det kanske inte ut så, men från en högre nivå ser man att det hela bara väntar på rätt tillfälle att introduceras. Det är viktigt att ni är uthålliga och fokuserar på ert mål och därmed hjälper till att påskynda dess manifestation.

På sikt kommer ni inte att ha förlorat någonting genom att ha hållits tillbaka, eftersom framstegen endast kan försenas. Under den närmaste framtiden kommer ni att kunna börja njuta av en rad nya uppfinningar som håller på att göras redo inför introduktionen. Som ett resultat blir livet enklare och mera frihet ges för att genomdriva era egna önskningar. Kanske mest välkommet av allt, sjukdomar som sådana kommer att minska tills de inte längre drabbar den mänskliga rasen. Redan har vissa en bättre hälsa under ålderdomen, och att förvänt sig åldersproblem blir gradvis något som tillhör det förflutna. Det är markant att vissa äldre inte verkar åldras lika fort som andra. Det kan tillskrivas ett hälsosamt leverne och en tro på att sjukdom och åldrande inte nödvändigtvis hör samman. Var medveten om att tankens kraft växer sig allt starkare och att du har mycket mer kontroll över ditt liv än du inser.

Du utvecklas nu mycket snabbare än tidigare, och med tiden kommer du att vara en mycket större själ än du någonsin varit. Sådan är planen och det har alltid varit ert öde, och många högre varelser hjälper er att uppnå framgång. De mörka har hållit er tillbaka och försökt hålla er "i mörker" och hålla er ovetande om era sanna förmågor. Äldre själar, som ni säger, trevar sig fram men har erfarenheten som hjälper dem att lyfta sina vibrationer. De unga är i själva verket själar som för med sig en större erfarenhet, och inom kort kommer de att vara väldigt aktiva med att påskynda de framsteg som verkligen kommer att introducera er för några underbara nya uppfinningar. Ingenting kan stå i vägen för framstegen längre och sanningen kan inte döljas. Var redo inför några förvånande framsteg som ligger redo att introduceras.

Saker och ting börjar förändras mycket snabbt på flera olika nivåer. Det är en del av den framåtriktade marsch som tar er till en ny förståelse, vilken är nödvändig för att ni ska vara förbereda inför det som kommer. Kampen och striden för att hitta er väg igenom den röra och de motsättningar som är ett arv från den tidigare tidsåldern kommer snart att rensas bort. Det kommer att möjliggöra att många acceptabla förändringar äger rum, förändringar som lyfter er livskvalité. Ni är på väg att dra nytta av er underbara prestation att passerar markören (ö.a. december 2012), även om ni då inte märkte några speciella förändringar. Det har tagit tid för saker att filtrera igenom, men många framsteg ligger redo och väl värda att vänta på.

Kära ni, kom ihåg att ni alla diskuterade igenom era livsplaner innan ni inkarnerade och var väl medvetna om de utmaningar ni skulle ställas inför. Var och en av er var överens om att utmaningarna låg väl inom er förmåga, även om du först misslyckas. Men du kan vara säker på att du alltid får en ny möjlighet att göra bättre ifrån dig, och det finns alltid hjälp för att hjälpa dig igenom. Karma är inte på något sätt ett straff utan bara en chans att övervinna misslyckade utmaningar, så även om du gjort ett misslyckande kan du fortfarande göra framsteg i din utveckling. Den omedelbara fördelen är att när du rensat din karma kan du fortsätta att utvecklas på din väg mot de högre dimensionerna. När du brutit dig loss från de lägre vibrationerna kommer du att vistas på en nivå där du inte längre har någon karma att rensa.

Framtiden väntar och kommer att frigöra er från all den negativitet ni har blivit involverade i. Som erfarenhet har den hjälpt er att utvecklas och en mycket välkommen hjälp för andra som följer i era fotspår. Ni behöver aldrig gå tillbaka till den lägre dimensionen, utan hittar frid och lycka i de högre. Snart har ni glömt de svåra tider ni upplevt och så småningom bleknar de bort. Som tidigare antytts går vissa själar med glädje tillbaka till de lägre dimensionerna för att hjälpa kämpande själar att övervinna sitt dilemma och hitta Ljuset. I extrema fall innebär det att man går in på de nivåer där Ljus knappast existerar, så de flesta av dessa extrema uppdrag går ofta till änglavarelser.

Å ena sidan verkar tiden gå långsamt vad framsteg anbelangar, men bakom kulisserna sker väldigt mycket för att säkra en lycklig framtid. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag (God Self), och varje själ har samma delaktighet i Gud.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge