Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 18 maj 2018


Mike Quinsey - 18 maj 2018

Mike Quinsey

Kryon fortsätter att ge information om vår avsedda framtid. Gradvis lär vi oss alltmer om våra förfäder från Plejaderna och tydligen är det viktigt att vi vet vilken roll de kommer att spela i vår framtida utveckling. Vi har haft liten kunskap om vår historia, men sakta men säkert blir vi nu medvetna om den.

UTDRAG FRÅN KRYONS MEDDELANDE:
KRYON: HA TÅLAMOD OCH NI KOMMER ATT BLI BELÖNADE.

Vi börjar öppna dörren till anmärkningsvärd information som gör er verkligt stora. Samtidigt börjar ni inse vad som är på gång. Vi börjar så här; Universum är gammalt och Galaxen har samma ålder. Den här galaxen skapades och blev färdig för över 4 miljarder år sedan, men på vissa ställen pågick skapandet av solsystemen kring stjärnorna, och medan denna jord fortfarande höll på att bildas fanns det liv på andra ställen. Allt är konstruerat för er och designat för idag. När Plejadierna visade sig och markerade sin närvaro hade de gått igenom tusentals år av evolution på sitt eget sätt på sin egen planet. De använde medvetandets fysik för att skapa det de behövde, de skapade bokstavligen från sina sinnens medvetande när de skapade det som ni skulle kalla resor i verkligheten. Det fanns tre plejad-planeter vid den tidpunkt när ni placerades runt samma typ av sol, och innan dem hade de sina "fröföräldrar" som gick igenom liknande saker, och innan dem hade de i sin tur också sina ”fröföräldrar”. Miljarder år av mänsklighet på deras planet som känner till Gud innan människor ens dyker upp på sin. Det finns en härstamning i den här galaxen som är anmärkningsvärd. Galaxen är gammal – men det är inte ni, ändå måste människor komma någonstans ifrån. Det ni tog med er till den här planeten var en Stjärn-Akasha (Star Akash), på grund av att ni redan deltagit i så mycket av detta liv.

Ni Mänskliga Varelser representerar det lägsta andliga medvetandet i galaxen. Plejadierna kom hit utan skepp och sådde er och ni kan inte resa tillbaka. Gud finns i er och ju högre medvetenhet desto mer Gud blir ni. Plejadierna är inte Gudar och representerar den Stora Centrala Källan för den uppgift som de frivilligt har utfört för er, och om ni överlever det som kommer blir er uppgift att en dag göra detsamma för någon annan. Ni är skyddade och de som har det högsta medvetandet i Galaxen är fortfarande här, vilket räcker för att skrämma bort alla som skulle kunna tänkas besöka er. När ni växer upp hjälper ni andra och Plejadiernan lämnade tidskapslar som är anledningen till att ni söker efter Gud. Den nya mallen kräver fred och medvetenheten om att fred och inte krig är mänsklighetens styrka. Den gamla mallen gav er fritt val, medan den nya mallen börjar omorganisera det som är viktigt för människans psyke och sträcker sig bortom överlevnad. Här ligger potentialen för vad som händer härnäst. I vissa länder på planeten finns en del gammal energi och ett gammalt ledarskap som gör sitt bästa för att hålla er tillbaka. Det finnas en mänsklig medvetenhet som förstår att lägga saker till rätta och alla länder kommer att skapa och leva i fred. Börja se på framtiden med en galaktisk medborgares ögon, inte en jordmedborgares - du har gått igenom det här förut, gamla själ.

Det finns ett sätt att föra samman alla resurser och det är inte via krig, det är att lägga samman alla länders resurser och dela dem med alla. Uppfinningar inom energisektorn kommer i er väg, energi som kostar väldigt lite. Den distribueras inte via stora nationella och internationella nät utan produceras lokalt i grannskapet. Det kommer att finnas vatten för alla genom nya uppfinningar, några av dem utan rör. Det här är saker ni kan se fram emot – att dra fukt och värme från platser ni inte drar det från idag och detta helt utan kostnad. Ni kommer att bota sjukdom genom processer som tidigare varit gömda för er, processer som är naturliga och inte har några biverkningar. Plejadierna gick igenom den här processen, de är precis som ni, och det kommer att komma en del vetenskap via tidigare plejadier som kommer såsom "walk in” och gör jobbet och ger er uppfinningarna. En av de plejadier som kommer tillbaka är Tesla. Han kommer att ge er Quantum när ni är redo. Säg "farväl" till den gamla energin som hållit er i mörker livstid efter livstid och säg "hej och välkommen" till en energi ni inte förväntar er, en energi som låter er dra nytta av er Akasha och ge er det ni förtjänar. Ni äger ett berg av kunskap, visdom och erfarenhet som ni nu kan använda som de Mästare ni är.

SLUT PÅ UTDRAGET FRÅN KRYONS MEDDELANDE.

I allmänna termer ges från tid till annan mycket information av Kryon som informerar oss om vad vi kan förvänta oss inom en snar framtid. Vädret ändras långsamt och inom de flesta människors livstid blir det kallare. Kryon påpekar att vi kommer att behöva mer energi, fri värmeenergi som finns tillgänglig från Jorden själv. Vi får veta hur man extraherar den och värmer våra hem, och att man måste bygga en extraktor för att få del av den. Med den kan man driva turbiner och skapa el som skapar värme.

Den globala uppvärmningen är en del av den cykel som alltid funnits. Det är avtagandet och tillväxten i vattnets cykel, en förångningsprocess som har pågått genom tiderna.

Det finns ett mandat att byta energi eftersom det som ni släpper ut i luften är betydande och måste begränsas innan det utgör en fara för er hälsa och skadar mänskligheten.

Information ges om ett nytt avsaltningssätt grundat på nanoteknik använt som "robot" -teknologi på ett sätt som till skillnad från våra nuvarande dyra metoder är mycket billig och samtidigt gör det möjligt att använda det extraherade saltet för andra ändamål.

Kryon pekar på behovet att vara redo inför stora förändringar i våra liv och behovet av ny integritet inom affärssektorn.

Livet fortsätter som alltid med viss osäkerhet inblandad, men under denna finns ett progressivt drag för att åstadkomma de förändringar som behövs och som förväntats under ganska lång tid. Många går utan att rapporteras, men när tiden anses rätt kommer sanningen äntligen ut. Oavsett hur händelser rapporteras, och ibland ligger rapporterna långt ifrån sanningen, gör de som arbetar för Ljuset fortsatta framsteg mot de efterlängtade förändringarna. Framstegen har varit värdefulla och kommer att visa att de mörka har förlorat makten att diktera mänsklighetens framtid. Den nya Republiken står i kulisserna och väntar på att få tillkännage förändringarna. Allt tycks vara klart inför de första etapperna av det som tvivellöst kommer att visa att en ny fas har börjat. Det innebär att det inte längre går att gå tillbaka till de gamla sätten att svika och undertrycka sanningen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge