Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 25 januari 2019


Mike Quinsey - 25 januari 2019

Mike Quinsey

Efter det stora intresse som visats för det som nämndes om "Händelsen" i ett av mina nyligen utsända meddelanden, infogar jag här ett längre utdrag som är väldigt informativt och detaljrikt. Man förstår det säkert bättre idag med tanke på att det ursprungliga meddelandet, från vilket utdraget nedan är hämtat, är från den 22 november 2013.

"Händelsen"
Ett budskap från Lord Sananda genom ElizabethTrutwin.

(https://higherdensity.wordpress.com/2013/11/25/lord-sananda-the-event-is-near-golden-age-ascension-disclosure-our-real-history-channeler-elizabeth-trutwin/)

För 2000 år sedan var Sananda Kumara inkarnerad på jorden som Jesus med en ”masterplan” på plats för Jordens Uppstigning (Ascension). Planen misslyckades när Caesar, Roms härskare, införde Sjöfartslagen som gjorde slaveri till landets lag. En ny plan måste skapas eftersom den mörka kabalen hade drivit Det Stora Experimentet långt bortom vad som var avsikten. För 500 år sedan gömde Rothchilds i England undan det faktum att Sir Francis Bacon var Saint Germain inkarnerad på jorden. De gjorde mörka överenskommelser där pengar och brott användes för att förneka Sir Francis Bacon tronen. Han stod närmast i linje att bli Kung av England och att från den positionen genomföra förändringar för att läka planeten och få slut på dualiteten. För egen ekonomisk vinning har under de senaste åren den mörka kabalen fortsatt att skapa krig runt om på planeten. De har flera gånger försökt att skapa ett tredje världskrig men misslyckats. Massvält, hot om kärnvapenkrig, annektering av landområden, insiderhandel, masspsykologiska attacker som ”11:e september”, banker ”to big to fall”, o,s,v, har lett till en situation där utomjordingar nu har kunnat ingripa, eftersom huvuddirektivet i Det Stora Experimentet har brutits långt bortom vad som kan tillåtas.

Det nya är att Ärkeänglarna under ledning av Ärkeängel Michael och Ärkeängel Metatron, öppnade en superportal 2013-11-11. Detta är helt i linje med ett särskilt Gudomligt Dekret och möjliggör att kraven för "Händelsens" genomförande nu uppfylls. Jorden ingår i det triadsystem som Sirius A, Sirius B och Solen, vår sol, bildar. Jupiter kommer att bli nästa sol i vårt solsystem. Jorden är nu inne i Fotonbältet och rör sig mot Plejaderna via centralsolen Alcyone. En superportal har öppnats nära Jupiter och denna portal fungerar som ett ”maskhål” och öppnar upp till On, ett universum av ljus (the Light Matter Universe of On). Denna multidimensionella portal tillåter superladdat magnetiskt ljus från On att komma in i vårt solsystem och nå Jorden. Jorden har höjts en hel oktav sedan höstdagjämningen 2013, och den nya energin gör det möjligt för Jorden att gå över i ”Zero Point”, nollpunktsenergi.

Det nya med den här portalen är att den har beslutats av det Gudomliga Rådet. Jorden krävde detta speciella ingripande för att bäst skapa en förändring. Det medför en storslagen verklighet. Allt har gjorts för att möjliggöra för så många själar som möjligt att gå vidare till den Nya Jorden. Eftersom Jorden är en planet där fri vilja råder har vissa vägrat att göra de nödvändiga förändringar som krävs för att bli kvar på Jorden efter Jordens uppstigning i de högre världarna. Fler själar än förväntat kommer att lämna. Detta har nämnts även av Ashtar. Via superportalen strömmar högre vibrerande energi in, vilken verkar för att bära Jorden in i de högre dimensionerna. I dessa högre dimensioner kan alla som lever på jorden få tillgång till sina eterkroppar och resa i sina Merkaba-kroppar och verkligen leva multidimensionella liv. I den här höga energin är Ljusstäderna tillgängliga. De som inte följer med den Nya Jorden kommer att uppleva energin som en vibration som de inte kan härbärgera i sina 3D-kroppar. De mörkare tätare energierna kommer att finnas på 3D-Jorden och förbli där. Dessa personers fysiska kroppar kommer att vara inriktade på 3D-Jorden och enligt deras uppfattning har ingen förändring skett. De kommer att fortsätta att förneka de Högre Kunskaperna och enligt deras uppfattning kommer inget att ha förändrats. Dessa tidslinjer kommer tills vidare att fortsätta i dualitet.

Under tiden kommer 5D-Jorden att höjas upp av de Kosmiska Byggarna och som ett rymdskepp stiga från sin startpunkt och höja sig ut ur sin atmosfär, höja sig ut i den djupa rymden. Var och en av planeterna är, genom sitt energinätverk, fast förankrade på sin plats, förankrade i sin omloppsbana i förhållande till planeterna kring dem. Den här Superportalen kommer att få Jorden att flytta till en högre position, ungefär som när vi flyttar upp en pärla längs en sträng. Jorden kommer att släppa de gamla tidslinjerna och bli Ljusare, den kommer att existera högre i det kosmiska nätverket och där stiga upp som en bubbla.

Vi har pratat mycket om rätt timing. Ett krav är att Händelsen följer Den Gudomliga Timingen. Faktum är att fönstret där ”Händelsen” kan äga rum bara inträffar ett par gånger per år. Den här SuperPortalen snabbar på energiförändringarna och gör det möjligt för "Händelsen" att äga rum. Sannolikheten för att den snart händer har ökat kraftigt sedan 2013-11-11, datumet då SuperPortalen öppnades. Om du nu läser detta och upprepade gånger valt att inte vidta åtgärder, att inte återvända till kärleken, så ska du veta att det finns en gräns. Om du inte har lyckats med att höja din vibration till det minimum som krävs för att upprätthålla kärleken, uppmanas du att förbli i dualitet ytterligare ett tag och ansluta dig till den högre dimensionella Jorden när du har förberett dig i enlighet därmed. Det finns inga genvägar. Fortfarande finns inget datum men ingenting kan stoppa Jordens Uppstigning (Ascention).

Ett minimum av allt det som krävs för att överleva på Jorden kommer fritt att ges till alla. Allt är förberett och redo att sättas i verket och har varit så en längre tid nu. Hem för de hemlösa, rent vatten, rikligt med mat, replikatorer, hälsoteknologier, fri energi, med mera. Allt kommer att förmedlas av miljontals galaktiska Varelser och av deras skepp och den teknik som de för med sig. Detta har planerats sedan mycket länge.

Slut på utdraget

Jag känner att i takt med att allt mer information släpps ökar behovet att distribuera den så att så många människor som möjligt får ta del. I enlighet med det ursprungliga direktivet, och eftersom jorden är en planet med fri vilja, måste varje själ själv välja om de är redo att införliva de nya energierna och stiga upp och gå in i den Gyllene Tidsjåldern. Det kan tyckas att det finns gott om tid att bestämma sig, men, om du har valt att stiga upp (ascend), ju tidigare du koncentrerar dig på din utveckling desto bättre är det.

Det här budskapet kommer under ledning av mitt Högre Jag. Låt ditt ljus stråla klart och beröra hjärtat hos de som vistas i din närhet. Din närvaro har mycket större effekt än du någonsin kan föreställa dig.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge