Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 1 februari 2019


Mike Quinsey - 1 februari 2019

Mike Quinsey

Dörren står vid öppen för dem som söker mer information, och den ges på ett sätt som möjliggör en större förståelse. Allt görs som förberedelse inför era framsteg in i de högre vibrationerna och den slutliga Uppstigningen (Ascension). Hittills har vi bara förmedlat det som varit tillräckligt för att ge svar på era frågor, men nu är er förståelse sådan att ni kan vidga insikten. Det är dags för er att ta ett rejält steg framåt, och det finns ingen gräns för den vinst ni kan göra. Mellan nu och Ascension har du mycket att lära, men när du är redo för den kommer du att uppnå Mästarnivå. Äntligen finns det ingenting som håller dig tillbaka och dina guider står redo att hjälpa till att tillgodose dina behov.

Perioden som ligger omedelbart framför er innebär ett snabbspår för att möjliggöra verkliga och varaktiga framsteg hos allt det som avsiktligt hållits tillbaka av i första hand illuminaterna. Det faktum att det redan existerar innebär att även om ni tidsmässigt ligger mer än femtio år efter er tid så kommer introduktionen att gå ganska snabbt och er livskvalitet kommer att lyftas. Något som ni kommer att märka är att de stora konglomeraten kommer att tvingas att styckas upp, eftersom "stor" inte längre innebär ”vacker” och heller inte längre är nödvändigt. Ni kommer att se små oberoende enheter, till stor utsträckning självförsörjande, växa fram som svampar ur jorden. Naturligtvis kan detta inte ske över en natt, men var förberedda på långtgående förändringar. De gamla sätten kommer inte längre att tjäna sina ursprungliga syften och förändringar blir nödvändiga.

Era prestationer är sådana att de fått universellt erkännande och beröm. När ni frivilligt tog på er att uppleva separation från er Gud hade ni ingen aning om hur svår utmaningen skulle bli. Med vetskap om att hjälp aldrig skulle ligga långt borta traskade ni självsäkert på och snabbt försvann minnet av era verkliga själar. Under tidens lopp har ni haft många liv, gått djupt ner i de låga vibrationerna och upplevt de mest traumatiska tider, men trots detta behållit er innersta känsla av att tillhöra Ljuset. Era erfarenheter har gjort er starkare och mer i stånd att stå upp mot väsen av lägre vibrationer. Jag vill inte låta för dramatisk, men vissa själar har härdats i helvetets eldar. Ja, något helvete i sig existerar inte, men erfarenheter i de lägsta av de låga vibrationerna kan utan tvekan göra skäl för en sådan beskrivning. Var säker på att inga liknande upplevelser väntar er nu när ni följer er väg mot Ascension. Ni befinner er redan i Ljusets riken, och de fortsätter att lyfta er under er resa genom Fotonbältet.

För närvarande pågår en kamp mellan Ljuset och mörkret. Ljuset som står för det goda är nu den dominerande kraften. Men de mörka har ännu inte gett upp och gör misstaget att tro att de fortfarande kan vända på skutan. Deras dagar är räknade men de fortsätter att spela ut sina kort, även om det är uppenbart att de dagligen förlorar mark och kraft. De av er som har höjt era vibrationer behöver inte vara rädda för dem eftersom de inte kan röra er när ni vilar starkt i de högre vibrationerna. Deras öde är förseglat, men den fria viljan tillåter dem att fortfarande utöva sina böjelser. Mycket snart kommer flera av de mörka att arresteras som ett led i den utrensning som röjer vägen för de kommande goda förändringarna. Arresteringarna är väl förberedda och kan börja, men som vi ofta påpekat måste de stora förändringarna tidsmässigt komma helt rätt.

De högre energierna stör dem som har lägre vibrationer, vilket leder till att vissa av dem blir så oroliga att de agerar irrationellt och förlorar kontrollen över sig själva. Det är då de är som farligast, och, som ni redan har upplevt, kan en enda person orsaka mycket kaos, skada och förlust av liv. Sådana händelser resulterar i ännu mer omfattande säkerhetsåtgärder, och så småningom kommer dessa att stoppa händelserna innan de har satts i verket. Dessa destruktiva handlingar ger dock möjlighet att rensa karma och kommer att kunna genomföras med detta i åtanke. Förstå att ibland gäller att alla parter som är involverade i negativa handlingar lär sig läxor som de behöver lära för att gå vidare in i Ljuset.

Ser vi på livets ljusare sida så vaknar nu allt fler själar och inser att det ni kanske kallar det normala sättet att leva på många sätt saknar mening. De söker ett nytt och mer acceptabelt sätt att leva på jorden. I synnerhet de yngre generationerna är helt emot idéen om krig mellan nationer. De ser det som ett sätt att förstöra er civilisation. De vill ha fred för alla och har egna förslag på hur den bäst ska uppnås. Världsfreden kommer och det mycket fortare än ni kan ana, så tänk positivt och bidra till de stigande vibrationerna och världsfreden kommer allt snabbare.

Det kommer en tid inom en inte alltför avlägsen framtid när ni med era tankar kan manifestera saker direkt. På ett liknande sätt kommer för närvarande det du helst önskar ska manifesteras sannolikt att göra så, det beror på din individuella kraft i ditt fokus på det som det gäller. Det betyder att du måste lära dig att kontrollera dina tankar. Att enbart "tänka" på något är väldigt annorlunda än att fokusera den nödvändiga energin för att skapa form. Vi har redan tidigare nämnt detta eftersom du redan nu måste börja ta kontroll över dina tankar och vara medveten om din potentiella kraft. De av er som har varit eller fortfarande är healers vet vad som menas med detta. När till exempel energin är av negativ natur kan du på grund av ditt humör tappa kontrollen över ditt healinguppdrag och skicka ut så kraftfulla energier så att de skadar. Var medveten om att när de riktas mot någon som är skyddad kommer energierna att "studsa" tillbaka till dig och ge ett resultat som du själv har skapat.

Med tiden kommer det också att vara möjligt att hela dig själv med tankens kraft eller med det talade ordet. Så man kan säga att det är du som är chefen och när du beordrar din kropp att läka kommer den att reagera eftersom du är chefen. Några av er är utan tvivel redan i kontakt med era Högre Jag och genom att arbetar tillsammans kan ni uppnå så mycket mer. Tala regelbundet med ditt Högre Jag, låt det blir en helt naturlig sak, och förläng det till ditt naturligt medfödda som alltid väntar på kontakt med dig och tala med framgång till ditt DNA. För några av er kanske det låter konstigt, men att kommunicera med delar av "dig själv" är det naturliga och fördelaktiga för dig.

Förändringarna går framåt och i takt med att de mörka kommer mer och mer under kontroll kommer deras inflytande och förmåga att störa ert arbete att upphöra.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud inom sig.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge