Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 18 januari 2019


Mike Quinsey - 18 januari 2019

Mike Quinsey

Tiden går fortare än någonsin och detta faktum i sig är ett bevis på att ni är väl på väg mot Ascension. Ni som redan har slagit in på den vägen får mycket hjälp och så länge ni inte ändrar er kan ni vara säkra på framgång. Eftersom era guider nu kan komma närmare er påverkar de er direkt och hjälpa er att hålla er till er livsplan. Med all den oro vi nu upplever på jorden är det väsentligt, för att inte säga nödvändigt, att du fortsätter att hålla ditt fokus och inte förlora målet ur sikte. På er nivå finns det fortfarande hinder som ska övervinnas, men med den insikt ni nu besitter torde hindren vara relativt lätta att hantera. Frestelser finns fortfarande i överflöd men ni har lyckats hantera dem hittills och det finns ingen anledning till varför ni inte skulle fortsätta att göra det i framtiden.

Förändringarna som äger rum på jorden är nödvändiga för att hjälpa dem som behöver hjälp för att resa sig eller som ibland hålls tillbaka av de mörka. När upplysta själar placeras i maktpositioner och viktiga befattningar kommer ni att se att förändringarna har en positiv effekt. Med den auktoritet som de beviljas och med målsättningen att föra allt in i Ljuset, kommer de att föra in viktiga förändringar som både märks och känns. Många av förändringarna görs för att rätt människor ska komma i maktposition så att det blir möjligt att med ett kollektivt drag föra mänskligheten ut ur de mörka rikena och in i Ljuset. Många människor är godhjärtade och söker ett sätt att hjälpa andra själar att hitta en väg framåt, men har svårigheter att hitta sätt att realisera sin önskan. De behöver inte oroa sig eftersom deras guider är väl medvetna om dessa önskningar och kommer att leda dem framåt så att möjlighet att hjälpa kommer i deras väg.

Inse att era guider känner er bättre än ni själva gör. De är också medvetna om er livsplan och avsikt. Så om du känner dig manad att ta en viss väg, ge det ett allvarligt övervägande. De kanske försöker "fösa" dig i rätt riktning för att tillgodose dina behov. Om du inte befinner dig i en karmisk situation där en viss erfarenhet ska balanseras så har du total frihet. Men använd din frihet klokt. Du märker, som förväntat, att livet löper mer smidigt. Viss karma kan ha hållits dig tillbaka något, men i princip balanseras den bums. Nu när ni passerat markören (2012) bör framstegen kännas spännande och tillfredsställande. "Guldkrukan" i slutet av regnbågen må vara en illusion men ni närmar er den fred och det lugn som väntar på er.

Fred introduceras där det är möjligt och nödvändigt. Många har fortfarande visioner av "blod och ära", även om modern krigföring och moderna vapen är ytterst dödliga och en väg till snabb död. Hos många finns nu insikten att krig är meningslöst och kärlekslöst och ofta orsakar enorma trauma för dem som överlever. De lider psykiskt länge efteråt. Människor är nu mer känsliga för att ta livet av en annan människa, och deras motvilja att göra det visar sig allt mer. Det här är början på en stor förändring när det gäller att uppfatta ”andra” människor, hur man ser på andra, vilka i grund och botten är exakt samma som du och helt enkelt vill leva ett bra och lyckligt liv i fullständig harmoni. Förändringen i synsätt är inte en dröm, det kommer att inträffa och måste komma. Det kommer en total fred på Moder Jord och allt liv som lever på henne.

Fred börjar hos de människor som bara önskar uttrycka kärlek till varandra. Det är slående att när andra ser ditt lugn och din lycka i alla situationer vill de veta din hemlighet. Det händer nu men som alla stora förändringar tar den tid att rota sig. Vill någon verkligen leva i den osäkerhet som krig och strid för med sig? Naturligtvis inte. I en krigssituation är människor inmatade i situationen och har inget annat val. Var säker på att detta kommer att förändras. Det måste ske eftersom det inom en snar framtid inte kommer att finnas plats för krigiska energier. De som håller fast vid detta krigssug och alla som är kopplade till det, kommer så småningom att befinna sig bland sina likar, medan de som är fredliga kommer att stiga upp (ascend).

Många av er har en rimlig uppfattning om de förändringar som kommer och eftersom förändringarna för med sig fred är man angelägen om att de ska manifesteras. Hur snabbt de händer är i stor utsträckning upp till människorna själva, så vi uppmuntrar er att förflytta er till de högre vibrationerna och leva ert liv i enlighet med dessa. Förändringarna kommer när jorden färdas djupare in i ett nytt område i rymden. Det är helt förknippat med upphöjningen, vilken så småningom leder till Ascension. Ni lever i ett samhälle där människor befinner sig på olika utvecklingsnivåer och vissa är helt oförberedda inför förändringarna. Ändå är det dags för dem att höja sig, men de måste ha en önskan att göra det. Många har bokstavligen inte något sådant intresse inför framtiden. Deras inställning och deras önskan att stanna kvar i sin nuvarande situation respekteras, eftersom de, när de känner sig villiga att gå vidare, kommer att söka den kunskap som gör det möjligt för dem att göra det.

Ni som vi kallar ”gamla själar" har gått igenom många cykler för att uppnå denna vändpunkt, och ni ska gratuleras till att ha gjort det. Vi vet, genom de erfarenheter ni haft, att ni inte kommer att misslyckas med att uppnå den ultimata förändringen – Uppstigningen. Genom ert exempel kommer ni att dra till er andra och hjälpa dem längs vägen. De kommer att fråga: "Vad måste jag göra för att bli så framgångsrik." Det enkla svaret är att leva i Universell Kärlek till allt liv och behandla alla jämlikt, oavsett trosuppfattning. Om en del fortfarande hålls kvar av äldre övertygelser kommer de att lära av dig och hur du hanterar ditt liv. Du kan inte ta över ansvaret för andra människor, men du kan hjälpa dem att uttrycka sig med en kärlek som inte känner någon gräns. Ett exempel är Jesus som behandlade alla med kärlek och vänlighet och visade absolut inte några fördomar gentemot någon. Det finns naturligtvis andra, men Jesus liv är nedtecknat i stor detaljrikedom och är ett exempel på styrkan i villkorslös kärlek.

Det Storslagna Experimentet är nu nära sitt slut och alla deltagare är värda stort beröm och mycket kärlek för sin uthållighet att visa att själar kan resa sig även när de utsätts för de mest hårresande tester. Ni visste i förväg att ni skulle utsättas för de mest extrema förhållanden, med en försäkran om att Anden alltid skulle finnas till hands för att se er igenom de svåraste av tider. Det har varit en mycket ensam upplevelse, långt borta från de högre riken där ni normalt vistas och har er mycket harmoniska existens utan närvaro av livsformer av lägre vibrationer. Var säker på att du aldrig fått eller åtagit dig ansvar som gått bortom dina förmågor. Din vinst har varit att få mer erfarenhet så att du kan hjälpa andra som följer i dina spår.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det är verkligen nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge