Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 22, 2010

SaLuSa, January 22, 2010

Varje gång som de mörka Tjänarna skapar kaos och tror att det kan ta ner er; blir det en positiv re-aktion från de av Ljuset. Tack vare er förhöjda medvetande nivå växer er beslutsamhet, att överkomma alla situationer som utgör ett hot, växer sig allt starkare. Det betyder att handlingarna från de mörka Tjänarna är kontraproduktiva. Det visar sig speciellt när det gäller våra allierade som gör goda framsteg trots hur det ser ut på ytan. Deras arbete har pågått under en längre tid och har inte varit lätt då deras plan behövdes hållas så hemligt som möjligt för att undvika inblandning. Vår fördel är att vi alltid har haft kunskap om de mörka Tjänarnas planer. Det betyder inte att vi nödvändigtvis kan påverka deras fria vilja, men vi kan ta förebyggande åtgärder för att se till att vår plan går framåt. Det finns ingen vinnare i denna kamp förrän den slutliga segern, och Ljuset kommer säkerligen att komma till målsnöret först.

Vägen framåt ligger som alltid i era händer, men alla vägar leder slutligen till Upplyftning. När sanningen om meningen med era liv väl avslöjas räknar vi med att fler själar kommer att byta spår. Många är av förståeliga skäl förvirrade angående vad som händer och söker ledarskap från Mästarna av Vishet som kommer att komma till Jorden. I själva verket så är en del redan med er och väntar på ett tillfälle att visa vilka de är och tjäna folket. Ni kanske redan har identifierat er med ett antal avancerade själar, och deras roll har varit att förbereda. För de som tar sig tid att söka upplysning så kan den hittas, och det har aldrig funnits en bättre tid än nu. Den andliga planen har under en längre tid ämnat förse er med många chanser att hitta sanningen. Sökare har nu så många val att ta en väg som leder dem till Ljus och Kärlek. Sanna instruktörer kräver inget av er, och uppmuntrar er att söka inom er själva där all kunskap finns. Det är fråga om att stimulera era undermedvetna minnen, så att ni vaknar nu och kan förstå vad som händer runt omkring er.

För oss gör det ingenting hur många gånger som vi säger det, men fruktan är er värsta fiende, då det sänker era vibrationer. Ni hör om Jordliga förändringar och att en stor rening skall äga rum, och ni oroar er för er säkerhet. Mina Kära, oberoende av utsträckningen av vad som händer, kommer ni inte att bli lämnade ensamma och famlande omkring för att klara av det. Ni kan bli förvarnade om faran och förflyttade till säkerhet om nödvändigt. Planen innefattar ett lyckligt slut till denna cykel och notera de som är felinformerade, eftersom det inte kommer att bli någon fråga om bestraffning av någon sort. Gud är Bara Kärlek, och ser er alla som vackra själar på utvecklingsstegen. Vad än ni erfar, Universums lagar gäller och dessa är inte drakoniska som Människans, utan rättvisa för att hjälpa era andliga framsteg. Tanken om en hämndlysten Gud eller en vrede är totalt falskt jämfört med den obegränsade kärleken som ni mottar från Far/Moder Gud.

Snart, och vi hör er säga ”till sist”, kommer ljusarbetarna att framträda och införa deras plan för er befrielse från tentaklerna av de mörka Tjänarna. Det blir med vår hjälp och skydd, och livet kommer att ganska snabbt förbytas till ett som är fullt med glädje och lycka. Ni kommer att se att våra intentioner kommer leda er så snart som möjligt ut ur de restriktioner som har lagts på er, och introducera in i era liv allt som snabbt kommer att förbättra kvaliteten på det. Överflödsprogrammen kommer helt klart att vara ett stort steg framåt, men först måste Avslöjanden ske och på så sätt tillåta vår öppna närvaro på Jorden. I och med detta kan alla tillbaka hållna handlingar och väntan på interaktion med oss påbörjas. Ni kommer inte att behöva vänta under en ändlös tid för att bevittna dessa utvecklingar, och vidare förseningar betyder bara en revision av våra planer för att säkerställa en snabbare slutlösning.

Ni ser en fast reaktion av President Obama till bank förslagen att fortsätta att betala starkt överdrivna bonus. Detta kommer att få effekt runt om i världen då andra länder tvingas att följa efter när det konfronteras med samma problem. Det är ett av de första stegen som Obama har kunnat göra som visar hans beslutsamhet att förändra den finansiella konstellationen, och det sätt på vilket banker handlar. Om de försöker att kringgå detta påbud står de inför möjligheten av än mer restriktioner. Detta är den typ av förändringar som kommer att påskynda införandet av Överflödsprogrammet, då det gamla systemet är totalt oacceptabelt för att sådana förändringar skall fungera med säkerhet och tillfredställande. Det kommer att introducera ett rättvist system som är till godo för alla, och när det är färdigtställt kommer det att ha lyft upp alla. Det går inte att ha de som ”har” och de som ”inte har” i ett samhälle som förespråkar målet av jämställdhet och som önskar att dela med alla det som har blivit av ert arbete. Sanna själar av Ljuset skulle inte ha några problem med sådana förändringar, och de är precis de som har förespråkat dem.

Detta år ett nyckel år när det gäller förändringar, och med stor sannolikhet resulterar det i regeringsförändringar i många västerländska länder. Vi har pratat med ett antal som välkomnar vår närvaro, och som kommer att stödja oss i allt som hjälper att införa det nya paradigmet. De gamla och det nya fungerar nu till viss utsträckning sida vid sida och våra allierade är redo att ta ett kvantum steg framåt när så tillrådda. Med vår världsomspännande kunskap om vad som händer kommer deras framgång att säkerställas när det väl har börjat agera.

De sannolika problem som vi kommer att möta i rymden kommer vi att snabbt ta hand om, genom att nollställa alla vapen och farkoster som är ämnade att användas mot oss. Vi behöver inte träffa på dem i rymden, då vi inte vill ge intrycket att vi är aggressiva och krigsliknande. Detta skulle gynna de mörka Tjänarna, vilka har tänkt sig att skapa en falsk sammanstötning för att skapa rädsla i era hjärtan. Då vi klart har större styrkor och vapen skulle det i själva verket vara helt fruktlöst för dem att försöka att attackera oss.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan berätta den Galaktiska Federationen ser till sina egna, vilket betyder att våra allierade och de som bär fred och kärlek i sina hjärtan är skyddade. Efter att ha sagt detta skulle vi inte illa behandla de som har förmörkat sin själ, då vi älskar allt liv och om de konfronterar oss kommer de att läggas band på så att de inte kan åstadkomma ytterligare skada mot Mänskligheten. Våra sätt är mjuka med ändå fasta och genom vårt exempel hoppas vi att de mörka Tjänarna fortfarande kan tänka sig att överge sitt meningslösa och obstinata motstånd mot oss. Vi kommer som ambassadörer för fred från Skaparen och kärlek är vår styrka som vi välvilligt ger till alla.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge