Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 17 augusti 2018


Mike Quinsey - 17 augusti 2018

Mike Quinsey

Tiden rullar på och ni kan vara säkra på att alla mått och steg vidtages för att påskynda införandet av den stora mängd förändringar som väntar på att bli introducerade. Man har äntligen tagit hänsyn till att situationen börjar bli oacceptabel och att folk desperat väntar på att saker och ting blir verklighet. Människor är av naturen otåliga, till exempel har det gått några år sedan det först nämndes att en revalvering förberedes inför sin introduktion. Även om det varit uppmuntrande för er att veta att förberedelser pågått, tycks det som om förseningen ligger långt bortom det förväntade. Så det skulle helt klart vara upplyftande om konkreta tidpunkter kunde presenteras, att ta del av en sannolik tidpunkt man kan förvänta. Åtminstone skulle det lindra människors oro och lugna ner situationen.

Problemet har tidigare förklarats och beror på de mörka krafternas ständiga störningar. Störningarna är nu till stora delar under kontroll och mindre effektiva och vi vet att revalveringen ligger högt på önskelistan. Visserligen är alla förberedelser redan gjorda, men det är en mycket stor operation där många länder är involverade, och när saker och ting rullar igång finns det inget utrymme för fel. Revalveringen måste genomföras på extremt kort tid för att säkerställa en felfri procedur, så den är värd att vänta på för att säkerställa total framgång. Den blir inledningen på en hel serie förändringar som sakta men säkert kommer att föra er in i den Nya Tiden. Ljusets högre krafter kommer att medverka och hjälpa till att säkerställa en felfri övergång och att eventuella inkräktare och negativa influenser hålls i schack.

Ju mer tiden går desto viktigare blir det för er att fokusera på framtiden. Människan såsom kollektiv blir gradvis allt starkare i sin tankekraft och som vi har förutsagt kommer ni att bli medvetna om det. Det är viktigt att ni börjar ta kontroll över era tankar och undviker negativa tankar och handlingar där det är möjligt. Genom att ni har nått den här punkten i er utveckling har ni visat att ni har förmågan och kraften att hålla tankarna i styr. I takt med att ni gör ytterligare framsteg och vibrationerna fortsätter att höja er blir det allt enklare att stanna kvar i en positiv sinnesstämning.

Förutom de ”Blue Avians” finns det många intresserade utomjordingar i ert solsystem som väntar på att få se er Ascension (Uppstigning), en händelse värd att fira. Det faktum att den får liten eller ingen publicitet är i sig en sorglig historia, men för närvarande är det endast en liten andel av befolkningen som är intresserade av den eller ens tro på den Vi vet emellertid att detta inte avskräcker dem som är involverade i förberedelserna och att de kommer att njuta under sitt eget firande oavsett alla andra. Men med tiden utbreder sig en medvetenhet om alla andliga frågor som påverkar er framtid och dessa frågor kommer att få en mer framträdande position.

Vi drar på smilbanden när vi hör ert skämt om att de mörka befinner sig i "the Last Chance Saloon" och vi förstår innebörden. Visserligen befinner vi oss på en högre vibrationsnivå men vi har fortfarande sinne för humor. Ni säger att skratt är den bästa medicinen och vi håller helt och hållet med er.

Vi ser att förhållandena på jorden har försämrats och att det finns en allmänt utbredd sjukdom som orsakas av de få som styr över de många. Det kommer emellertid att förändras så snart lektionerna har lärts av huvudsakligen dem som drabbats. Det är något av ett arv från den tidsålder ni just lämnat och vissa grupper på jorden reagerar långsamt på de möjligheter som givits dem för att flytta in i högre vibrationer. Många arbetar bakom kulisserna för att få slut på konflikterna och placerar möjligheter till fredliga överenskommelser framför de berörda. Alla kommer så småningom att sluta fred, eftersom de inser att samarbete och rättvis fördelning är ett mycket bättre sätt för samlevnad. Längs vägen kommer steg, inklusive revalvering, att tas, vilka lägger grunden för en framtida fred på Jorden.

Sanningen om vad framtiden håller i beredskap för mänskligheten kan inte hållas hemlig mycket längre, eftersom mycket som hållits tillbaka snart måste släppas fritt för att möjliggöra framsteg. Förändringar väntar på att få göra stor skillnad i er livskvalité. Det främsta exemplet är fri energi och att fritt använda den till att värma vatten för uppvärmning, för att inte nämna alla små apparater som kan utnyttja den fria energin. Den fria energin öppnar även dörren för nya större enheter som för närvarande är för dyra att nyttja. Möjligheterna är oändliga, inte minst inom transportsektorn. Grundjobbet är i många fall redan gjort och det är bara att lyfta sekretessen och tillåta fri användning.

Då och då har ni skedmatats med små bitar information om vad framtiden kommer att medföra, men nu förtjänar ni att bli bättre informerade. Framsteg kan inte hållas tillbaka mycket längre, eftersom det är nödvändigt att låta människor gå vidare bortom sin nuvarande punkt. Detta kommer att förbereda och hjälpa dem att lättare anpassa sig till de kommande förändringarna. Det kommer en tid när människor ser tillbaka på den nuvarande perioden och är tacksamma över att tillräckliga framsteg gjordes för att möjliggöra ytterligare framsteg under inledningen av en ny cykel.

Ni slutar aldrig att lära er och så snart ni passerar ett landmärke dyker ett nytt upp. Emellertid är utvecklingen noggrant planerad och ni får hjälp genom att utvalda varelser återkommer, varelser som har de kvaliteter och den erfarenhet som behövs för att ta ert nästa steg. Hjälpen måste ges på en nivå som ligger inom de flesta själars förmåga och ges gott om tid att absorberas. Ofta är saker och ting kaotiska under en kort period men lugnar sedan ner sig och gör er redo inför nästa höjning. I allmänhet får ni aldrig för mycket att lära per gång. Var inte orolig om du inte hänger med, det är upp till dig hur snabbt du önskar avancera och du uppmuntras alltid att ta itu med saker och ting i din egen takt.

Glöm aldrig att ni alla har guider som följer er genom alla era liv, och när de vet att du är medveten om deras hjälp och vägledning kan de arbeta närmare dig. De flesta människor talar ibland med och ”fantiserar” med följeslagare och finner tröst i att göra det. Inse att de vanligtvis är verkliga och gläds över att ha tankekontakt med er. Ni kallar det ibland er intuition, men era guider hjälper er ofta att lösa problem och ger er råd, även varningar om ni är i någon form av fara. Kom bara ihåg att du i verkligheten aldrig är ensam, och när du har behov av det kan du få hjälp.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge