Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 22, 2011

SaLuSa, June 22, 2011

Många av er har just precis deltagit i meditationer och andra former av erkännande av Sommarsolståndet. Det har varit hjärtevärmande för oss att se er reaktion, och det är ett mått på hur allvarligt ni tar ert ansvar som Ljusarbetare. Dessa tillfällen är mer meningsfulla när ni förenar er, och resultatet är att Ljus nivån på Jorden lyfts upp återigen. Ni tvingar de mörka Tjänarna att dra sig tillbaka och upphöra med de meningslösa ansträngningarna att stoppa framstegen. De förblir en irritation och vi trappar upp våra planer för att avsätta dem. Vi behandlar dem med kärlek och förståelse, eftersom vi inte dömer eller fördömer, då detta inte skulle vara hjälpsamt om de vänds mot Ljuset återigen. Enbart Kärlek är den stora kraften som inte kan motstås och som kommer att uppmjuka de hårdaste hjärtan. Vår önskan är att se hur varje mänsklig själ höjs upp, även om de inte kan uppnå det denna gång. Ingen själ fördöms eller slängs bort för alltid, och kommer vid ett visst stadium återgå till Källan som en Gudsgnista.

Nu när 2012 närmar sig så finns det fortfarande så mycket att se framemot, och under den återstående tiden av detta år kommer det att bli jäktigt, minst sagt. Vi närmar oss stadigt ett avgörande steg framåt, men som vanligt så måste vi ta i beaktning effekterna av alla handlingar vi utför då det gäller er. Fred är så nödvändigt för vårt arbete, då vi inte annars kan komma särskilt långt med vår plan. Det kommer att kräva vårt bidrag för att uppnå det och att observera alla fredsöverenskommelser som uppnås. Att bryta dem kommer inte att tillåtas, och varje land kommer att behöva lyda reglerna. Avrustning kommer att bli permanent och vapen kommer att göras oanvändbara och återvinnas. Vi vet att de mörka har underjordiska baser, men det spelar ingen roll då vi kan se in i dem och neutralisera alla vapen där. Rymden är vårt område och vi har många gånger behövt stoppa den från att bli upprustad, då försök har gjorts trots vårt uttalande att det inte skulle tolereras. Som ni kanske skulle säga så har vi fingret på pulsen och kan inte luras oberoende av alla försök som görs för att göra så.

Från den ena veckan till den andra så kan vi kasta oss in i handling, så var positiva och vet att vi kommer för att frigöra er alla från er fängelseplanet. Även om inte alla erkänner den som sådan då de har accepterat era liv som normala så kommer ni snabbt att se hur begränsade ni har varit i fritt tal och frihet. Ni håller dock på att vakna upp, och luras inte längre så lätt och ser igenom de falska fasaderna hos Illuminati. Krig är en av deras största vapen och till och med nu så späder de på de som sker i Mellanöstern. De måste upphöra mycket snart, men en del karma tas om hand om och måste få ha sin gång. Det är sorgligt och vi hör skriken från de i smärta, men vi är oförmögna att blanda oss i vad som är era affärer och resultatet av era handlingar. Vi vill inte låta hårda, men vi är bundna utav Galaktisk Lag, vilket vi helt och fullt förstår och lyder under.

Vi noterar att då ni har höjts upp i medvetande har det plötsligt blivit ett hopp i antalet av människor som upptäcker att de har psykiska förmågor. Det är tidigt i deras utveckling för de flesta av dem, men inse att i dessa fall så är ni menade att utveckla det som en naturlig förmåga, som kommer att bli vanlig med tiden. Till slut så kommer ni alla att utveckla många olika typer av talanger som till exempel kommer att inkludera telepati. Vi talar om er upphöjning till en Galaktisk Människa, som föga liknar hur ni ser er själva nu. Oroa er inte då ni gradvis kommer att föras in i dessa förändringar och de kommer inte att överväldiga er. I själva verket kommer ni att vara tacksamma för era expanderande förmågor, som kommer att göra er erfaren och kapabel att bli de Mästare ni är.

Medan alla förändringarna pågår så kommer hela sättet på vilket ni lever era liv att förändras, och det kommer att bli mycket mer intressant och ger er friheten att praktiskt taget resa vart ni än vill. Ni kommer aldrig att tröttna på era nyfunna förmågor, och det kommer att göra er till en fullständig Galaktisk Människa. Ni vet inte än hur det är att vara fri från alla begränsningar, och det är er födelserätt som skall ges tillbaka till er igen. Ni kommer att mästra rymdresor genom er tankekraft, och konceptet att helt enkelt önska er själva till någon annan plats blir ganska vanligt, i själva verket så kunde ni vara på två ställen samtidigt, men då har vi hoppat alltför långt framåt då ni först måste uppleva mindre komplicerade idéer. Var förvissade Mina Kära, löftena som ni har fått är inte enkla drömmar, och det är ordinerat att ni lyfts upp för att starta ett nytt kapitel i era liv. Dualiteten har nästan helt uttjänat sitt syfte då det gäller er. Så, var goda och fokusera er på framtiden, och tillåt dualiteten att förblekna, då det är slut med den.

Ni är mycket motståndskraftiga själar och det förefaller helt remarkabelt för oss att ni har en sådan stark känsla för överlevnad. Era upplevelser har varit mycket utmanande, men på något sätt så hittar ni en väg igenom. Det är det som gör er så respekterade och beundrade, då denna kvalitet kommer att se er hur ni får goda nytta av dessa upplevelser när ni arbetar med utvecklande Varelser. Det är vanligt för upplyftna själar som ni snart blir att söka möjligheter att tjäna andra. Det finns alltid nya civilisationer som kommer fram, och skaparen upphör aldrig med att finna på fler. Ingen vet riktigt hur många som det finns, och Rymden med sin oändliga dimension är full av liv som sträcker sig ut i evighet. Den Yttersta Skaparen drömmer för evigt nya livsformer till existens, och de kommer att följa en liknande utvecklingsväg som er egen.

Som vi tidigare har sagt, så är ni å ena sidan en sådan liten bråkdel av skapelsen, men nu och på grund av Upplyftningen så är ni en huvudpunkt av intresse och fokus, och mycket viktiga för hela processen. Universumet är medvetna om er snart annalkande upplyftning som fysiska Varelser. Det har skapat ett sådant intresse att ni har en stor åskådarskara som vill beskåda händelsen. Det får till och med själar från andra Universum att komma, som vill dela med sig av sin erfarenhet med er. Så känn det aldrig som att ni är obetydliga eller bortglömda, då ni aldrig tidigare har haft en sådan uppmärksamhet som ni nu har.

Jag är SaLuSa från Sirius, och njuter av tanken att vara en del av er Upplyftning, jag är lika intresserad som alla andra besökare till ert Solsystem. De tillåts att komma in nära Jorden, men vi sätter en gräns på hur nära de kan komma. Området runt Jorden patrulleras av våra skepp, och absolut ingen inblandning med er tillåts. NI är i själva verket trygga med oss som era handledare.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge