Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 17 maj 2019


Mike Quinsey - 17 maj 2019

Mike Quinsey

Detta utdrag bygger på historiska fakta och information från Kryon. Det handlar till större delen om en period som har stor betydelse för vår nuvarande tid och underlättar för oss att placera händelser i sin rätta historiska ordningsföljd. Att gå ytterligare bakåt i tiden kompletterar bilden och bekräftar att det tidigare funnits mycket avancerade civilisationer som kommit och gått.

UTDRAG FRÅN MEDDELANDE AV KRYON.

För omkring 11 000 år sedan, i slutet av den sista istiden, en mini-istid om ni så vill, hände saker på den här planeten som går att spåra om ni söker efter dem. Dessa saker har att göra med vad jag kallar en ovanlig plasma-aktivitet i atmosfären. Magnetfältet var mycket, mycket annorlunda. Utstötningar från solen och den typ av aktivitet som vissa filmmakare beskrivit träffade planetens magnetfält. Detta laddade planeten med olika typer av plasma som kan studeras i planetens vetenskapliga historia. Bland annat genom att studera borrprov från glaciärer och den magnetism man kan mäta i Jordens olika lager.

Det var annorlunda då och jag ska berätta vad det orsakade. Först och främst orsakade det en hel del dödsfall. Som vi sagt tidigare orsakade människorna delvis detta själva. Människan har gått igenom minst fyra civilisationen under olika tidsåldrar och har nästan förintat sig själva varje gång. Ni kanske kommer ihåg att för något årtionde sedan fanns profetior om att den tusenåriga perioden med krig skulle kulminera i ett slutligt krig med massförintelse. Det hände inte. Det var nummer fyra som gick över i nummer fem. År 2013 och därefter är nummer fem.

Vi har uppmuntrat er att titta på period tre i er "okända historia". Ni kommer inte att hitta något av det jag talar om, perioden utplånades inte med vapen; snarare var det genom plasmaurladdningar - naturfenomen. Men långt före detta hade er planet en atmosfär som betedde sig på ett annat sätt genom solens aktivitet (solens heliosfär) vilket laddade magnetfältet på ett sådant sätt så att mänskligheten kunde utveckla sitt DNA till minst 50%. Kom ihåg att ni ligger på 30% till 35% för närvarande. "Stopp och belägg, Kryon, menar du att vi gick bakåt?" Ja. så småningom kommer ni att finna bevis på detta – bevis på en avancerad civilisation.

Om du känner att du haft inkarnationer då du var en del av en avancerad civilisation så kan jag bekräfta att så är det. Då var ert medvetande mer avancerat, men inte er teknik. (Säg det där igen, långsamt). Ni kunde göra saker med ert medvetande som ni inte kan i dag, och det var enkelt för er att göra dem. Ni kunde läka era egna kroppar med ert medvetande. Det fanns de som kunde skapa saker och ting ur ”tomma intet”, genom avancerat tänkande, utan hjälp av mekaniska enheter. Här ger vi er en princip som troligen är ny för er: "Medvetenhet är fysik. Den är ett verkligt, mätbart fält som påverkar den fysiska verkligheten." Har du någon gång kraschat din dator när du var arg eller sabbat en glödlampa? På vilket sätt? Det är fysik!

Ja, ni var där, inte med flygande bilar och antigravitation, men med visdom och hög fysik som ni väl kommer ihåg. Ni kommer ihåg avancerad visdom och medvetandet. Det finns en anledning till det faktum att ni intuitivt kan komma ihåg allt detta. Allt finns i din akasher-krönika! Lyssna på mig, för det här är dagens lektion: Du bryter inte ny mark när du utvecklas - lyssna på mig - du plockar i stället fram tidigare färdigheter. Du går tillbaka för att nå framtiden! Din Akasha vaknar så sakta efter att du passerat 2012. Det finns redan ett mönster eller en mall för denna avancerade verklighet, och du levde den för evigheter sedan. Detta akasher-mönster finns inom dig för att snabbt klara av den evolution som du går igenom nu. Du har varit i den här situationen förut! Gamla själ, det du kommer ihåg är en avancerad civilisation långt före 10 000 år sedan. Frön från den börjar ge mönster igen. Det är inget nytt, det är inte okänt, din akasher-krönika känner till det.

Det som en gång var kommer åter att bli verklighet och för er blir det inget nytt. Det kommer tillbaka. Vi har pratat om Atlantis, och vi har pratat om att inte alla, inte miljontals av er, kunde ha befunnit er på en sjunkande ö! Ändå tror ni alla att ni gjorde det. Det är en metafor för mänsklighetens undergång av flera anledningar. Den var verklig, och ni gick alla igenom den. De flesta av er gick under vid den tiden. Det här var civilisation nummer tre. Nummer två hade sina egna skäl till undergång, mestadels jordbaserade. Tillbaka till civilisation nummer fyra (er nuvarande 11 000-åriga historia). Allt som ni tillskriver er mänskliga civilisationen, alla de 11 000 åren, är faktiskt den fjärde civilisationen. Jag vet att det här låter väldigt konstigt, men även en del av den insiktsfulla antika information som de visa på er planet lämnat efter sig bekräftar dessa saker. Det var en del i deras undervisning.

Ni kära, er civilisation har funnits här på Jorden i 50 000 år. Vetenskapen kommer en dag att vara överens om att det verkar finnas förlorad historia och ser den för vad den är. Ni är inte så unga! Många av era själar är mycket gamla och kloka, och ni har funnits här länge. Er Akasher-krönika är fylld med information om detta. Inser ni vad jag säger idag? Ni har de framtida byggstenarna eftersom ni har upplevt dem i det förflutna! Därför kommer ni inte att vara rädda för framtiden, och när ni upplever den kommer det att vara något som är behagligt för er.

Jag vill att ni ska se in i indigobarnens ögon ett ögonblick. De som är unga själar är förbryllade. Men de som är gamla själar är tillitsfulla! Kanske alltför tillitsfulla? De sneglar inte åt höger och vänster eller skräms över att de är annorlunda. De tittar istället på er och undrar varför ni inte är rädda eftersom ni representerar…. gammal energi! De har gått igenom det här tidigare! De är gamla själar och de kommer ihåg vad som kommer, ni kan se det i deras självförtroende. Låt inte deras uppsyn lura er. De är inte egensinniga. De vaknar helt enkelt inför någonting som de "kommer ihåg" på en planet som inte har upplevt det på länge.

SLUT PÅ UTDRAGET.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge