Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 21, 2010

SaLuSa, May 21, 2010

Vi skulle aldrig förorda våldsamheter, men Mänskligheten tar ibland till våld när dess ledare inte lyssnar på dem. Valen är så ofta förutbestämda, och folket är inte längre redo att acceptera sådant svekfullt handlande. Deras protester resulterar dock sällan i förändringar och om de demonstrerar så stoppas de med våld. Stämningen hos folket rör sig dock mot att uppnå sann demokrati, och ni kan finna att det finns en grad av oro i många länder. Energin som skapas har sin önskade effekt, och förändringar till det bättre kommer till. Förutom detta så fortsätter planen för radikala och vittgående förändringar i jämna steg, allt efter som tiden fortsätter att gå allt fortare. Tillsammans kommer de att frigöra er från klorna av mörka krafterna.

Ni är väl inne på slutsträckan, och Upplyftningen är något ni visste skulle bli en del av det när ni bestämde er för att uppleva dualitet. När ni ser runt omkring er och ser var ni nu står måste det vara uppenbart att ni inte kunde fortsätta mycket längre utan att hela systemet kollapsade. Vi är nu här för att se till att ni tar er säkert igenom den perioden, och att se till att händelserna är mycket mindre allvarliga än de annars kunde ha varit. På många sätt och vis så är vad ni nu går igenom höjden på era erfarenheter, och avslutar händelser som visar er vägen ut ur er nuvarande kris. De kanske inte är värst trevliga, men väsentliga om Ljuset skall tillåtas att blomstra. Ni kanske har lagt märke till plötsligheten i händelserna, och det kommer att vara så allt oftare. Mitt i allt det hela är det otvivelaktigt kaotiskt, och inget slut finns i sikte. Med vår fortgående hjälp kommer ni dock att se att till sist så kommer själar utav Ljuset ha tagit positioner av auktoritet, och kommer att kunna ha ett positivt inflytande på slutresultatet. Den gamla falangen är nästan slagna och de har inte längre den framtid som de hade tänkt sig. De har lidigt kraftiga motgångar i deras planer fokuserad på att dominera världen. Vi undrar om de verkligen trodde att Gud skulle tillåta dem att förhindra Upplyftningen och så som de nu börjar förstå så är svaret ett sjungande Nej!

Historiskt sett så har ni en historik av misslyckanden när ni når slutet på cykeln, men ni har helt klart lärt er något från dessa erfarenheter. Det var kanske huggest som stugget vid slutet av det förra århundradet, och om tiden skulle förlängas till godo för de med ett uppvaknande medvetande. Händelserna har dock visat att det var det korrekta beslutet, och det kollektiva medvetandet fortsätter att expandera allt snabbare. Ni uppnådde detta medan ni samtidigt gick igenom en av de värsta perioderna för mänskligheten. Detta vittnar om er uthållighet och ger ett rättfärdigande för tids förlängningen som ni fick. Det är sant att redan från början av denna sol cykel, så var intentionen att stödja er på alla tänkbara sätt så att kollektiv Upplyftning kunde äga rum. Nu står ni redo att ta emot oss så snart som det är godkänt att påbörjas. Med tanke på det arbetet som vi skall göra tillsammans, så är det nödvändigt att vi kommer snart hellre än senare. Ni börjar förstå det sättet på vilket vi opererar, och ni ger vederbörlig hänsyn till den försiktighet vi visar. Saker och ting måste göras på ett redigt sätt som ger folk säkerhet, och för att se till att det inte blir en reaktion baserad på rädsla. Var förvissad om att vi har planerat för alla möjligheter, men att vi arbetar mot ett harmoniskt förhållande med er.

Vi är de tysta och för det mesta osynliga styrkorna av Ljuset, som är så mycket närmare er än ni inser. Detta kommer naturligtvis att förändras när vi fullt kan avmantla och visa upp våra skepp, och då kommer ni att bli överväldigade när ni ser storleken på skeppen. De allra största kommer att hålla sig långt borta från Jorden, men ni kommer att se en del som är många kilometer i diameter och som har många små utforskningsskepp om bord, vilka är lämpade för att använda i er atmosfär. Den yttre ringen av skepp är i stort sett en skyddande barriär, för att se till att ovälkomna besökare inte tillåts att blanda sig i er utveckling. Förutom den galaktiska Federationen så ges tillåtelse till mycket få andra Varelser från andra civilisationer att ta sig in i er atmosfär eller att landa på Jorden. I vanliga fall är de besättningar på en vetenskaplig expedition, och ibland från andra Universum.

Utanför Jorden finns det erkända lagar och protokoll som gäller för alla resande i yttre rymden. Detta är en orsak till varför Människan är förhindrad att ta sina skepp utanför sitt solsystem, därför att han inte än erkänner eller förstår lagarna och är benägen att handla oansvarigt. Dessutom skulle Människan ta sina vapen med sig in i Rymden som han nu gör, och är beredd att använda dem och bryta sådana lagar. Ni kommer snart att bli tvungna att nedrusta alla krigs vapen, och när en sann fred har uppnåtts så kommer det inte att diskuteras eller ignoreras. Om de behölls så skulle det vara förgäves, eftersom inget kan gömmas från oss hur väl gömt det än är. I det förgångna så har era regeringar många gånger blivit varnade för faran som atomvapen utgör för Mänskligheten. Deras svar har varit precis det samma som när vi erbjöd att skapa fred på Jorden. Varje gång så har våra erbjudanden förkastats enligt order från Illuminati grupperna, som istället har föredragit att gå framåt med sin agenda för egenmakt.

Kanske att ni kan förstå vår försiktiga inställning när som ni snabbt banar vägen mot Upplyftningen. Det är länge sedan som vi startade ut på denna resa och vid dess avslutning önskar vi att det kommer till er som en högst betydelsefullt och njutbart tillfälle. Preparationerna har därför gjorts med detta i sinnet, och vi försäkrar er att det är precis som det skall bli. Vi är inte bara era vänner, men för många bland er är vi er familj och dessa förbindelser går flera tusen är tillbaka. Cykeln av dualitet är bara en stolpe på er väg tillbaka till Ljuset. Livet börjar åter igen för er när ni har lyfts upp och då kommer ni att ha återgått till nivåerna som ni lämnade i forntida dagar. Börja tänka på oss som En, eftersom vi i realiteten inte är något annorlunda från er, det är bara att vi är vid ett mer avancerat stadium än ert. Vi har samma önskningar som ni har, och vi söker också sanningen och kunskapen om Universumet som omger oss. Skaparen har gett oss alla ett odödligt liv, och all härlighet och oändliga skapelser att åtnjuta. Utvecklingen tar aldrig slut, och vi tjänar andra så att de också kan gynnas av vår kunskap.

Jag är SaLuSa från Sirius and känner att det finns så mycket värme och känslor för oss. För detta tackar vi er och lämnar er med vår kärlek och välsignelse.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge