Home > > Mike Quinsey - 24 april 2020

Mike Quinsey - 24 april 2020

Mike Quinsey

Med tiden på er sida har ni alla en unik möjlighet att tänka över er utvecklingsgrad och om ni är bestämt på väg mot Uppstigning. Det är mycket viktigt just nu eftersom ni i realiteten inte har så lång tid på er att bestämt sikta in er på er utveckling och ta det gyllene tillfället som ligger framför er att stiga upp. Om det är ert mål och ni har gjort allt ni kan för att förbereda er på ett adekvat sätt är ni utan tvekan medvetna om behovet att trycka på framåt och inte tappa målet ur sikte. Med så mycket som pågår omkring er skulle det vara lätt att bli distraherad, så behovet av att vara fokuserad på vad ni gör är så viktigt.

Att bli befriad från de ständiga utmaningarna som ni har varit tvungna att möta blir av, i och med Uppstigningen och ju närmare ni kommer, desto lättare går det. Till och med redan nu kommer ni att märka subtila förändringar när ni börjar utvärdera ert framåtskridande. Den viktigaste åtgärden är att sätta sitt ego i ett läge där det inte kan diktera hur ni svarar på några framtida utmaningar, eftersom ni nu bör ha kontroll över era känslor. Ni bör aldrig mer automatiskt re-agera i en situation som annars skulle innebära att ni tappar självkontrollen. Ni är mästare vad gäller era känslor och att bibehålla en fredlig och kärleksfull attityd, oavsett vad som händer runt er, visar er förmåga att hålla er lugna. På det här sättet lyfter ni kontinuerligt era vibrationer och håller er på vägen mot fullkomnande.

Vi vet att uppgifterna är mycket prövande, men det är förstås meningen med dem och de täcker aspekter av utvecklingen som är avgörande för er medan ni klättrar högre och högre på er utvecklingsväg. Ni är dock aldrig ensamma och era Vägvisare är alltid till hands för att ge hjälpande råd, och de ordnar också saker och ting så att ni säkert håller er till er valda väg och gör sitt bästa för att hindra er att tappa spåret. Ni kan vila säkert i att om ni känner er redo att gå framåt i utvecklingen så visar de er rätt riktning. Ni kan vara säkra på om ni skulle vandra iväg från er bana får ni all hjälp med att komma tillbaka på den.

Ni kommer att vara del i ett storslaget firande efter att Händelsen har skett, då ni var och en tog på er en enorm uppgift för att hitta tillbaka till Ljuset efter att ha kastats ner i mörker och ensamhet i de lägre vibrationerna. Fastän ni alltid haft era Vägvisare omkring er har få själar genast blivit medvetna om deras närvaro. Man har dock vetat om att många av er skulle resa er medvetandenivå allt eftersom tiden gick och mer erfarenheter gjorts. De få har hjälpt många andra att hitta sin väg och ofta har det börjat med läran i deras religion. Med tiden genom många inkarnationer i andra varierande religiösa läror har en själ varit förmögen att urskilja sanningen och till slut inse Guds existens inom varje själ.

Det måste påpekas att under liven på Jorden är ni endast en liten del av ert Gudsjag och det är förståeligt att ni tycker det är svårt att ta till er den storhet ni verkligen har. Efterhand medan ni utvecklas ännu högre kommer ni dock att förstå att ert Gudsjag finns på andra sidan slöjan. Det ligger många överraskningar på lut för er medan ni stiger högre och högre och når nivåer som är långt bortom de som de negativa krafterna kan komma åt. Ni kommer att lämna dem åt sig själva och sitt eget förfall, resultatet av ett liv i svek och med uppsåt att dra med sig andra ner. Vid det yttersta kommer alla sådana själar att ges en andra chans men de måste först gottgöra för alla negativa handlingar som de varit inblandade i.

Inte vid något läge straffas själar för sina felgärningar, men de får gottgöra genom vilket de lär sig läxorna i livet. Allt är rättvist ordnat och varje själ ges en möjlighet att resa sig upp när deras avsikt att göra så en gång blir klar, det finns alltid hjälp att få på vägen framåt. De själar som sjunker ned till det allra lägsta av de lägre vibrationerna är nästan bortom all räddning, men ges aldrig upp. Många själar som inkarnerats nu är de som gått framåt tillräckligt för att ges en möjlighet att stiga upp och de kommer att bli hjälpta till att gå framåt på ett sätt som inte påverkar den fria viljans val.

Som ni kan föreställa er så händer det mycket nu för att utrota de Mörka medan de i stort sett är isolerade på grund av Coronaviruset och det kommer att ske snabbt för att hindra dem att fly. Ni kan fundera på det faktum att medan i en period när Ljuset inte verkar vara aktiva så är det faktiskt tvärtom. Vid en tid då så mycket har kommit att stå still har Ljusstyrkorna tagit initiativet och har fullt upp med att ta de Mörka i förvar. De som reser in i framtiden har sett möjligheten att Ljuset kan vända nuvarande omständigheter till sin fördel, och var därför fullt förberedda att agera med en minuts varsel på nedstängningen av praktiskt taget hela Mänskligheten.

Utifrån en situation som lätt kunde ha orsakat mycket mer skada, så har så att säga förhållandena vänts upp och ner gentemot de Mörka, utan tvekan till deras stora förvåning och bestörtning. Ni Kära, slutstriderna har börjat på allvar och det kommer att bli endast en vinnare, vad annars kan hända med uppbackningen från Ljusstyrkorna? Inget är hugget i sten utom Uppstigningen som är en Kosmisk händelse bortom de Mörkas inblandning. De är i oreda och har inte koordination för att kunna stoppa resultatet till förmån för Ljuset. De kommer inte att erkänna sin sak förlorad och i ren desperation slå till mot vad som kommer i deras väg.

Använd tiden ni har till förfogande för att tänka igenom ert läge, vilket håll ni ska gå åt eftersom beslut som tas nu kommer att avgöra hur goda era framsteg blir framöver. Varje gång ni står inför en utmaning finns det alltid en möjlighet att de Mörka använder den för att distrahera er från målet, så var på er vakt och medvetna om vad som händer omkring er.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag och varje själ har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?