Home > > Mike Quinsey - 1 maj 2020

Mike Quinsey - 1 maj 2020

Mike Quinsey

Livet fortsätter oavsett vad som händer i världen, men det kan inte hjälpas utan att det påverkas i längden eftersom tiderna förändras i hög fart. Det har blivit uppenbart att ni rör er snabbt in i en ny era och har mycket att ta igen av det som avsiktligt har hållits undan från er. De Mörka har länge hindrat er från att dra nytta av de framgångar som har gjorts och överst på listan står fri energi . De kan dock inte hållas tillbaka i oändlighet och nu är det ett idealiskt läge att släppa fram detaljerna. Mycket är i ett läge av limbo så det är angeläget att få ut allt som kan vara till fördel för Människan. Med anledning av det nuvarande läget i världen är ni mer eller mindre i stillastående, och det har visat sig vara ett idealiskt läge för att reflektera över vad ni vill ha ut av livet och vart ni är på väg. De gamla metoderna kan inte användas i evighet och det måste till en ny syn på vad ni vill ha ut av livet, i stället för en regim som inkräktar på valen utifrån er fria vilja. Cancer har tagit många liv i åratal och ändå hålls kuren mot det tillbaka av de som har intresse av att behålla status quo.

Folket blir mer och mer medvetna om sin potentiella styrka att kunna få förändringar till stånd som ger dem ett lyft och stärker deras utgångsläge för en bättre giv för Mänskligheten. Det större välståndet i världen är i händerna på en liten minoritet som har skaffat sig maktpositioner och bestämmande över befolkningen som håller den i okunskap. Det kan inte fortsätta och redan görs drag för att flytta bort de som står i vägen för framåtskridande. Det kommer så att säga ”från ingenstans” och tas emot med både chock och förvåning. Kom ihåg att majoriteten är lyckligt ovetande om hur deras liv kontrolleras så till den grad att Jorden är ett friluftsfängelse. De goda nyheterna är däremot att Ljusstyrkorna just nu utrotar de som aktivt stöder de Mörka.

Allt är inte bara sorg och bedrövelse och en stor ”armé” av Ljusarbetare banar vägen för att ta tillbaka sin frihet att kunna avgöra sin egen utvecklingsväg. Som ni bör veta vid det här laget, så har ni frihet att välja vilken väg ni ska gå och är därigenom förstås ansvariga för var ni landar. Ni kommer att dra till er väsen med liknande vibrationer som uppmuntrar er att gå framåt. För de av Ljuset är dock hjälpen positiv och förutbestämd att bli lyckosam, medan de på den negativa vägen sjunker djupare ner i de lägre vibrationerna. Så genom att ha valt ert spår så har ni engagerat er i en följd av handlingar som håller er där.

I den situation som ni befinner er i och som reser många frågor om meningen med livet, är det bra att komma ihåg att ni har evigt liv. Det betyder att för evolutionens skull så lever ni många liv och ni är därför inte er kropp. För att förklara vidare så gör själen, som är ert riktiga jag, inkarnationer med jämna mellanrum för ytterligare erfarenheter. Så ni föds naturligt till nya föräldrar som valts så att de ska kunna ge er den typ av erfarenheter som ni behöver för att fortsätta utvecklas. Under den tid som ni inte är inkarnerade på Jorden och är i de högre vibrationerna har ni en eterisk kropp som är en mer förfinad och yngre version av den kropp ni hade tidigare och den är fri från alla sjukdomar eller kroppsliga problem som ni tidigare kan ha haft.

Ni kanske inser, att när tiden är inne för er att komma tillbaka till Jorden för vidare erfarenheter och för er fortsatta evolution, så väljs era nästa föräldrar så att de passar bäst för er livsplan. Ni kan ha något inflytande i den saken även om det ibland arrangeras för er. Till och med hela familjer kan inkarnera tillsammans men inte nödvändigtvis i samma roller. Därför har ni en specifik livsplan som era Vägledare förstås är medvetna om och hjälper er att följa. Med er fria vilja kan ni ändå gå emot den men oavsett vilket gör de sitt bästa för att uppmuntra er att gå tillbaka till planen men utan att använda tvång.

Om ni tänker på detta arrangemang kanske ni inser, att mellan inkarnationerna kommer ni förstås att möta familjemedlemmar och vänner som också är i sina ”yngre” eteriska kroppar. Det är dock möjligt att genom tankekraft ”klä på” er en äldre version av er kropp om det är nödvändigt. Kom ihåg att en själ tar på sig vad den kan hantera och vissa liv verkar sakna någon verklig handling, men var säkra på att erfarenheten är ordnad så för att hjälpa er att utvecklas. Som ni kanske kan föreställa er är vissa liv fulla av fart och handling, men det hela har då blivit överenskommet i förväg.

Att förstå innebörden av ett liv efter döden kan övervinna så mycket sorg och ledsamhet som följer på en väns eller en familjemedlems död. Ibland har ni, i vad som verkar vara en dröm, möte med den som avlidit och det känns så verkligt därför att det också är det, även om många i själva verket inte tar med sig dessa minnen till vaket tillstånd. Det är inte ovanligt för en själ att komma mycket nära er och det är helt verkligt, och de lägger stort intresse i er spirituella utveckling. Spirituella Lagar täcker dock dessa tilldragelser och en själ tillåts inte blanda sig i era val utifrån den fria viljan.

Nyckelpunkten i varje liv är att karma är inblandat och det spelar en stor roll i er uppstart eftersom andra själar är inblandade i karmat och till och med inom er egen familj. Så händelser är ordnade så att det tillåter er att ”göra upp” och förhoppningsvis reagerar ni på rätt sätt. Om ni inte gör det kommer möjligheten tillbaka igen även om det inte nödvändigtvis är i samma livstid, så ta det varligt och försök att alltid undvika konfrontationer. Hjälp andra när ni kan och och tänk på att ”lika drar till sig lika” och det gäller för goda gärningar såväl som för negativa handlingar. I verkligheten kommer ni inte undan med några missgärningar eftersom de kommer tillbaka till er även om det blir i ett framtida liv. Eftersom ni är inom synhåll för Uppstigning kommer förstås de flesta av er ändå att få uppleva slutetiden.

Livet har varit svårt och omedgörligt denna tid som ni är i nu, men när vibrationerna når en högre nivå, vilket de kommer att göra med Uppstigningen, kommer allt förändras dramatiskt till det bättre och bli fridfullt och i harmoni med allt annat.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?