Home > > Mike Quinsey - 17 april 2020

Mike Quinsey - 17 april 2020

Mike Quinsey

Prövotiden som ni är inne i kommer att göra ett stort avtryck, så till den grad att många saker som ni tar för givet kommer att förändras. Det är en förhoppning att ni tar vara på möjligheten att lägga ut vägen till Uppstigning som speglar behoven som kommer att uppstå i kölvattnet. Ert fokus bör helt och hållet ligga där eftersom det är mycket att göra med förberedelser. Vi känner att era nuvarande erfarenheter kommer att resultera i en mer samarbetsvillig anda bland nationer, som kommer att se Enighet bland människor oavsett hudfärg eller tro och inse det större behovet av att samlas, om man ska få världsfred en gång för alla.

För närvarande ser ni de sista händelserna arbetas ut av det som berör krig mellan nationer. Tiden är inne då dessa handlingar inte längre är acceptabla och skiljaktligheter kan lösas i vänskap om de inblandade inriktar sig på det. Ni skulle få en mycket snabbare utveckling om ni tog till er en fredlig inställning och fick ett slut på småaktiga käbbel. Jordens folk är Ett och egot måste ställas åt sidan så att sunt förnuft får råda och ni kan gå framåt på ett samlat sätt. Se framåt och lägg ut ett spår som låter alla länder komma samman. Dagarna av fortsatt krigande är slut och all med den annalkande Nya Tiden. Den har knappt börjat men redan finns det en ny känsla bland människor som inser att vägen framåt går genom fred och välvilja.

Politiken förändras också på så sätt att det blir mindre av föreställning och svek och i stället går det mot en ärlig relation där alla behandlas med respekt. Ojämlikhet har ofta resulterat i besvärliga relationer där de som haft makten har dikterat villkoren. Behovet av uppriktighet och öppenhet är nödvändigt för att skapa goda relationer vilket allvarligt saknats på senare tid. Det kommer att förbättras allt eftersom de ”rätta” människorna tar myndighetsplatser och tillförsäkrar rättvisa i alla transaktioner. Det har ofta varit knapert med sanningen men tiderna förändras medan ansvarskännande och ärliga människor kommer in på positionerna i toppen. Det kan ta tid för folk att inse hur mycket som ändrats till det bättre, men när en gång de sista utposterna av krig är borttagna kommer det att bli tydligt att en ny era har börjat.

Mänskligheten på Jorden har tröttnat på de pågående krigen och konflikterna, då de insett att de har blivit iscensatta och startats med avsikt av medlemmar i Illuminati. Fred har aldrig varit deras mål och nu försöker de skapa situationer som leder till krig, dock har större makter än deras befogenheter att hindra deras agerande, som till att få ett slut på dem, vilket nu har påbjudits. Det kan fortfarande finnas mindre skärmytslingar men inget av någon större betydelse. De förändringar som sker är oåterkalleliga och kommer till slut att leda till fred på Jorden. Det kommer att ses som ett preludium till bestående fred och tillåta att stora ansträngningar görs för att öppna kontakten med de Galaktiska Varelser som tålmodigt inväntar det rätta tillfället att ge sig tillkänna för er. De har följt ert framåtskridande under en lång tid och är nöjda med att de nu kan hjälpa Mänskligheten att uppnå sitt mål att bli en Enda Nation i Fred. Deras erfarenhet blir ovärderlig för er medan ni lämnar det gamla fullständigt bakom er för ett helt och hållet nytt liv.

Det är så mycket som väntar på att uträttas när vibrationerna väl har nått en punkt där fred råder. Ni kan inte föreställa er hur upprymda Galktikerna är, de vet att tiden närmar sig när de öppet kan komma fram bland er. Deras uppgift blir att visa er vägen framåt och hjälpa till att snabba på era aktiviteter. Ni har egentligen aldrig riktigt upplevt hur det känns att vila i ro och veta att det inte finns något som hotar det. Förstå att de högre vibrationerna kommer att påverka alla levnadsformer på ett sätt som ni ännu inte har sett och haft svårt att föreställa er. Ni får en aning om det från löftet om att ”varg och lamm ska vila med varandra”. Det har förstås funnits tider då harmonin på Jorden har nått nya höjder, men bara kortvarigt. Endast korta stunder har ni lyfts upp och upplevt den fred och kärlek som verkar kunna vara i evighet. Det är en försmak av vad som kommer och är tillförsäkrad medan ni stiger högre och högre in i nya nivåer av vibrationer.

Skönheten och kärleken medan ni stiger upp är något som ni har kvar att uppleva men som till slut kommer er väg. Vad ni gör under denna tid i förändring sätter strukturen för den återstående perioden fram till Uppstigning. Det finns ingen anledning till panik då ni faktiskt har mer än rikligt med tid att sätta system på plats som på ett adekvat sätt täcker era behov. På sätt och vis är ni i ett kritiskt läge då förändringar kommer att gå snabbt. Det kommer att bli till fördel för alla så att ni blir helt förberedda för att kunna ta de nödvändiga stegen för att hålla er på rätt spår inför de slutliga förändringarna.

Var säkra som alltid på att hjälp finns till hands för att vägleda er och under den här tiden kan vi bli mer aktiva. Det betyder inte att det är rätt tid att komma närmare er, men ni kommer knappast att missa att lägga märke till resultatet av vår insats. Ni har mycket släkt och vänner som följer er utveckling och manar er ständigt framåt för att tillförsäkra ett tillfredsställande resultat.

Detta är den tid som ni arbetat för genom många många liv och genom att ha fått möjligheten att stiga upp bör ni inte ha några problem med att gå hela vägen fram till fulländning. Vi är med er, så kalla på oss när ni behöver och vi kommer att göra vårt bästa för att trycka på vad ni än behöver göra. Sitt tyst och stilla så kan vi komma helt nära er.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag och varje själ har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?