Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 17 mars 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 17 mars 2017

Mike Quinsey

Även om ni kanske inte är medvetna om det, går allting i enlighet med den plan som leder till Uppstigning (Ascension). Den kan medföra olika perioder då saker och ting görs redo, men en sak är säker och det är att förändringarna till det bättre är förutbestämda och ingenting kommer att tillåtas störa dem. Ni kan därför uthärda osäkerheten och veta att allt fortskrider väl. Det finns en större plan som ser till att vibrationerna fortsätter att stiga, och ni kommer så småningom att bli Galaktiska varelser. Den tiden ligger emellertid långt in i framtiden, men ni vet åtminstone vart ödet leder er. På grund av alla förändringar som sker dyker för närvarande kaos upp överallt, och det var förväntat eftersom det gamla faller bort. Tänk på att mycket karma rensas ut på grund av detta. Den kan i själva verket inte längre hållas tillbaka som tidigare, och måste besvaras med omedelbara åtgärder.

Var säkra på att allt fortskrider på ett sådant sätt att det oundvikligen leder till förändringar, som möjliggör tillkännagivandet av den nya Republiken. Uppenbarligen kommer timingen att bli sådan att varje sannolikt hinder eller störning mot det omedelbart kommer att avlägsnas. Folket har talat och förflyttar sig bortom det gamla systemets kaos och osäkerhet, och allteftersom förändringarna sker växer den nya Republikens styrka. Timingen vid sådana tillfällen är så viktig, så var säkra på att många utomjordiska vänner övervakar era framsteg och kommer att se till att de inte stoppas på något sätt. Folkets önskemål om fred och lycka har noterats, och de ständiga krigen och förlusten av liv och egendom är inte längre acceptabelt för dem, och de säger "nu räcker det" och ser till att deras ledare reagerar därefter.

Att känna till din framtids förlopp ger dig kraft, och du kan ta motgångar och göra stora framsteg utan att påverkas av det. Genom att göra det föregår du med gott exempel som andra kommer att följa och ju fler människor du kan påverka på det här sättet, desto mer kommer det att leda till energier av fred och kärlek. Redan nu bildas två separata vägar eftersom de som inte kan höja sina vibrationer måste följa en annan väg. Detta kommer utan tvekan att oroa en del grupper, men kom ihåg att alla själar har sin egen väg att följa. Familjer skapar verkligen starka inbördes band, men varje medlem måste tillåtas att följa sin utvalda väg. Kärlek mellan själar skapar ett band som inte kan brytas så kontakten kan fortgå även om de har lämnat er grupp.

Det finns mycket att lära om er sanna historia och med tiden kommer allt att avslöjas. Ni antog utmaningen att finna er väg tillbaka till Ljuset i visshet om att ni alltid skulle bli hjälpta längs vägen. Man måste komma ihåg att ni fick er fria vilja för att välja era egna erfarenheter, och om ni inte ber om hjälp tillåts inte någon annan själ att blanda sig i. Du växer genom att uppleva resultatet av dina egna val i livet, men det måste dock sägas att man kan vända sig till andra för vägledning. Detta leder er i själva verket till de guider som följer er livsplan, men inte heller de blandar sig i om du inte ber dem. Inte desto mindre är denna din livsplan din överenskommelse som gjordes innan du inkarnerade och som normalt inte kan ändras. Så dina guider kommer att uppmuntra dig att följa den.

Även om man kan ha vackra och fina upplevelser på Jorden, kan de inte riktigt jämföras med de möjligheter man får när man befinner sig i de högre världarna. Att så småningom ha friheten att resa vart du vill i ditt Universum kan ge dig oändliga valmöjligheter. Du kommer också att ha en mycket längre livslängd anpassad till dina behov, och när den är avslutad kliver du bokstavligen ut ur en kropp och in i nästa. Till skillnad från nu behöver du inte "dö" för att lämna kroppen. Det är också värt att notera att du aldrig uppnår ålderdom utan alltid behåller en mogen kropp som inte åldras.

Den närmaste framtiden är full av överraskningar, inte minst det faktum att ett antal utomjordiska grupper har levt inuti er Jord under tusentals år. De håller sig för sig själva eftersom de inte får påverka eller störa era liv, eftersom ni måste finna er väg själva. I själva verket var detta er utmaning när glömskans slöja drogs över ert minne. Det är först på senare tid som en del av er har börjat att komma ihåg era sanna jag, och har utvecklat ett expanderande medvetande. Det är just därför som ni befinner er bland själar där alla befinner sig på olika medvetenhetsnivåer.

Många människor befinner sig i tillstånd av förtvivlan och för närvarande hotar svält ett antal som kan räknas i miljoner. Det är en uppmaning till resten av mänskligheten att vakna upp och hjälpa dem i ett sådant desperat behov, då hundratals, huvudsakligen barn dör varje dag. Förhoppningsvis kan tillräckligt många av er ställa upp och möta behoven och visa att medkänslan och kärleken till era bröder och systrar lever och frodas. Det är ert gensvar på sådana situationer som visar hur långt ni har utvecklats, om ni erbjuder hjälp till dem som befinner sig i desperat behov. Naturligtvis finns det speciella grupper som hjälper till under sådana omständigheter, men storleken på problemet är så överväldigande att de inte längre kan klara av det.

Som individuell själ kan du inte göra mycket för att lindra dessa kolossala problem, och ibland behövs det många människor för att se till att de inom era regeringar gör allt de kan för att hjälpa sådana desperata människor. I själva verket är ni En Enda Värld (One World) och En Enda Mänsklighet, och det är nästan säkert att ni alla har upplevt ytterligheter i andra liv, fastän ni inte längre har minnen av dem. Ni är Ett och har alltid varit, och som enhet utvecklas ni tillsammans och måste hjälpa varandra där ni kan. Konkurrensen har lärt er att bara de starkaste överlever, men det synsättet borde ha genomskådats för vad det är, och att ni nu frikostigt ger hjälp till dem i desperat behov.

Det är ett faktum att er värld har tillräckliga resurser för att se till att ingen går hungrig eller är i behov av läkarvård, men ni har avsiktligt hållits nere av dem som ville styra och kontrollera världen. Men allt håller på att förändras till det bättre men det tar tid att introducera förändringarna alltmedan en del kära själar inte har mycket tid kvar. Naturligtvis gör många organisationer sitt bästa för att lindra problemet, men det är så stort att det nästan är omöjligt att göra det som krävs för att rädda alla liv. Till att börja med är det pengar för att köpa förnödenheter som är problemet och även om allmänheten är generös behövs det ibland mer än de omedelbart kan erbjuda.

Var säkra på att många själar ivrigt och generöst erbjuder sina tjänster, och ska berömmas för att de är situationen vuxna. Uppenbarligen är inte alla i stånd att kunna hjälpa, men deras budskap och kärleksfulla böner till sina bröder och systrar sänder en energi av uppmuntran och hopp för dem som lider. Vi vet att det finns en hel del medkänsla och sympati för de behövande, och det hjälper på sitt eget sätt. Det är klart att ni inte alla kan hjälpa direkt och svara på vädjanden om hjälp, allt beror på era personliga förhållanden. Tack kommer att gå ut till dem som kan erbjuda direkt hjälp, och till dem som hjälper till på andra sätt. Varje liten insats hjälper och många tack går ut till sådana människor.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge