Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 24 februari 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 24 februari 2017

Mike Quinsey

Förändringar pågår stadigt och mycket betydelsefullt arbete äger rum bokstavligt talat utanför er åsyn, eftersom det handlar om baser som är belägna i den Inre Jorden. Allt görs med avsikten att ta bort makten från de mörka krafter som håller er som "fångar". Er sanna historia kommer att avslöjas med hjälp av moderna detektorer, och inget kommer nu att nedtystas såsom i det förflutna. Det hävdas att mycket snart kommer en stor mängd detaljer som hör ihop med mycket gamla fornfynd att avslöjas och offentliggöras. Detta kommer att skriva om åtminstone de senaste 50 000 åren och visa den sanna evolutionsväg som har lett till Människan i sin nuvarande form. Föga är såsom ni har letts till att tro och sanningen blir som en frisk fläkt och informerar tydligt mänskligheten om dess sanna utvecklingsväg. Sanningen kommer att väcka upp de flesta människor, men vissa kommer att vara rädda för de förändringar som denna för med sig och rubbar deras "trygghetszon". Var förvissade om att det slutliga resultatet snabbt kommer att lyfta er, och det kommer att bli mycket tydligt att er framtid är säkrad och kommer att bli mycket välkommen. Betänk bara vad som hållits dolt för er under de senaste 150 åren.

Det verkar som om kabalen har besegrats, men likt ett sårat djur är de nu förmodligen som farligast. Emellertid innebär det att deras kontroll nu är allvarligt bruten och oddsen är starkt emot dem vad gäller en återhämtning. Det verkar också som om deras drömmar har splittrats och det kan bara vara en tidsfråga innan lagen hinner ikapp dem. Det innebär att oddsen för att snart kunna tillkännage den nya Republiken är goda (ö.a.: gäller USA). Med tiden kommer den att leda till fred på Jorden och slutet på alla fientligheter, eftersom det inte längre kommer att vara de i höga positioner som dikterar era liv, och de som tidigare har gjort det kommer att ha flyttats bort från Jorden. De mörka vet att de har förlorat slaget och att Ljusets Krafter är dem hack i häl. De kommer dock inte att ha någonstans att gömma sig, inte ens i Inre Jorden.

Alltför länge har ni uppfostrats till att tro att krig är en naturlig del av utvecklingen, och kanske är det så när ni tillåter dem som söker makt över andra att regera. Historiskt motiverades det av girighet efter andras mark och ägodelar. Men även i en värld med överflöd har jämlikhet och fördelning sällan ansetts hedervärt. Även religionen har gjort sig skyldig till att separera människor och ställa dem mot varandra. Nu är det dags att lägga de där föreställningarna åt sidan och acceptera att det bara finns en enda Gud i Allt Som Är. Var beredda och ha ett öppet sinne gentemot dem som när de inte kan acceptera förändringar sannolikt kommer att finna sig lämnade på efterkälken. Sanningen är Universell och med tiden kommer den att bli den enda återstående tolkningen, och ni kan vara säkra på att den är ganska enkel och bygger på Universell Kärlek så som den undervisades av Mästare som Jesus.

Många av er har er sista inkarnation på Jorden och är helt sannolikt medvetna om det. Ni är Ljusen i mörkret på Jorden och er blotta närvaro hjälper till att upplysa andra. En del själar saknar Ljuset och har inte någon uppfattning om Universell Kärlek, men kommer inte desto mindre att kunna stiga upp så snart de börjar vakna. Faktiskt är ingen själ ett hopplöst fall, men om det vore så skulle de kunna återabsorberas in i Gudomen. Var säkra på att i alla livets skeden ägnar många Ljusvarelser sin tid åt att lyfta upp fallna själar som fastnat i de lägre vibrationerna och i nästan totalt mörker. Tänk på att när du har accepterat sanningen kommer du att veta att du har stigit upp, när du kan sända Kärlek och Ljus till dem som har skadat eller hotat dig eller hotat dina nära och kära.

Det här året kommer att gå till historien som det år då dramatiska förändringar skedde på Jorden och när alla själar blev upplysta, - förändringar så viktiga att många fler själar skulle ha velat vara närvarande för att uppleva tidernas slut (the end times). Ni som är närvarande nu och arbetar för Ljuset är verkligen privilegierade, och är utvalda eftersom ni är erfarna och kapabla att utföra era uppgifter. Vart ni än går har ert Ljus en påverkan på andra själar, och en del är så medvetna om er energi att den lyfter upp dem. Så länge som ni kan koppla bort er från det som pågår runt omkring er, kan ni så att säga leva i er egen värld av Ljus opåverkade av allt annat som pågår. Detta gör att ni till fullo uttrycker er Kärlek och ert Ljus, och kan vara till största möjliga nytta för alla omkring er. Även de av er som fortfarande lyfter era vibrationer kan bidra till upplyftningen, genom att skicka ert Ljus varhelst ni tycker att det behövs. Säg aldrig till er själva att ni har så litet att erbjuda att det inte är värt det, varje bidrag räknas och gör troligen mycket mera gott än ni kan föreställa er.

Alla själar kommer inte att följa samma väg i framtiden och mycket beror på var du befinner dig på utvecklingsstegen. Uppenbarligen är inte alla själar på samma nivå och ju högre du går desto mer förändras det. Det är mest troligt att många kommer att vara redo att inta sin plats i den Femte Dimensionen/Densiteten och det är en nivå där du är en Varelse av Ljus tillsammans med liknande själar. En del går med i grupper som har samma längtan efter speciella erfarenheter, och ofta innebär det att vara Mentor för dem som också befinner sig på Ljusets Väg. Så snart du är en Ljusvarelse har du stor frihet att välja vart dina resor tar dig. Det finns obegränsade möjligheter att uppleva nästan vad som helst som du önskar, även till den grad att anta en annorlunda livserfarenhet i en annan uttrycksform. En del själar har kommit till Jorden från andra planeter än Jorden, och när deras liv är över föredrar de naturligtvis att återvända till sitt eget hem. För en del av er är det emellertid att se alltför långt framåt och ni bör inte oroa er för sådana förändringar, utan koncentrera er på era mera omedelbara behov.

Det borde vara uppenbart att du inte är din kropp, vilken är en tillfällig form som är lämplig för den Mänskliga Rasen. Med tiden när du har lyft upp dina vibrationer kommer du genom tankekraft att välja vilken form / kropp du använder, eller bara bli kvar i din Ljuskropp. Emellertid ligger de här situationerna något i framtiden, och är absolut inte saker som i onödan ska uppta dig nu. Det finns så mycket för er att lära om ert nuvarande förkroppsligande, och med tiden kan ni vara säkra på att många långt komna själar vilka redan finns på er Jord kommer att hjälpa er oavsett era behov. Förvisso lever ni nu i tider när många sanningar tillkännages för er. Hittills har man mycket medvetet tänkt på att hålla sanningen ifrån er, och faktiskt vilselett er. Den största sanningen gäller er potential och hur storslagna ni faktiskt är, och ändå har man manipulerat så att ni känt er obetydliga och ovärdiga. Ni har mer än en gång fått höra att ni är Gudar i vardande, och det kan vara för mycket för de flesta av er att acceptera, men det är sant.

Jag lämnar er med bästa önskningar om er upplysning och sänder er kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge