Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 17 februari 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 17 februari 2017

Mike Quinsey

Den översikt vi har över verksamheten på Jorden skiljer sig från er, eftersom vi ser att allt händer på många olika tidslinjer, vilket gör det svårt att exakt förutse händelseförloppet. Men en sak är säker och det är att eliten inom de mörka tjänarna fortsätter att förlora sin kontroll över er, och är förutbestämda att misslyckas fullständigt. Det är ett omskakande slut för en grupp som en gång trodde sig vara oövervinneliga och kunna diktera mänsklighetens framtid. Nu är ni på väg att bli fria att själva bestämma över ert eget öde, även om det under en tid kommer att verka kaotiskt och vägen blir tydlig för er. Det kommer oundvikligen att bli svårigheter och osäkerhet, men med tiden kommer allt att bli klart och er framtid säker allteftersom ni börjar njuta av er nyfunna frihet.

Tiderna förändras nu snabbare än ni kanske har väntat er, och från många håll kommer den sanning, som undanhållits er under eoner av tid. Den mänskliga rasens hela historia måste skrivas om, och kommer att vara helt annorlunda mot den som ni har lärt er. Er isolering från andra varelser har dock varit avsiktlig, så att ni kunde utvecklas utan yttre påverkan eller inblandning. Emellertid kommer det att bli nödvändigt att sortera agnarna från vetet, eftersom endast själar som har nått en högre nivå kommer att kunna höja sig. Det är en naturlig process och ingen väljer vem som är redo att göra uppstigningen, eftersom den sker ganska automatiskt baserad på era nuvarande vibrationer. Var säkra på att varje själ har fått samma möjlighet att höja sig, men många vet att de inte är redo vid just den här tidpunkten.

Tänk på att all erfarenhet är värdefull, och att varje livstid ger dig möjlighet att öka din vibrationsnivå. Dina guider spelar en stor roll genom att vägleda dig längs en väg som uppfyller dina behov, och eftersom de kan se hela bilden hos din utveckling vet de vad som är bäst för dig. Ni kommer normalt att samtala om sådana saker och du har fortfarande friheten att välja hur din livsplan utvecklas. Ingen lämnas utan hjälp fastän vissa själar är omedvetna om det, och deras liv är ofta så mycket mer utmanande. Oavsett vilket stadium du känner att du befinner dig på, försök att se vilken riktning du rör dig i, och gör alltid det bästa av alla möjligheter att utvecklas. Förbli positiv och undvik negativa handlingar, eftersom de kan innebära karma som visar på behovet av fler upplevelser än du planerat.

Förstå att ni alla med få undantag är gamla själar med mycket erfarenhet, och ni bör kunna hantera vilka utmaningar som än kommer i er väg. Ditt minne av tidigare inkarnationer har avsiktligt stängts av, för att låta dig få en fullständig upplevelse av livet i de lägre vibrationerna. Där finns tillräckligt med distraktioner utan dem, och du behöver din fulla uppmärksamhet på genomförandet av din livsplan. Återigen är det värt att nämna att du samtyckte till den innan du inkarnerade. Varje själ har ett mål och detta är inställt på olika prestationsnivåer efter hur långt man har utvecklats. Du kommer aldrig att utsättas för mer än vad som rimligen kan förväntas av dig, och som du vet har du själar från högre dimensioner som arbetar med dig. Under ditt liv kommer du att möta nya människor när så är nödvändigt för att hjälpa dig att uppnå en ny nivå. Uppenbarligen finns en del av era viktigaste relationer inom er egen familj. Du kanske ifrågasätter det när de verkar som om inget fungerar, men det kan vara själva anledningen till varför den länken har gjorts. Sanningen om alla länkar kommer att förklaras för dig så snart livet i fråga har avslutats.

En av de första saker som du gör när du går över är att få en återblick över ditt liv, och se var du har lyckats. Ingenting kan eller kommer att döljas. På det här sättet kommer du också att se var du har misslyckats, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas i ditt nästa liv för att acceptera de här utmaningarna igen. Det handlar helt och hållet om din utveckling. Eftersom du har sjunkit ner i de lägre vibrationerna behöver du vägledning om hur du ska ta dig tillbaka till det Ljus som är ditt sanna hem. Moder Jord är en kännande Varelse och har en hel del erbjudanden, och är ett vackert klot som har så stor variation och så många underverk att uppleva. Efter Uppstigningen (Ascension) kommer du att se Jorden på höjdpunkten av sin skönhet utan spår av skador eller förstörelse orsakade av människan. Kan du föreställa dig att vara där du har möjlighet att kommunicera med alla former av liv, eftersom den tiden inte är så värst långt borta.

Ni har ett talesätt som säger "döm aldrig boken efter dess omslag" och det är mycket samma sak för mänskliga varelser som ofta bedöms efter sitt yttre utseende. Under era tidevarv har Jesus dykt upp på Jorden vid mer än ett tillfälle, och inte blivit accepterad av dem han mötte och av dem för vilka han avslöjade sin sanna identitet. Så ni vet aldrig vem ni kanske kan möta förklädd såsom mänsklig varelse. Naturligtvis kommer en del själar som är Ett med Lärarna ibland att avslöja sina sista livsanknytningar, men det är oftast helt uppenbart när en högt utvecklad själ inkarnerar. Genom hela er historia har det hänt när mänskligheten har behövt lyftas upp, och den här nuvarande tiden är inget undantag. Storslagna själar har åter inkarnerat för att hjälpa er att komma igenom de utmaningar som möter er, och de kan inte misslyckas. Se er omkring och ni kommer att kunna identifiera dessa själar bland er.

Det är känt att många själar väntar på revalvering av valutorna men liksom allt annat kommer den bara att genomföras först när omständigheterna tillåter det. I sinom tid kommer alla valutor att utvärderas och justeras för att säkerställa en rimlig kurs i förhållande till andra valutor. Naturligtvis har vissa länder mer naturtillgångar än andra och det kommer att återspeglas i de nya växelkurserna. Det omedelbara behovet är att åtgärda växelkursen för en del valutor som inte återspeglar sitt verkliga värde. Den här uppgiften har varit föremål för många granskningar vilka är mer eller mindre genomförda. Ni kan vara säkra på att marknaden inom kort kommer att arbeta på lika villkor, där alla har samma möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Trots det uppenbara kaoset omkring er finns det en underliggande plan som går framåt, vilken kommer att ge er en struktur som kommer att föra in den Nya Tidsåldern. Många grupper är redo att ge sina bidrag till den, och kommer till exempel att föra er så snabbt in i den Nya Tidsåldern att ni kan få svårt att hålla jämna steg med den. Det är dock nödvändigt att ta igen förlorad tid, eftersom som ni vet, att ni vid det här laget borde ha varit mycket längre fram i er utveckling och börjat njuta av fördelarna med dem. Nya uppfinningar som kommer att göra livet så mycket enklare är redo att införas, och ni kommer att veta att ni verkligen befinner er i början på en Ny Tidsålder. Allt som ni har blivit lovade kommer att finnas tillgängligt och redo att kasta er in i den i all hast. Som ni redan har informerats om, står den fria energin överst på den lista som omedelbart kommer att öka er livskvalitet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge