Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 3 mars 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 3 mars 2017

Mike Quinsey

”Alla själar träder in i livet på Jorden med en livsplan som de har samtyckt till på förhand”

Var medvetna om att det är människornas gemensamma medvetande, som får till stånd de förändringar som kommer att lyfta er upp ur det kaos och den osäkerhet som har funnits under en lång, lång tid. De har vaknat upp till sin kraft och böjer sig inte längre för befallningar från dem de nu känner igen som de mörka tjänarna. Under alltför lång tid har mänskligheten accepterat det styre som bara har följt sin egen agenda, d.v.s. att tjäna sig själv. Nu vaknar folket upp till sin kraft att planera sin egen framtid. Man kräver förändringar som kommer att resultera i deras framgång. Det finns många Ljussjälar på Jorden som väntar på sitt tillfälle att komma i förgrunden och visa vägen. Med stöd och hjälp från dem i de högre världarna kommer de att se till att händelser utvecklas som visar vägen framåt. Tidpunkten för detta beror väldigt mycket på andra förändringar som står i begrepp att äga rum. Den viktigaste är offentliggörandet av den nya Republik som redan finns på plats. Det blir inledningen till många önskvärda förändringar vilka så småningom leder till tillkännagivandet av NESARA. Detta signalerar övergången till ett nytt sätt att regera och en fredlig existens.

Så oavsett hur ni ser på händelserna på Jorden för närvarande, var medvetna om att utrensningen är nödvändig om ni ska få er frihet. Det kommer att bli förluster längs vägen, men många av förlusterna kommer att vara hos dem som behöver en sådan erfarenhet för att fortsätta sin utveckling. Var säkra på att sådana händelser är en nödvändig del av vissa själars liv, och var medvetna om att ingenting av vikt händer av en slump och att allt är noggrant planerat. En del av er finner detta otroligt, men ni betänk att alla själar träder in i livet på Jorden med en livsplan som de har samtyckt till på förhand. Ändå tvivlar en del på att det är så, men förstå att när du planerar ditt liv är det från en plats där du till fullo uppskattar det nödvändiga med sådana upplevelser. Det handlar om andlig utveckling och er önskan att slutföra era jordiska erfarenheter så snart som möjligt. Som ni redan har informerats om lämnas ni aldrig ensamma att göra era nödvändiga erfarenheter, utan varje själ har Guider. De är hjälpsamma och ser till att du uppfyller din livsplan, men ingriper i övrigt inte i din fria vilja.

Inse att viktiga beslut som att välja din partner uppenbarligen är en del i din livsplan. Skulle du inleda en relation som inte är tänkt att bli permanent, kommer den bara att vara tills du så småningom möter den själ som du var tänkt att leva med. Det kanske låter osannolikt men var säker på att du kan ledas in i rätt situation med hjälp av dina Guider, och du kommer inte att veta om att du har påverkats i den utsträckningen. Det gäller även livshotande situationer, såtillvida att du kommer att undgå döden om din livsplan är att fortsätta med ditt liv. Så var säker på att dina Guider som vet om din livsplan kommer att se till att du håller fast vid den. Det finns vissa undantag, men dessa är sällsynta och uppstår inte på normalt sätt.

Det är aldrig för sent att vända sig mot Ljuset och så snart en själ tar detta beslut, försätts dess guider i beredskap. De finns i själva verket med dig oavsett om du godkänner dem, och de kommer alltid att hjälpa där så är möjligt. När allt kommer omkring har du fortfarande en livsplan och det är så viktigt att du lever i överensstämmelse med den. Helt uppenbart vill du inte missa ett tillfälle att utvecklas eftersom det bara skulle innebära att behöva göra en ny runda igen. Genom att du vet att en livsplan är på plats är det lämpligt att acceptera allt som kommer i din väg, eftersom det uppenbarligen har ett syfte och det finns en läxa att lära. Om du är handikappad är det utan tvekan svårt att tro på att du gick med på det, men ingenting som har så stor betydelse för din livskvalitet är av en slump.

Ni har ett uttryck, ”tack vare Guds barmhärtighet går jag", (but för the grace of God go I) vilket innebär att du har sett dina egna tillkortakommanden i en annan själ. Det är när du har fått förlåtelse och inte nödvändigtvis avtjänat ett straff som bestäms enligt ert eget rättvisesystem. Det är ett exempel på att Guds kärlek är lika för alla själar, och något som också du bör sträva efter om du ska höja dina vibrationer. Det är svårt att praktisera Universell Kärlek på en nivå där en sådan förståelse saknas och där mänsklighetens lagar straffar missgärningar. Därmed inte sagt att felaktigheter inte måste gottgöras, men förlåtelse är mycket mer fördelaktigt för alla. Själar svarar på kärlek och vänlighet, och straff kan även om det anses nödvändigt göra mer skada än nytta. Det är ett svårt ämne att enas kring eftersom ni så klart måste kunna skydda människor från dem som har totalt förakt för andras välbefinnande. När du emellertid kan börja se vad du strävar efter, hjälper det att du exakt vet vad ditt mål är.

Runt om i världen sker så många förändringar, och de som överskridit sina befogenheter flyttas bort. Folket vaknar snabbt inför sanningen, hur de har manipulerats och skymfats av dem som valt att härska över andra. Uppenbarligen är inte alla skyldiga och de som har tjänat folket är kända för sin ärlighet och plikt gentemot folket. Dessa kommer att placeras där deras kärlek till människor fritt kan uttryckas. Som ni så småningom kommer att se kommer er nya Republik (ö.a. gäller USA) att bli ett sådant exempel. Ert öde är att bli fria från förtryck och hot om krig, så att alla kan leva i fullkomlig fred och lycka. Dagar med fattigdom och brist kommer att försvinna, och alla kommer att ha exakt vad de behöver för att leva ett bekvämt och säkert liv. Det kommer att ta tid att genomföra alla förändringar, men det är viktigt att ni vet vad framtiden innebär för er alla.

För mycket länge sedan fanns det en period som liknar den som ni är på väg in i, så för många kan det finnas ett undermedvetet minne och förtrogenhet med det som manifesteras. Som ni börjar förstå, rör sig allt i cykler och tidsåldrarna kommer och går regelbundet, men det är till stor del upp till er hur framtiden blir. För närvarande har ni gått förbi den punkt upp till vilken det går att återvända, och den här cykeln kommer att ta er till det utlovade landet. Det har ni förtjänat genom er beslutsamhet att höja er och inte kapitulera inför de mörka tjänarna. För en del kan det låta osannolikt, men ha i åtanke att det bara krävs en liten procent av dessa själar av Ljus för att bära cykeln framåt. Det har varit en anmärkningsvärd prestation med tanke på den grad det mörka hade uppnått kontroll över er.

Naturligtvis finns det alltid Högre Väsen som övervakar era framsteg, och när Gud påbjuder att det är dags för Ljuset att öka, då vidtas åtgärder i enlighet med detta. Emellertid beror det fortfarande på er som individer inkarnerade på Jorden att höja er alltefter situationen. Detta har ni verkligen gjort storartat och nu har alla Ljusets själar möjlighet att stiga upp ur de lägre vibrationerna. Uppenbarligen finns det fortfarande mycket arbete att göra för att få den Nya Tidsåldern till stånd, men en början har gjorts och det kommer inte någon återvändo. Så håll era huvuden högt och var medvetna om att mycket fortfarande sker utan att ni ser det, men händelser kommer inte desto mindre ut till offentligheten.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge