Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 17 januari 2020


Mike Quinsey - 17 januari 2020

Mike Quinsey

De hårdare tagen mot Illuminati-medlemmarna fortsätter men tar oundvikligen tid eftersom tusentals individer är involverade. Det finns ingen snabb fix eftersom frågan måste hanteras enligt landets lagstiftning. Men var så säker, händelser har kommit in i sitt slutskede, men även så finns det andra frågor som också måste beaktas. Ursprungligen var avsikten att släppa information lite i taget men med tanke på den faktiska förseningen planerar man nu ett fullständig avslöjande. Eftersom så mycket har hållits tillbaka kan de förändringar som kommer vara överväldigande. I slutändan kommer hela er livsstil att ändras till det bättre eftersom saker som fri energi kommer att innebära ett helt nytt sätt att leva. Sammanhållningen är stark bland dem som pressar på för förändringar och de befinner sig i en starkare position än Illuminati, så framstegen är långt framskridna.

Ja, förändringsperioden är långt framskriden, men kom ihåg att perioden också täcker händelser som påverkar stora globala skeenden och det kommer att ta viss tid innan dessa frågor är lösta. I huvudsak är det storleken på förändringarna som gör att det tar lång tid att komma till skott. I slutändan kommer ni emellertid att vara mer än nöjda och efter lång väntan kommer allt att vara till full belåtenhet. De gamla dagarna med brist och ojämn fördelning av tillgångarna kommer att försvinna och småskalighet, inte stordrift, kommer att se till att alla drar fördel av förändringarna. Ni ska veta att ni under en längre tid dragit nyttan av ny teknik och mycket av den har hämtats från kopiering av främmande rymdskepps teknologi. Det har givit er grunden för ännu bättre och mer avancerad kunskap som har tagit er långt ut i rymden. Ni har också fått del av och gjort stora framsteg när det gäller datakunskap. Allt har lyft livskvalitén och givit nya insikter...

Framtiden tar form och fördelarna för er blir enorma. De kommer och kan inte hållas tillbaka på obestämd tid. En del förändringar kommer att kännas obekväma och möjligen resultera i att människor måste flytta, eftersom Moder Jord utför sin egen rensning för att förbereda sig inför sin uppstigning. Jorden har utsatts för stora skador på grund av krig och överanvändning av hennes resurser. De kommande förändringarna hjälper till att rätta till problemen, till exempel kommer användningen av fri energi att eliminera nödvändigheten att använda Jordens resurser för energiproduktion. Det finns sätt att producera energi som inte är skadlig, t.ex. vindkraft, men är otillräcklig för att möta det energibehov som föreligger. Ni kan vara säkra på att vi gör vårt bästa för att uppmuntra införandet av nya metoder som inte är farliga för jordens miljö.

Att vara förvarnad är att vara förberedd att möta de utmaningar som kommer, och vi skulle vilja se mera samarbete länder emellan. De utmaningar som kommer hanteras bäst genom globalt samarbete. De som sitter på större förmåga och rikedom måste hjälpa dem som inte kan hantera stora problem. Vi påminner om att ni alla påverkas av det som händer på jorden. Ni är alla Ett, en enhet, och tiden för individuell tillväxt på andras bekostnad är förbi. Ni måste växa såsom en enda värld och föra in harmoni och samarbete. Ju snabbare ni kan få fred i världen desto tidigare kommer n att helt öppna upp vägen till uppstigning. Men trots dagens situation närmar den sig ändå ganska snabbt.

Oavsett om man är troende och icke-troende följer alla en förutbestämd väg som är fastlagd i varje själs överenskomna livskontrakt, Så svara på ett godtagbart sätt på de utmaningar som kommer. Din andliga tillväxt och ditt välbefinnande står på spel. Låt ditt samvete leda dig vid val av åtgärd och välj åtgärder som är positiva och på inget sätt skadliga för någon annan själ. Lyssna till Ditt Högre Jag´s uppmaningar, ditt Högre Jag är det "andra" du och känner din Själs plan och hjälper dig att hålla dig på spåret.

Dina upplevelser på jorden är långt borta från de högre vibrationerna och dimensionerna. Som du utan tvekan börjar förstå är jorden en skola för andlig tillväxt. Du växer med dina erfarenheter och tar den förståelse de ger med dig till ditt nästa liv. Så vad du än lär dig som förbättrar dig är viktigt. Kanske börjar du förstå att eftersom dina upplever sker inom ett hologram är det något som är förberett för dia evolutionära tillväxt och utgör inte din verkliga verklighet. Den är bland stjärnorna och om du framgångsrikt höjer dina vibrationer till uppstigningens nivå kommer du att återvända till ett underbart område bortom din nuvarande fattningsförmåga. Er jord som hologram används för att ge er de villkor och upplevelser ni behöver för att utvecklas. Er jord hålls för närvarande i en omslutande skyddsenergi placerad där av ”the Blue Avians” som fortfarande finns här och övervakar er utveckling. I nuvarande viktiga tid kommer de som är på väg till uppstigning inte att behöva vänta mycket längre på att nå den punkten, det är viktigt och inga störningar tillåts. Så för närvarande kan ingen komma ut eller in i ert universum som är skyddat för er skull.

Förstå att ni lever en "overklig" upplevelse. Ni hålls tillbaka, men kunde ha levt en mer avancerad tillvaro. Men vissa förändringar har tillförts på grund av framsteg som uppnåtts tack vare ”back-engineering” av rymdfarkoster som fallit till eller landat på jorden. Det har gjort det möjligt att påskynda framstegen genom till exempel fiberoptik och nya material som används i rymdtekniken. Det finns andra framsteg som militären har hållit för sig själva, men så småningom måste även dessa bli offentliga.

Som vi ofta nämnt har ni nekats många framsteg som skulle ha gjort livet lättare, men när ni stiger upp kommer ni gott och väl att kompenseras för detta. Ni kommer att vara fria från åldrandets effekter och förbli unga och kunna ändra era kroppar när ni vill. Ni kommer att leva mycket, mycket längre än nu och njuta av ett liv utan krämpor och sjukdom, ett liv i absolut god hälsa. Universum kommer att ligga öppet för er att följa ert hjärtas önskningar och ändå fortsätta att utvecklas, en utveckling som inte stannar upp förrän vi når det ultimata - Gudomen. Det målet ligger dock lång, lång in i framtiden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Varje dag kommer ni närmare den här periodens fullbordan och när den passerat växer även er medvetenhet. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma inre koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge