Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 24 januari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 24 januari 2014

Tiden flyger iväg och snabbas upp mot tider av viktiga förändringar, de som är förelöparna till en ny period i er historia som lämnar det förflutna bakom sig. Allting fortgår som planerat och inom kort kommer ni att få se bevis på det ni väntat på. Ni kommer inte att tvivla på att goda krafter hela tiden har arbetat mot förändringarna som ni har blivit lovade, och att den Nya Tidsåldern ligger nära nu. Utåt sett ser många av er endast förvirring och många delar av er planet är tumultartad. Det är våndorna hos de sista Mörka tjänarna som nu gör reträtt. Inom kort kommer de som har arbetat för ljuset i tysthet att avslöja sig själva, och då vet ni att den Nya Tidsåldern har börjat!

Samtidigt uppmanas alla Ljusarbetare att bevara lugnet och kraften och fokusera på sitt arbete som kommer att försäkra att Ljuset fortsätter att öka i kraft. Under en lång, lång tid har ni sökt bevis på förändringarna som ni vet måste komma om den Nya Tidsåldern är på väg. Det kommer under en viss tid att bli begränsat, tills den stund kommer då det är säkert för Ljuset att avslöja framstegen som gjorts. Men det finns många tecken överallt på att förändringarna skyndas på, och de hittas av dem som allvarligt söker efter dem. Redan nu har några själar gett sig tillkänna för sitt ljusarbete, och ni kan vara säkra på att de kommer att skyddas av oss.

Allteftersom Ljuset växer i styrka så att fler och fler själar vaknar upp så kommer nivån i deras medvetande att möjliggöra för dem att höja sina vibrationer. Redan nu ser vi att fler människor talar öppet om sin nyfunna kunskap och förståelse, och det finns en iver att diskutera vad som händer på Jorden. Uppvaknandet kommer att fortsätta att växa i en högre hastighet som kommer att dra själar tillsammans. I själva verket kommer det också att vidga gapet mellan dem som är av Ljuset och de som är icke-troende, vilket bara kan förväntas. Emellertid förespråkar vi inte avsiktliga försök att bredda det. Ljusarbetare behövs mer än tidigare för att hjälpa dem som söker en större förståelse av det som sker på Jorden.

En del av er har väntat länge på att få träda i tjänst för era medresenärer på Ljusets väg. Nu har den tiden kommit och många kommer att bli kallade för att fullfölja sitt livskontrakt. Var säkra på att ni inte vandrar ensamma vid någon tidpunkt, ni har alltid sällskap av många själar som finns där för att tjäna er. Så tveka inte att kalla på dem när ni behöver hjälp. Om ni söker någon liten fingervisning eller indikation på vad er roll är, oroa er inte, för när tiden är den rätta så kommer ni inte att tvivla ett dugg på vad som förväntas av er. Er roll kommer att vara en som ni förberett er för under många livstider, och ni kommer inte att behöva tvivla på era förmågor.

Som ni vet så kommer mycket upp vid dessa sluttider som skall rensas bort, och detta är ett av skälen till varför så mycket aktivitet pågår. Dock kommer det med tiden att bli lättare och ni får hjälp genom att sammanföra många själar som hittills medvetet har hållits isär. De Mörka tjänarna har skapat många sätt att stoppa er från att komma samman som Ett, men det förändras när ni inser hur mycket ni har gemensamt med varandra. Religion har delat folken och många krig har utkämpats på grund av olika ideologier. Dessa problem kommer också att lösas när sanningen blir känd och man inser att Alla är Ett.

Så oroa er inte för hur de till synes omöjliga skillnaderna mellan er kan övervinnas. När sanningen ges av dem som har ert fulla förtroende och tillit så kommer många problem helt enkelt att blekna bort och försvinna. I hjärtat söker de flesta av er ett fridfullt liv och är glada över att leva och låta leva. Att tillåta andra att välja sin egen väg i Ljuset kommer att bli allmänt accepterat, och de kommer att kunna gå vidare så långsamt eller så snabbt som det passar dem. Alla kommer så småningom att hitta Ljuset och det finns ett oändligt antal vägar att göra det på.

Ha en positiv inställning till allt ni gör och tillåt inte några tvivel att krypa in i er, för de Mörka tjänarna kommer att försöka knuffa bort er från vägen ända fram till den sista minuten. De kommer att försvagas successivt och har då inte längre förmågan att blanda sig i era framsteg. Deras makt tas bort så sakteliga och de är redan oförmögna att härska med den auktoritet som de en gång hade. Vi övervakar dem noga, även till den punkt där de inte längre har något gömställe från oss. Det finns ingen utväg för dem och de kommer att tigga till ingen nytta för att undvika konsekvenserna av sina handlingar.

Jag är SaLuSa från Sirius och så glad att kunna hjälpa er igenom dessa perioder av intensiva förändringar. Var säker på att hur omöjliga vissa situationer på Jorden än verkar vara så skall ni med vår hjälp övervinna dem på kort tid. Då ni av karmiska orsaker måste träda in på de vägar ni har skapat för er själva, så kan vi komma in vid lämplig tidpunkt och hjälpa er att återställa era länder. Så var snälla och bli inte nedstämda eller förtvivlade över den ”röra” som många år av krig har lämnat några av era länder i. Vi är här för att hjälpa er och rensa vägen fram till en underbar Gyllene Framtid.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge