Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 31 januari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 31 januari 2014

På grund av vad som sker runt om er så verkar er harmoni och frid vara långt borta, men gradvis kommer tumulten att bli mindre och inom en relativt kort tid kommer fred att råda på Jorden. Det beror på den kommande Nya Tidsåldern, och den lyfter och ökar vibrationerna snabbare. Förändringar kommer alltid att medfölja den här perioden, med en slutlig separation av dem som är redo att stiga upp från dem som inte är det. Detta är oundvikligt därför att vibrationerna ökar till en punkt där endast de själar som har nått samma nivå kan stanna kvar i dem. Det är kulmen på många tusentals års erfarenheter genom många livstider i olika tidsåldrar. Slutet på en cykel är en viktig tid, när alla själar bestämmer sig för hur bra deras livsplan har främjat deras utveckling, och om de kanske behöver repetera någon särskild upplevelse.

De flesta av er är mycket avancerade och kommer att vara redo att flytta till nästa etapp i er utveckling, med lite hjälp och råd från mer utvecklade själar. Många kommer att stanna kvar i Mänsklighetens Evolution, men några kommer att välja att förenas med andra arter som kanske tar dem med till andra planeter. Ni skulle naturligtvis inkarnera i en mer passande form för att kunna få den upplevelsen. De som fortsätter sina upplevelser på Jorden i den fjärde dimensionen kommer att upptäcka att livet ser helt annorlunda ut, och att det blir en både harmonisk och lycklig tid. Borta blir de Mörka tjänarna, som kommer att följa sina egna förutbestämda framtider, och de ges ännu en möjlighet att återvända till Ljuset.

Ni har en mycket liten uppfattning om den lycka och det fullbordande som väntar er, och det kommer att långt överträffa alla era förväntningar. Det blir er belöning för att ni lyckats komma igenom den mörkaste perioden i era liv och så framgångsrikt hittat Ljuset än en gång. Några få av er kommer att få se att en del av era vänner, eller relationer, har misslyckats med att nå fram till en högre dimension. Oroa er inte för deras framtid, för de kommer att befinna sig precis där de kan fortsätta och gå vidare fram mot Ljuset. I din position kommer du att kunna se deras framåtskridande och besöka dem när de är utanför kroppen under sömnen. Medan du kommer att kunna behålla minnena från sådana möten, så kommer de att återvända till sin dimension utan några vakna minnen av dem.

För närvarande vaknar du upp till din sanna potential när din medvetandenivå vidgas tills, inom en nära framtid, du uppnår fullt medvetande. Var säker på att många hjälpare redan står beredda och är förberedda för att hjälpa dig att ta din plats i de högre dimensionerna. Livet är en ständig och evig möjlighet att utvecklas, och på varje etapp har du många hjälpare. Det är alltid ett ansvar hos dem som har utvecklats att hjälpa dem som följer efter. Precis som när själar kommer tillsammans så blir deras medvetanden Ett. Men var säker på att du samtidigt behåller din individualitet.

Vi vet att många av er är uttröttade av era upplevelser, och det är inte överraskande med tanke på de täta vibrationer ni befinner er i. Det är därför ni tar emot så få besök från varelser i de högre dimensionerna som tycker det är mycket otrevliga och tunga vibrationer att vara i. På samma sätt känner ni er upplyfta när ni går in i de högre dimensionerna och njuter av alla de fördelar som förknippas med dem. När du blir vald att hjälpa dem som sitter fast i de lägre vibrationerna så vet du vilket svårt uppdrag det blir. Du var dock säker på att, oavsett hur långt ner du gick, så skulle vi alltid finnas där för att hjälpa dit att återvända till din rätta plats.

Kära ni, er vistelse i de lägre dimensionerna går mot sitt slut och ni kommer att ha kommit bra mycket längre i er andliga utveckling än första gången ni inkarnerade i dem. Era upplevelser kommer att hjälpa själar som kan dra fördel från era erfarenheter, och ni blir lovordade för ert stora offrande till förmån för andra själar på deras väg till Ljuset.

Jag är SaLuSa från Sirius och är full av beundran och tacksamhet för ert osjälviska handlande för att hjälpa era medresenärer. Ni är Alla Ett och är förenade på ett sätt som varar för evigt, och ni kommer att fortsätta att hjälpa varandra på er fantastiska resa genom Kosmos. Ert offrande har sin egen belöning när ni ser själar som flyttar sig in till Ljuset och vaknar upp för sina sanna jag.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge