Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 17 januari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 17 januari 2014

Från vår utsiktspunkt glänser Jorden som en juvel på himlavalvet och gör det känt för alla som observerar Jorden att Ljuset än en gång har återvänt till planeten. Med er insats och vår hjälp kommer detta att fortsätta och ingen påverkan utifrån kommer att kunna stoppa eller förhindra det. Det har bestämts att denna cykel kommer att avslutas i en seger för Ljuset, och detta var planerat för eoner sedan.

Ni kan därför lämna det gamla bakom er, det som har tjänat sitt syfte, och slutligen kommer endast de högre vibrationerna att existera. Hittills har de cykler som slutade med massiva jordförändringar lämnat få bevis efter sig av tidigare civilisationer. Men nu när nödvändiga lärdomar har dragits av detta har erfarenheterna lett till den önskade upplyftningen av medvetandenivån. Detta krävdes för att de själar som var redo att stiga upp till lämplig nivå för att slutföra sina erfarenheter i de lägre vibrationerna skulle kunna göra det. Detta är normalt när en cykel når ett tillstånd av fullbordande.

Nu, mina kära, kan ni fokusera på framtiden, och vet att det finns många förändringar som är på väg och som förbereder er för ännu högre existensnivåer. Det är bara naturligt att ni kommer att undra om framtiden för familj och vänner, och många av era grupper kommer att hålla ihop under en viss tid framöver. Om några skulle gå i en annan riktning så är det rätt för dem och de skall släppas med er kärlek och välsignelse. Emellertid, som påpekats i tidigare meddelanden, är kärlekslänken ett kraftfullt band mellan själar som kvarstår oavsett avståndet som kanske separerar er.

Faktum är att kärlekens energi är limmet i Universum och det är oförstörbart. Kärlek är verkligen allt som är. En del av er som inser kärlekens kraft börjar nu inse att den är energin bakom vad ni kallar ”mirakler”. Ett exempel är det ni kallar en ”Moders kärlek” till sina barn och varför hon har så stor kraft inom sig att hela när behov uppstår. Ni har alla i viss utsträckning dessa förmågor, men de ligger vilande tills ni vaknar upp för dem.

Allteftersom tiden går kommer ni att märka att era energier har mycket mer inflytande på människor runt om er än ni kunde föreställa er. Det kan naturligtvis vara både på gott och ont, och snart kommer ni att lära er att ta fullt ansvar för dem. Om ett kollektiv av människor tar del i en healingmeditation och har ett enda fokus framför sig, då ökar kraften många gånger om. Det är antagligen redan känt för er, men det måste sägas, att när healingen misslyckas är det inte normalt på grund av ett fel på helarna. Det är andra faktorer inblandade, såsom t ex karma hos själen som tar emot healingen, så bli inte förfärad om ni inte lyckas.

När ni lär er sättet ni har varit kontrollerade på så förstår ni varför ni under många liv har levat i en illusion. Fast det är sant att ni har skapat vad som sker på daglig basis så har ni samtidigt inte vetat om sanningen. Under eoner av tid har ni blivit ledda av själar med sin egen agenda som boktavligt talat har hållit er i mörker. Ni har också matats med lögner och desinformation som gör det svårt för er att veta vad som är sant. Men misströsta inte, för snart kommer de mörka krafterna att förlora sitt inflytande och sin makt över er.

Ha ett öppet sinne när avslöjandena börjar komma ut, och ni bör intuitivt kunna känna vilken information som inte ”känns rätt”. Lita på era beprövade och testade källor för information och var försiktig med dem som skapar rädsla, för de är inte det sätt som de högre världarna arbetar för Ljuset. Som ni nu är medvetna om så har de Mörka tjänarna haft stor frihet att genomföra sin agenda, för de har också fri vilja. Däremot kan de inte lyckas hindra ljuset från att tränga in på alla nivåer – och det är därför som deras framgång alltid blir begränsad.

Många själar lever sina liv utan den minsta aning om att de blir manipulerade. De Mörka tjänarna är mycket smarta och döljer sitt inflytande bakom respektabilitet eller agerar genom andra varelser. Men nu är det för sent för dem att stoppa Ljusets framåtgående marsch och de kämpar för en förlorad sak. De kan redan se hur deras makt ebbar ut och det finns inget sätt på vilket de kan återhämta sig. Så var inte rädda för de Mörka tjänarna för de håller nu på att förlora kontrollen över sin maktstruktur.

Fortsätt att se framåt i vetskap om att er framtid är säkrad i Ljuset. Allteftersom tiden går blir det lättare för er att hålla er plats i Ljuset för ni kommer så sakta att kapa era band till alla länkar som inte är kopplade till Ljuset. Många bär på oönskat bagage från många livstider, men inom er vet ni vad det är och det kommer att komma upp till ytan för rening. Det är ett faktum att allting som är av lägre vibrationer får allt mindre attraktion för er, och ni kommer snart att ta itu med det.

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad att ge av mig själv för er upplyftning. Jag lämnar er nu med Kärlek från den Galaktiska Federationen.

Tack SaLuSa!

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge